Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.36

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmakam adas ta upāśrito ’smi

Synonyma

na — ne; ataḥ — než tato; param — více svrchovaná; parama — ó nejvyšší; yat — jež; bhavataḥ — Tvého Veličenstva; svarūpam — osobní podoba; ānanda — z transcendentální blaženosti; mātram — pouze; avikalpam — kde není stvoření; aviddha — bez znečištění; varcaḥ — zářící; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam ekam — který sám stvořil tento vesmír; aviśvam — nepatřící do tohoto zničitelného hmotného světa; ātman — ó Nejvyšší Duše; bhūta-indriya-ātmakam — původní příčina smyslů a živých bytostí; adaḥ — transcendentální; te — u Tebe; upāśritaḥ asmi — zcela se uchyluji pod ochranu.

Překlad

„  ,Ó nejvyšší, transcendentální podoba, kterou nyní vidím, je plná transcendentální blaženosti. Září a není znečištěná hmotnou energií. Můj Pane, není lepšího pochopení Tvé existence, než je toto. Ty jsi Nejvyšší Duše a stvořitel hmotného světa. Od stvořené podoby a různorodosti se zcela lišíš. Upřímně přijímám útočiště u této Tvé podoby, kterou nyní vidím. Tato podoba je původním zdrojem všech živých bytostí i jejich smyslů.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.9.3). Vyslovil ho Pán Brahmā, který Nejvyšší Osobnost Božství dokonale zrealizoval poté, co meditoval o Pánu ve vodě oceánu Garbhodaka. Brahmā zrealizoval, že Pánova podoba je zcela duchovní, a to je rozhodně lepší pochopení Absolutní Pravdy než neosobní pochopení.