Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.15

Verš

etāvān eva saṅkhyāto
brahmaṇaḥ sa-guṇasya ha
sanniveśo mayā prokto
yaḥ kālaḥ pañca-viṁśakaḥ

Synonyma

etāvān — tolik; eva — právě; saṅkhyātaḥ — vyjmenované; brahmaṇaḥ — Brahmanu; sa-guṇasya — s hmotnými kvalitami; ha — vskutku; sanniveśaḥ — řízení; mayā — Mnou; proktaḥ — řečené; yaḥ — které; kālaḥ — čas; pañca-viṁśakaḥ — dvacátý pátý.

Překlad

To vše je považováno za Brahman s hmotnými kvalitami. Směšující prvek zvaný čas je pokládán za dvacátý pátý prvek.

Význam

Podle Ved neexistuje nic než Brahman. Sarvaṁ khalv idaṁ brahma (Chāndogya Upaniṣad 3.14.1). Rovněž ve Viṣṇu Purāṇě je řečeno, že vše, co vidíme, je parasya brahmaṇaḥ śaktiḥ — vše je expanzí energie Nejvyšší Absolutní Pravdy, Brahmanu. Když je Brahman smíšen se třemi kvalitami — dobrem, vášní a nevědomostí — výsledkem je hmotná expanze, která se někdy nazývá saguṇa Brahman a skládá se z uvedených dvaceti pěti prvků. V nirguṇa Brahmanu, kde neexistuje hmotné znečištění — neboli v duchovním světě — se tři kvality (dobro, vášeň a nevědomost) nevyskytují. Nirguṇa Brahman znamená výhradně čisté dobro. Saguṇa Brahman se podle sāṅkhyového filozofického systému skládá z dvaceti pěti prvků, ke kterým patří faktor času (minulost, přítomnost a budoucnost).