Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.216

Verš

eta bali duṅhāra śire dharila dui hāte
dui bhāi prabhu-pada nila nija māthe

Synonyma

eta bali — když to řekl; duṅhāra śire — na hlavy obou dvou; dharila — položil; dui — dvě; hāte — ruce; dui bhāi — oba bratři; prabhu-pada — lotosové nohy Pána; nila — vzali; nija māthe — na svoje hlavy.

Překlad

Pán potom položil své ruce na jejich hlavy a oni si zase na hlavy položili Pánovy lotosové nohy.