Skip to main content

Bg. 18.35

Verš

yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ
viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyma

yayā — kterou; svapnam — snění; bhayam — strach; śokam — nářek; viṣādam — zasmušilost; madam — iluze; eva — zajisté; ca — rovněž; na — nikdy; vimuñcati — oprošťuje se od; durmedhā — neinteligentní; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; tāmasī — patřící ke kvalitě nevědomosti.

Překlad

A odhodlanost, která nepřekonává snění, strach, nářek, zasmušilost a iluzi, postrádá inteligenci a patří ke kvalitě nevědomosti, synu Pṛthy.

Význam

Z tohoto verše bychom neměli vyvodit závěr, že ten, kdo je ovlivněn kvalitou dobra, vůbec nesní. Zde uvedené snění znamená přílišné spaní. Snění probíhá vždy — je přirozeným jevem, ať je to na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti. O těch, kteří se však nemohou vyhnout zaspávání, kteří se nevyvarují pýchy na to, jak si užívají hmotných objektů, kteří neustále sní o ovládání hmotného světa a kteří svůj život, mysl a smysly zaměřují tímto způsobem, lze říci, že jejich odhodlanost patří ke kvalitě nevědomosti.