Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.14

Verš

mano buddhir ahaṅkāraś
cittam ity antar-ātmakam
caturdhā lakṣyate bhedo
vṛttyā lakṣaṇa-rūpayā

Synonyma

manaḥ — mysl; buddhiḥ — inteligence; ahaṅkāraḥ — ego; cittam — vědomí; iti — takto; antaḥ-ātmakam — vnitřní, jemné smysly; catuḥ-dhā — se čtyřmi aspekty; lakṣyate — je pozorováno; bhedaḥ — rozlišení; vṛttyā — jejich úlohami; lakṣaṇa-rūpayā — představují různé vlastnosti.

Překlad

Vnitřní, jemné smysly jsou vnímány ve čtyřech aspektech — jako mysl, inteligence, ego a znečištěné vědomí. Rozlišit je lze jedině jejich různými úlohami, neboť představují různé vlastnosti.

Význam

Zde popsané čtyři vnitřní neboli jemné smysly jsou definovány různými vlastnostmi. Když je čisté vědomí hmotně znečištěné a duše se ztotožňuje s tělem, je řečeno, že je pod vlivem falešného ega. Vědomí je funkce duše, a proto se za vědomím skrývá duše. Hmotně znečištěné vědomí se nazývá ahaṅkāra.