Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.6

Verš

ye tvānanyena bhāvena
bhāvayanty ātma-bhāvanam
ātmani prota-bhuvanaṁ
paraṁ sad-asad-ātmakam

Synonyma

ye — ti, kteří; tvā — o tobě; ananyena — neochvějně; bhāvena — s oddaností; bhāvayanti — meditují; ātma-bhāvanam — který vytváří všechny živé bytosti; ātmani — v tobě; prota — spojené; bhuvanam — všechny planety; param — nejvyšší; sat — důsledek; asat — příčina; ātmakam — který vytváří.

Překlad

Ó pane, všechny planety existují v tobě a všechny živé bytosti jsou vytvořeny z tebe. Jsi proto příčinou tohoto vesmíru a každý, kdo o tobě soustředěně medituje, dosáhne oddané služby.