Skip to main content

Synonyma

ekam akṣaram
praṇava — Bg. 10.25
daśa-ekam
jedenáct — Bg. 13.6-7
eka-ekam
jednoho za druhým — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.8
každý z nich — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.62
eka-ekām
jednomu po druhé — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.51
jednu ze dvou částí — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.75
každý se naučil jednu část — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.6
ekam
jen jedno — Bg. 3.2
jedno — Bg. 5.1, Bg. 5.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.63, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.21
v jednom — Bg. 5.4
jednu — Bg. 18.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.203
pouze — Bg. 18.66
jediný — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.9
jeden — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.59, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Īśo 4
jediná — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.14
o samotě — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.6
samotný — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.23
jeden jediný — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.124-125
jedna — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
jedině — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.33
samotného — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.25
jednoho — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.26
jednotné — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.11
jeden jediný. — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.30
jeden (tatáž Nejvyšší Duše) — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.12
jednoho jediného — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.19
on sám — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.43
sám, pouze On — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.61
sám — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.30
jedinečný — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.44
jednu osobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.22
v jedné podobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.41
výlučném — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.4-5
jednoho z nich — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.11
jen jednu — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.8
jen — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.14-15
další — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23
jen jeden, Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23
je jedna — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.34
samotnou — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.21