Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.7

Verš

so ’śvamedhair ayajata
sarva-veda-surātmakam
aurvopadiṣṭa-yogena
harim ātmānam īśvaram
tasyotsṛṣṭaṁ paśuṁ yajñe
jahārāśvaṁ purandaraḥ

Synonyma

saḥ — on, Mahārāja Sagara; aśvamedhaiḥ — vykonáváním aśvamedha- yajñí; ayajata — uctíval; sarva-veda — veškerého védského poznání; sura — a všech učených mudrců; ātmakam — Nadduši; aurva-upadiṣṭa-yogena — mystickou jógou, kterou mu doporučil Aurva; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; ātmānam — Nadduši; īśvaram — nejvyššího vládce; tasya — jeho (Sagary Mahārāje); utsṛṣṭam — jež mělo být obětováno; paśum — obětní zvíře; yajñe — v průběhu oběti; jahāra — ukradl; aśvam — koně; purandaraḥ — nebeský král Indra.

Překlad

Podle pokynů, které mu dal vznešený mudrc Aurva, prováděl Sagara Mahārāja oběti aśvamedha, jimiž uspokojoval Nejvyššího Pána, který je svrchovaným vládcem, Nadduší všech moudrých učenců a znalcem všech Véd, Nejvyšší Osobností Božství. Nebeský král Indra však ukradl koně připraveného k obětování.