Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.20.21

Verš

tad vāmanaṁ rūpam avardhatādbhutaṁ
harer anantasya guṇa-trayātmakam
bhūḥ khaṁ diśo dyaur vivarāḥ payodhayas
tiryaṅ-nṛ-devā ṛṣayo yad-āsata

Synonyma

tat — ta; vāmanam — inkarnace Pána Vāmany; rūpam — podoba; avardhata — začala se víc a víc zvětšovat; adbhutam — velice úžasná; hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; anantasya — nekonečného; guṇa- traya-ātmakam — jehož tělo se expanduje prostřednictvím hmotné energie, složené ze tří kvalit (dobra, vášně a nevědomosti); bhūḥ — země; kham — nebe; diśaḥ — všechny strany; dyauḥ — planetární soustavy; vivarāḥ — různé díry ve vesmíru; payodhayaḥ — velká moře a oceány; tiryak — nižší živočichové; nṛ — lidské bytosti; devāḥ — polobozi; ṛṣayaḥ — velcí světci; yat — ve které; āsata — žili.

Překlad

Nekonečný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž přijal podobu Vāmany, se pak prostřednictvím hmotné energie začal zvětšovat, dokud vše ve vesmíru nebylo obsaženo v Jeho těle; jak země, tak planetární soustavy, nebe, všechny strany, různé díry ve vesmíru, moře, oceány, ptáci, zvěř, lidské bytosti, polobozi a velcí světci.

Význam

Bali Mahārāja chtěl dát Pánu Vāmanadevovi milodar, ale Pán zvětšil svoje tělo tak, aby Balimu ukázal, že vše ve vesmíru se již nachází v Jeho těle. Nejvyšší Osobnosti Božství ve skutečnosti nikdo nemůže nic dát, protože Pán je již úplný ve všech ohledech. Někdy můžeme vidět oddaného, jak Ganze obětuje vodu z Gangy. Poté, co se v ní vykoupal, nabere do dlaně vodu a vylije ji zpátky. Ganga tím, že z ní nabral plnou dlaň vody, nic neztrácí, ani se tím, že do ní plnou dlaň vody zase vylije, nijak nezvětší. Takovým obětováním se však oddaný proslaví jako oddaný matky Gangy. Když obětujeme s vírou a oddaností cokoliv, obětovaná věc nám nepatří, ani nezvětší bohatství Nejvyšší Osobnosti Božství. Avšak ten, kdo obětuje všechno své vlastnictví, se stane uznávaným oddaným. V této souvislosti se uvádí příklad, že když je někdo ozdoben girlandou a santálovou pastou, jeho odraz v zrcadle rázem také zkrásní. Původním zdrojem všeho je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je původním zdrojem i nás všech. Je-li tedy Nejvyšší Pán ozdoben, jsou ozdobeni i Jeho oddaní a všechny živé bytosti.