Skip to main content

Bg. 18.33

Verš

dhṛtyā yayā dhārayate
manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

dhṛtyā — odhodlanost; yayā — kterou; dhārayate — osoba udržuje; manaḥ — mysli; prāṇa — životní síly; indriya — a smyslů; kriyāḥ — činnosti; yogena — prováděním yogy; avyabhicāriṇyā — bez jakéhokoliv přerušení; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; sāttvikī — patřící ke kvalitě dobra.

Překlad

Odhodlanost, která je nezlomná, která je díky provádění yogy podpořena stálostí a která tak ovládá činnosti mysli, životní síly a smyslů, je odhodlaností patřící ke kvalitě dobra, synu Pṛthy.

Význam

Yoga je prostředkem k poznání Nejvyšší Duše. Ten, kdo je odhodlaně a neochvějně upřen na Nejvyšší Duši a soustřeďuje tak svou mysl, životní sílu a činnosti smyslů na Nejvyššího, jedná vědom si Kṛṣṇy. Taková odhodlanost patří ke kvalitě dobra. Velmi důležité je slovo avyabhicāriṇyā — vyjadřuje, že ty, kdo jednají s vědomím Kṛṣṇy, nikdy nemůže svést žádná jiná činnost.