Skip to main content

Synonyma

duṅhāra duḥkha dekhi'
když viděl, jak oba naříkají — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.253
duṅhāra śire
na hlavy obou dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.216
duṅhāra
obou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.257, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.291, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.279, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.61
oba dva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.14-15
obou dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.65
oběma — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.15
u obou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.292
Pána Caitanyi a oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.50
vás dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.208
Jich dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.26
u obou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.47
jich dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.51
vůči oběma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.128
mezi těmi dvěma (červenými a modrými lotosy) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.96
oba — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.97
duṅhāra satye
pravdomluvností vás obou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.114
tomā-duṅhāra kṛpāte
milostí vás dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.57
duṅhāra mukhe
z úst Rūpy Gosvāmīho i jeho bratra Vallabhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.70
v ústech obou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.71
ārādhya duṅhāra
very worshipable for these two — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.220
āmā-duṅhāra
nás dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.10
námi dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.35
k nám dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.36
duṅhāra icchāte
na jejich přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.253
duṅhāra gamana
nejdříve šli oni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.208

Filter by hierarchy