Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.42

Verš

tām ātmano vijānīyāt
paty-apatya-gṛhātmakam
daivopasāditaṁ mṛtyuṁ
mṛgayor gāyanaṁ yathā

Synonyma

tām — Pánova māyā; ātmanaḥ — jí; vijānīyāt — má vědět; pati — manžel; apatya — děti; gṛha — dům; ātmakam — sestávající z; daiva — autoritou Pána; upasāditam — způsobená; mṛtyum — smrt; mṛgayoḥ — lovce; gāyanam — zpěv; yathā — jako.

Překlad

Žena má tedy považovat svého manžela, dům a děti za řízení vnější energie Pána způsobující její smrt, stejně jako sladký zpěv lovce přivolává smrt jelena.

Význam

V těchto pokynech Pána Kapiladeva je vysvětleno, že nejen žena je bránou do pekla pro muže, ale i muž je bránou do pekla pro ženu. Záleží na jejich připoutanosti. Muž začne být poután k ženě na základě její služby, krásy a mnoha dalších předností a žena začne být poutána k muži proto, že jí dává pěkný domov, ozdoby, šaty a děti. Podstatná je jejich vzájemná připoutanost. Dokud jsou k sobě navzájem poutáni na základě takového hmotného požitku, žena je nebezpečná pro muže a muž je také nebezpečný pro ženu. Přesune-li se však jejich připoutanost směrem ke Kṛṣṇovi, oba si začnou být vědomi Kṛṣṇy a jejich manželství bude velice pěkné. Śrīla Rūpa Gosvāmī proto doporučuje:

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.255)

Muž a žena mají spolu žít jako hospodáři ve vztahu ke Kṛṣṇovi a pouze proto, aby vykonávali své povinnosti ve službě Kṛṣṇovi. Nechť jsou děti, manželka i manžel zaměstnáni povinnostmi ve vědomí Kṛṣṇy, a potom veškerá tělesná, hmotná připoutanost zmizí. Jelikož společným prostředníkem bude Kṛṣṇa, jejich vědomí bude čisté a nikdy nepoklesnou.