Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.20.20

Verš

nedur muhur dundubhayaḥ sahasraśo
gandharva-kimpūruṣa-kinnarā jaguḥ
manasvinānena kṛtaṁ suduṣkaraṁ
vidvān adād yad ripave jagat-trayam

Synonyma

neduḥ — začali hrát; muhuḥ — znovu a znovu; dundubhayaḥ — trumpety a kotle; sahasraśaḥ — po tisících; gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; kimpūruṣa — obyvatelé Kimpuruṣaloky; kinnarāḥ — obyvatelé Kinnaraloky; jaguḥ — začali zpívat a prohlašovat; manasvinā — nejvznešenější osobností; anena — Balim Mahārājem; kṛtam — byl vykonán; su- duṣkaram — nesmírně náročný úkol; vidvān — jelikož byl nejučenější osobou; adāt — dal Mu dar; yat — ten; ripave — nepříteli, Pánu Viṣṇuovi, který byl na straně Baliho nepřátel, polobohů; jagat-trayam — tři světy.

Překlad

Gandharvové, Kimpuruṣové a Kinnarové neustále rozeznívali tisíce kotlů a trumpet a jásavě zpívali. Prohlašovali: “Jak vznešená osoba je Bali Mahārāja a jak obtížný úkol splnil! Přestože věděl, že Pán Viṣṇu straní jeho nepřátelům, dal Mu celé tři světy jako milodar.”