Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.3

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmaka-madas ta upāśrito ’smi

Synonyma

na — ne; ataḥ param — dále; parama — ó Nejvyšší; yat — to, co; bhavataḥ — Tvoje; svarūpam — věčná podoba; ānanda-mātram — neosobní záře Brahmanu; avikalpam — beze změn; aviddha-varcaḥ — bez úbytku energie; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam — stvořitel vesmírného projevu; ekam — jeden jediný; aviśvam — a přesto ne z hmoty; ātman — ó Nejvyšší Příčino; bhūta — tělo; indriya — smysly; ātmaka — takto se ztotožňující; madaḥ — pýcha; te — Tobě; upāśritaḥ — odevzdaný; asmi — jsem.

Překlad

Ó můj Pane, nevidím žádnou podobu, která by byla vyšší než tato Tvoje podoba, plná věčné blaženosti a poznání. Ve Tvé neosobní záři Brahmanu v duchovním nebi nedochází k žádným občasným změnám ani k úbytku Tvé vnitřní energie. Odevzdávám se Ti, protože zatímco já jsem pyšný na svoje hmotné tělo a smysly, Ty jsi příčinou vesmírného projevu, a přesto nejsi hmotou ovlivněn.

Význam

V Bhagavad-gītě (18.55) je řečeno: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — Nejvyšší Osobnost Božství lze poznat pouze částečně a jedině prostřednictvím oddané služby Pánu. Pán Brahmā si uvědomil, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa má mnoho a mnoho podob, které jsou věčné, blažené a plné poznání. Tyto expanze Nejvyššího Pána, Govindy, popisuje ve své Brahma-saṁhitě (5.33) následovně:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, který je nedvojný a nikdy nepoklesne. Je původní příčinou všech příčin, přestože se expanduje do mnoha podob. I když je nejstarší osobností, je věčně mladý a neovlivněný stářím. Nejvyšší Osobnost Božství nelze poznat akademickým studiem Ved — kdo chce pochopit Pána, musí vyhledat Jeho oddaného.”

Jediný způsob, jak pochopit Pána takového, jaký je, představuje oddaná služba Jemu a vyhledání Jeho oddaného, který Pána vždy nosí ve svém srdci. Dosáhne-li člověk dokonalé oddanosti, může pochopit, že neosobní brahmajyoti je pouze částečným projevem Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Kṛṣṇy, a že tři puruṣa expanze v hmotném světě jsou Jeho úplné části. V duchovním nebi, které tvoří brahmajyoti, nedochází k žádnému střídání různých kalp neboli věků a ve vaikuṇṭhských světech neprobíhá žádné tvoření. Nápadná je tam nepřítomnost vlivu času. Paprsky vycházející z Pánova transcendentálního těla v podobě neomezené brahmajyoti jsou mimo vliv hmotné energie. I v hmotném světě je původním stvořitelem Samotný Pán. Tvoří Brahmu, který se potom stává druhotným, Pánem zplnomocněným stvořitelem.