Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.114

Verš

duṅhāra satye tuṣṭa ha-ilāṅ, duṅhe māga’ vara”
dui-vipra vara māge ānanda-antara

Synonyma

duṅhāra satye — pravdomluvností vás obou; tuṣṭa ha-ilāṅa — byl jsem potěšen; duṅhe — oba dva; māga' — požádejte o; vara — nějaké požehnání; dui-vipra — oba brāhmaṇové; vara — požehnání; māge — žádají; ānanda — blažení; antara — v nitru.

Překlad

Pán pokračoval: „Svou pravdomluvností jste Mě velice potěšili. Teď můžete požádat o nějaké požehnání.“ Oba brāhmaṇové si tedy s velkou radostí vyžádali požehnání.