Skip to main content

Bg. 18.34

Verš

yayā tu dharma-kāmārthān
dhṛtyā dhārayate ’rjuna
prasaṅgena phalākāṅkṣī
dhṛtiḥ sā pārtha rājasī

Synonyma

yayā — kterou; tu — ale; dharma — náboženství; kāma — uspokojování smyslů; arthān — hospodářský rozvoj; dhṛtyā — odhodlaností; dhārayate — osoba udržuje; arjuna — Arjuno; prasaṅgena — kvůli připoutanosti; phala-ākāṅkṣī — toužící po plodech; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; rājasī — patřící ke kvalitě vášně.

Překlad

Avšak odhodlanost, která se projevuje připoutaností k plodům náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů, patří ke kvalitě vášně, Arjuno.

Význam

Každý, kdo stále touží po plodech náboženské a hospodářské činnosti, jehož jedinou touhou je smyslový požitek a jehož mysl, životní síla a smysly jsou tak výhradně zaměstnány tímto způsobem, je pod vlivem kvality vášně.