Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.14

Verš

tasminn akṣe kṛtamūlo dvitīyo ’kṣas turyamānena sammitas taila-yantrākṣavad dhruve kṛtopari-bhāgaḥ.

Synonyma

tasmin akṣe — na té ose; kṛta-mūlaḥ — s pevnou základnou; dvitīyaḥ — druhá; akṣaḥ — osa; turyamānena — čtvrtinou; sammitaḥ — měřená; taila-yantra-akṣa-vat — jako osa lisu na olej; dhruve — k Dhruvaloce; kṛta — připevněná; upari-bhāgaḥ — horní část.

Překlad

První osa je — stejně jako u lisu na olej — připevněna ke druhé, která je dlouhá jednu čtvrtinu její délky (3 937 500 yojanů neboli 50 400 000 kilometrů). Horní část této druhé osy je provazem větru připevněna ke Dhruvaloce.