Skip to main content

Bg. 18.36

Verš

sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ
śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra
duḥkhāntaṁ ca nigacchati

Synonyma

sukham — štěstí; tu — ale; idānīm — nyní; tri-vidham — tří druhů; śṛṇu — slyš; me — ode Mě; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců; abhyāsāt — praktikováním; ramate — osoba si užívá; yatra — kde; duḥkha — neštěstí; antam — konec; ca — také; nigacchati — získává.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní si poslechni, jak ti vylíčím tři druhy štěstí, které způsobuje, že si podmíněná duše užívá a že někdy dospěje ke konci všeho neštěstí.

Význam

Podmíněná duše se znovu a znovu snaží vychutnávat hmotné štěstí — žvýká to, co je již přežvýkáno. Někdy se však stane, že když si takto užívá, je vysvobozena z hmotného zapletení díky styku s velkou duší. Jinými slovy — podmíněná duše neustále nějak uspokojuje smysly, ale když díky příznivé společnosti pochopí, že se pokaždé jen opakuje stejná věc, a pozná své skutečné vědomí, vědomí Kṛṣṇy, je od tohoto opakujícího se takzvaného štěstí osvobozena.