Skip to main content

Synonyma

itara-itara artha
různé a oddělené významy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.148
itara-bhāgaḥ
druhý konec — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.13
sura-itara
osoby jiné než zbožné — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.26
démonské — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.26
nepřátel polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.24
itara-itarāt
a mnoha dalšími nepříjemnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.8
itara
kromě hospodářů — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.20
a dalších — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22
kteří jsou z hlediska své totožnosti bezvýznamní — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.31
jiných — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.119
jinými než — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.5
obyčejní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.85
kuśala-itara
hřích — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.31
itara-vat
jako obyčejná osoba — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.9
jako druzí — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.27
itara-māyā
méně významná mystická síla — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.45
sura-itara-kule
v rodině ateistů neboli démonů (kteří jsou na nižší úrovni než oddaní) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26
itara-itarataḥ
stojící proti sobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.2
itara-itaram
jeden druhého — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.5
itara-itara
navzájem — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.24
jeden s druhým — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.12-13
itara jana
obyčejný člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.93
itara-lokera
obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.82
itara-rāga-vismāraṇam
který způsobí zapomenutí všech ostatních druhů připoutanosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.117
na itarā
druhá ne — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.8
itarā
cokoliv jiného než bhagavat-bhakti — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.21