Skip to main content

KAPITOLA PÁTÁ

Činnosti Sākṣi-gopāla

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje pátou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu prošel Jádžapurem a přišel do Kataku, kde navštívil chrám Sākṣi-gopāla. Tam z úst Śrī Nityānandy Prabhua vyslechl příběh o Sākṣi-gopālovi.

Kdysi žili ve Vidjánagaru dva brāhmaṇové, jeden starší a jeden mladší. Při svých cestách po mnoha poutních místech tito dva brāhmaṇové nakonec došli do Vrindávanu. Starší brāhmaṇa byl se službou toho mladšího velice spokojený a nabídl mu svou nejmladší dceru za manželku. Mladý brāhmaṇa přijal slib svého staršího druha před Božstvem Gopāla ve Vrindávanu, které se tak stalo svědkem. Po návratu do Vidjánagaru mladší brāhmaṇa nadnesl otázku svatby, ale starší brāhmaṇa kvůli závazkům vůči svým přátelům a ženě odpověděl, že si na žádný slib nevzpomíná. Mladý brāhmaṇa se tedy vrátil do Vrindávanu a celý příběh Gopālajīmu vyprávěl. Gopālajī byl mladému muži zavázán za jeho oddanou službu, a tak s ním odešel do jižní Indie. Šel v závěsu za mladým brāhmaṇou, který celou cestu slyšel cinkání Gopālajīho nákotníčků. Na shromáždění vážených občanů Vidjánagaru Gopālajī slib staršího brāhmaṇy potvrdil, a tak byla uspořádána svatba. Král té země potom pro Gopāla postavil krásný chrám.

Později krále Puruṣottama-devu z Urísy urazil král z Kataku, který mu odmítl dát za ženu svoji dceru a nazval ho Jagannāthovým metařem. S pomocí Pána Jagannātha král Puruṣottama-deva krále z Kataku v boji porazil, a tak získal nejen královu dceru, ale i stát Katak. Tehdy byl Gopālajī, velmi zavázaný oddanou službou krále Puruṣottama-devy, převezen do města Kataku.

Po vyslechnutí tohoto příběhu Śrī Caitanya Mahāprabhu ve velké extázi lásky k Bohu navštívil Gopālův chrám. Z Kataku šel do Bhuvanéšvaru, kde zavítal do chrámu Pána Śivy. Postupně tak došel do Kamalapuru, kde na břehu řeky Bhárgí navštívil další chrám Pána Śivy. Tam svěřil Nityānandovi Prabhuovi svoji tyč sannyāsīho. Nityānanda Prabhu však tyč natřikrát zlomil a hodil ji do řeky Bhárgí. Na místě známém jako Átháranála se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobil, že svou tyč nedostal zpátky, Nityānandu Prabhua opustil a do Jagannāthova chrámu odešel sám.

Verš

padbhyāṁ calan yaḥ pratimā-svarūpo
brahmaṇya-devo hi śatāha-gamyam
deśaṁ yayau vipra-kṛte ’dbhutehaṁ
taṁ sākṣi-gopālam ahaṁ nato ’smi

Synonyma

padbhyām — pěšky; calan — jdoucí; yaḥ — ten, kdo; pratimā — Božstva; svarūpaḥ — v podobě; brahmaṇya-devaḥ — Nejvyšší Pán brāhmaṇské kultury; hi — jistě; śata-āha — po sto dnů; gamyam — kterou bylo třeba přejít; deśam — zemí; yayau — šel; vipra-kṛte — kvůli brāhmaṇovi; adbhuta — velice úžasná; īham — činnost; tam — tomuto; sākṣi-gopālam — Gopālovi známému jako svědek Gopāla; aham — já; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství (brahmaṇya-devovi), který se zjevil jako Sākṣi-gopāla, aby pomohl brāhmaṇovi. Pěšky cestoval sto dní napříč celou zemí, a proto jsou Jeho činnosti úžasné.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya — sláva; jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Śrī Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Śrī Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

calite calite āilā yājapura-grāma
varāha-ṭhākura dekhi’ karilā praṇāma

Synonyma

calite calite — šel a šel; āilā — došel; yājapura-grāma — vesnice Jádžapur-grám; varāha-ṭhākura — chrám Varāhadevy; dekhi' — když navštívil; karilā — složil; praṇāma — poklony.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel a šel, až s celou skupinou došel do Jádžapuru na břehu řeky Vaitaraní. Tam navštívil chrám Varāhadevy, kterému složil své poklony.

Verš

nṛtya-gīta kaila preme bahuta stavana
yājapure se rātri karilā yāpana

Synonyma

nṛtya-gīta — tančení a zpěv; kaila — prováděl; preme — s láskou k Bohu; bahuta — různé; stavana — modlitby; yājapure — ve vesnici Jádžapuru; se rātri — tu noc; karilā — učinil; yāpana — strávení.

Překlad

Ve Varāhadevově chrámu Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval, tančil a pronášel modlitby. Strávil v tomto chrámu celou noc.

Verš

kaṭake āilā sākṣi-gopāla dekhite
gopāla-saundarya dekhi’ hailā ānandite

Synonyma

kaṭake — do města Kataku; āilā — přišel; sākṣi-gopāla — svědka Gopāla; dekhite — zhlédnout; gopāla — Božstva Gopāla; saundarya — krásu; dekhi' — když viděl; hailā — stal se; ānandite — velmi potěšený.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom šel do města Kataku, aby navštívil chrám svědka Gopāla. Když Božstvo Gopāla uviděl, velmi Ho potěšila Jeho krása.

Verš

premāveśe nṛtya-gīta kaila kata-kṣaṇa
āviṣṭa hañā kaila gopāla stavana

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; nṛtya-gīta — tanec a zpěv; kaila — prováděl; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; āviṣṭa hañā — v transu; kaila — přednášel; gopāla stavana — modlitby ke Gopālovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tam nějakou dobu zpíval a tančil a v extázi Gopālovi přednášel mnoho modliteb.

Verš

sei rātri tāhāṅ rahi’ bhakta-gaṇa-saṅge
gopālera pūrva-kathā śune bahu raṅge

Synonyma

sei rātri — té noci; tāhāṅ — tam; rahi' — zůstávající; bhakta-gaṇa-saṅge — s ostatními oddanými; gopālera — o Pánu Gopālovi; pūrva-kathā — předešlé vyprávění; śune — slyší; bahu — velkou; raṅge — s radostí.

Překlad

Té noci zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu v Gopālově chrámu a s velkou radostí vyslechl společně se všemi oddanými vyprávění o svědkovi Gopālovi.

Verš

nityānanda-gosāñi yabe tīrtha bhramilā
sākṣi-gopāla dekhibāre kaṭaka āilā

Synonyma

nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; yabe — když; tīrtha bhramilā — cestoval po poutních místech; sākṣi-gopāla — svědka Gopāla; dekhibāre — zhlédnout; kaṭaka — do města Kataku; āilā — přišel.

Překlad

Když dříve Nityānanda Prabhu cestoval po poutních místech celé Indie, přišel také do Kataku, aby zhlédl Sākṣi-gopāla.

Verš

sākṣi-gopālera kathā śuni, loka-mukhe
sei kathā kahena, prabhu śune mahā-sukhe

Synonyma

sākṣi-gopālera — o svědkovi Gopālovi; kathā — vyprávění; śuni — když slyšel; loka-mukhe — od lidí; sei kathā — tento příběh; kahena — Nityānanda Prabhu vypráví; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śune — poslouchá; mahā-sukhe — s velkou radostí.

Překlad

Nityānanda Prabhu tehdy od místních lidí vyslechl příběh o Sākṣi-gopālovi a nyní ho znovu vyprávěl. Pán Caitanya Mahāprabhu s velkou radostí poslouchal.

Význam

Chrám Sākṣi-gopāla stojí mezi železniční zastávkou Khurda Road a železniční zastávkou Džagannáth Purí. Dnes už Božstvo v Kataku není, ale během putování Nityānandy Prabhua tam ještě bylo. Katak je město v Uríse a leží na řece Mahánadí. Když byl Sākṣi-gopāla přivezen z Vidjánagaru v jižní Indii, zůstal nějakou dobu v Kataku a potom v Jagannāthově chrámu. Zdá se, že v Jagannāthově chrámu došlo mezi Jagannāthem a Sākṣi-gopālem k rozepři, a to rozepři z lásky, zvané prema-kalaha. Aby tuto hádku vyřešil, postavil král Urísy asi osmnáct kilometrů od Džagannáth Purí vesnici s názvem Satjavádí, do které Gopāla umístil. Potom byl postaven nový chrám. Nyní je tam zastávka Sákši-gópál a lidé se chodí do Satjavádí dívat na svědka Gopāla.

Verš

pūrve vidyānagarera dui ta’ brāhmaṇa
tīrtha karibāre duṅhe karilā gamana

Synonyma

pūrve — dříve; vidyānagarera — z města Vidjánagaru; dui — dva; ta' — jistě; brāhmaṇabrāhmaṇové; tīrtha karibāre — aby obešli poutní místa; duṅhe — oba dva; karilā — zahájili; gamana — cestu.

Překlad

Dříve žili ve Vidjánagaru v jižní Indii dva brāhmaṇové, kteří se vydali na dlouhou cestu po různých poutních místech.

Verš

gayā, vārāṇasī, prayāga — sakala kariyā
mathurāte āilā duṅhe ānandita hañā

Synonyma

gayā — poutní místo zvané Gajá; vārāṇasī — Benáres neboli Káší; prayāga — Iláhábád; sakala — všechny; kariyā — procházející; mathurāte — do Mathury; āilā — došli; duṅhe — oba; ānandita — radostní; hañā — stávající se.

Překlad

Nejdříve navštívili Gaju, potom Káší a Prajág. Nakonec přišli s velkou radostí do Mathury.

Verš

vana-yātrāya vana dekhi’ dekhe govardhana
dvādaśa-vana dekhi’ śeṣe gelā vṛndāvana

Synonyma

vana-yātrāya — při putování různými lesy; vana dekhi' — když viděli tyto lesy; dekhe — vidí; govardhana — kopec Góvardhan; dvādaśa-vana dekhi' — poté, co zhlédli dvanáct vrindávanských lesů; śeṣe — nakonec; gelā — došli; vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Po příchodu do Mathury putovali skrze různé vrindávanské lesy a přišli také ke kopci Góvardhanu. Zhlédli všech dvanáct lesů (vanů) a nakonec dorazili do města Vrindávanu.

Význam

Na východním břehu Jamuny se nachází pět lesů, a to Bhadra, Bilva, Lóha, Bhándíra a Mahávan. Sedm lesů na západním břehu Jamuny se jmenuje Madhu, Tála, Kumuda, Bahulá, Kámja, Khandira a Vrindávan. Po návštěvě všech těchto lesů šli oba poutníci na místo známé jako Paňčakróší Vrindávan. Vrindávan jakožto jeden z dvanácti lesů se táhne od města Vrindávanu až k Nanda-grámu a Varšáně, což pokrývá zhruba padesát kilometrů, a v této oblasti leží i město Paňčakróší Vrindávan.

Verš

vṛndāvane govinda-sthāne mahā-devālaya
se mandire gopālera mahā-sevā haya

Synonyma

vṛndāvane — v Paňčakróší Vrindávanu; govinda-sthāne — na místě, kde dnes stojí chrám Govindy; mahā-deva-ālaya — velký chrám; se mandire — v tomto chrámu; gopālera — Božstva Gopāla; mahā-sevā — honosné uctívání; haya — je.

Překlad

Ve vesnici Paňčakróší Vrindávanu, na místě, kde dnes stojí chrám Govindy, stál dříve velký chrám, ve kterém se honosně uctíval Gopāla.

Verš

keśī-tīrtha, kālīya-hradādike kaila snāna
śrī-gopāla dekhi’ tāhāṅ karilā viśrāma

Synonyma

keśī-tīrtha — Kéší-ghát, místo na břehu Jamuny, kam se lidé chodí koupat; kālīya-hrada — Kálíja-ghát, další místo na břehu Jamuny, kam se lidé chodí koupat; ādike — na takových různých místech ke koupání; kaila — prováděli; snāna — koupel; śrī-gopāla dekhi' — při návštěvě chrámu Gopāla; tāhāṅ — tam; karilā — učinili; viśrāma — odpočinek.

Překlad

Oba poutníci pak poté, co se v Jamuně vykoupali na různých k tomu určených místech, jako je Kéší-ghát a Kálíja-ghát, navštívili Gopālův chrám. V tomto chrámu si také odpočinuli.

Verš

gopāla-saundarya duṅhāra mana nila hari’
sukha pāñā rahe tāhāṅ dina dui-cāri

Synonyma

gopāla-saundrya — krása Gopālova Božstva; duṅhāra — obou; mana — mysl; nila — unesla; hari' — odnášející; sukha pāñā — pociťující toto transcendentální štěstí; rahe — zůstali; tāhāṅ — v tom chrámu; dina — dny; dui-cāri — dva nebo čtyři.

Překlad

Jejich mysli byly uchvácené krásou Gopālova Božstva a s pocity velkého štěstí tam zůstali dva nebo čtyři dny.

Verš

dui-vipra-madhye eka vipra — vṛddha-prāya
āra vipra — yuvā, tāṅra karena sahāya

Synonyma

dui-vipra-madhye — z těch dvou brāhmaṇů; eka vipra — jeden brāhmaṇa; vṛddha-prāya — postarší muž; āra vipra — druhý brāhmaṇa; yuvā — mladý muž; tāṅra — staršímu brāhmaṇovi; karena — prokazuje; sahāya — pomoc.

Překlad

Jeden z těchto dvou brāhmaṇů byl starý muž a druhý byl mladík, který tomu starému pomáhal.

Verš

choṭa-vipra kare sadā tāṅhāra sevana
tāṅhāra sevāya viprera tuṣṭa haila mana

Synonyma

choṭa-vipra — mladší brāhmaṇa; kare — prokazuje; sadā — vždy; tāṅhāra — jemu (starému brāhmaṇovi); sevana — službu; tāṅhāra — jeho; sevāya — službou; viprera — starého brāhmaṇy; tuṣṭa — uspokojená; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Mladý brāhmaṇa staršímu neustále sloužil a ten z něho měl radost, protože byl s jeho službou velice spokojený.

Verš

vipra bale — tumi mora bahu sevā kailā
sahāya hañā more tīrtha karāilā

Synonyma

vipra bale — starší z brāhmaṇů říká; tumi — ty; mora — mně; bahu — různé; sevā — služby; kailā — prokázal jsi; sahāya — pomocník; hañā — jsoucí; more — mně; tīrtha — pouť; karāilā — pomohl uskutečnit.

Překlad

Starší muž řekl mladšímu: „Při všech našich cestách na poutní místa jsi mi různými způsoby sloužil a pomáhal.“

Verš

putreo pitāra aiche nā kare sevana
tomāra prasāde āmi nā pāilāma śrama

Synonyma

putreo — dokonce můj vlastní syn; pitāra — otci; aiche — takto; — ne; kare — prokazuje; sevana — službu; tomāra — tvou; prasāde — milostí; āmi — já; — ne; pāilāma — dostal jsem; śrama — únavu.

Překlad

„Ani můj vlastní syn mi tak neslouží. Tvou milostí mě tato pouť vůbec neunavila.“

Verš

kṛta-ghnatā haya tomāya nā kaile sammāna
ataeva tomāya āmi diba kanyā-dāna

Synonyma

kṛta-ghnatā — nevděk; haya — je; tomāya — tobě; — ne; kaile — pokud prokáži; sammāna — úctu; ataeva — proto; tomāya — tobě; āmi — já; diba — dám; kanyā-dāna — darem svoji dceru.

Překlad

„Byl bych nevděčník, kdybych ti neprokázal žádnou úctu. Proto slibuji, že ti dám svoji dceru.“

Verš

choṭa-vipra kahe, “śuna, vipra-mahāśaya
asambhava kaha kene, yei nāhi haya

Synonyma

choṭa-vipra — mladší brāhmaṇa; kahe — odpovídá; śuna — slyš; vipra-mahāśaya — můj drahý brāhmaṇo; asambhava — nepravděpodobné; kaha — říkáš; kene — proč; yei — co; nāhi — ne; haya — stane se.

Překlad

Mladší brāhmaṇa odpověděl: „Drahý pane, prosím poslouchej. Říkáš něco velice zvláštního. Takové věci se nedějí.“

Verš

mahā-kulīna tumi — vidyā-dhanādi-pravīṇa
āmi akulīna, āra dhana-vidyā-hīna

Synonyma

mahā-kulīna — velice urozený; tumi — ty; vidyā — vzděláním; dhana-ādi — bohatstvím; pravīṇa — obdařený; āmi — já; akulīna — neurozený; āra — a; dhana-vidyā-hīna — bez bohatství a vzdělání.

Překlad

„Jsi velice urozený člověk, máš dobré vzdělání a velké bohatství. Já nejsem ani urozený, ani vzdělaný a žádné bohatství nemám.“

Význam

Díky zbožným činnostem může člověk získat čtyři přednosti: zrození v urozené rodině, dobré vzdělání, krásu a dostatečné bohatství. To jsou příznaky zbožných činností prováděných v minulém životě. V Indii je v aristokratických rodinách dodnes běžné, že svatba s členem nějaké obyčejné rodiny nepřichází v úvahu. Aby byla zachována aristokracie, jsou takové sňatky vyloučené, i kdyby se jednalo o stejnou kastu. Žádný chudák se neopováží oženit s dcerou boháče. Když tedy starý brāhmaṇa svou dceru nabídl mladému, ten nevěřil, že to bude možné. Zeptal se proto starého brāhmaṇy, proč navrhuje něco tak neobvyklého (asambhava). Pro aristokrata bylo neslýchané, aby svou dceru nabídl někomu, kdo je nevzdělaný, a navíc i chudý.

Verš

kanyā-dāna-pātra āmi nā ha-i tomāra
kṛṣṇa-prītye kari tomāra sevā-vyavahāra

Synonyma

kanyā-dāna-pātra — ženich vhodný pro dceru; āmi — já; — ne; ha-i — jsem; tomāra — tvoji; kṛṣṇa-prītye — pouze pro potěšení Kṛṣṇy; kari — dělám; tomāra — tobě; sevā — služby; vyavahāra — činnosti.

Překlad

„Já nejsem vhodný manžel pro tvoji dceru. Sloužím ti jen proto, aby byl Kṛṣṇa spokojený.“

Význam

Oba brāhmaṇové byli čistí vaiṣṇavové. Mladší se o staršího staral pouze proto, aby uspokojil Kṛṣṇu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.21) Kṛṣṇa říká: mad-bhakta-pūjābhyadhikā: „Je lepší sloužit Mému oddanému.“ Podle gauḍīya-vaiṣṇavské filosofie Caitanyi Mahāprabhua je lepší být služebníkem služebníka Boha. Nikdo by se neměl snažit sloužit Kṛṣṇovi přímo. Čistý vaiṣṇava slouží služebníkovi Kṛṣṇy a považuje se za služebníka Kṛṣṇova služebníka. To Pána Kṛṣṇu těší. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura tuto filosofii potvrzuje: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā. Nikdo nemůže dosáhnout osvobození přímou službou Kṛṣṇovi, aniž by sloužil osvobozenému vaiṣṇavovi. Je třeba sloužit služebníkovi Kṛṣṇy.

Verš

brāhmaṇa-sevāya kṛṣṇera prīti baḍa haya
tāṅhāra santoṣe bhakti-sampad bāḍaya”

Synonyma

brāhmaṇa-sevāya — službou brāhmaṇovi; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; prīti — spokojenost; baḍa — nesmírná; haya — je; tāṅhāra santoṣe — potěšením Pána; bhakti — oddané služby; sampad — bohatství; bāḍaya — roste.

Překlad

„Služba brāhmaṇům Pána Kṛṣṇu velice těší. A je-li Pán spokojený, bohatství naší oddané služby roste.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti komentuje, že mladší brāhmaṇa sloužil staršímu, aby potěšil Kṛṣṇu. Nejednalo se o obyčejné světské jednání. Slouží-li někdo vaiṣṇavovi, Kṛṣṇu to těší. Díky tomu, že mladší brāhmaṇa staršímu sloužil, Pán Gopāla svolil k tomu, že se stane svědkem při vyjednávání svatby, aby ochránil dobré jméno obou oddaných. Śrī Caitanya Mahāprabhu by jistě neměl zájem naslouchat o domlouvání nějaké svatby, pokud by se to neodehrávalo mezi dvěma vaiṣṇavy. Zařizování svatby a svatební obřad spadá do obyčejných hmotných karma-kāṇḍských oddílů písem. Vaiṣṇavy však žádné karma-kāṇḍské činnosti nezajímají. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: karma-kāṇḍa jñāna-kāṇḍa kevala viṣera bhāṇḍa. Pro vaiṣṇavu jsou karma-kāṇḍské a jñāna-kāṇḍské oddíly Véd zbytečné. A nejen to, skutečný vaiṣṇava je považuje za nádoby plné jedu (viṣera-bhāṇḍa). My se někdy zúčastňujeme svatebních obřadů našich žáků, ale to neznamená, že jevíme zájem o karma-kāṇḍské činnosti. Lidé, kteří neznají vaiṣṇavskou filosofii, to někdy kritizují a tvrdí, že sannyāsī by se nikdy neměl zúčastňovat svatebního obřadu mladého chlapce s mladou dívkou. To však není karma-kāṇḍská činnost, protože nám jde o to, šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Dáváme lidem veškeré možnosti pro rozvíjení vědomí Kṛṣṇy, a někdy je manželství dovoleno, aby se oddaní mohli lépe soustředit na službu Pánu. Máme praktické zkušenosti, že takové manželské páry vykonávají pro tuto misi velmi důležitou službu. Nikdo by si tedy účast sannyāsīho na svatebních obřadech neměl mylně vykládat. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Nityānandovi Prabhuovi přinášelo naslouchání o svatbě mezi mladým brāhmaṇou a dcerou staršího brāhmaṇy velké potěšení.

Verš

baḍa-vipra kahe, — “tumi nā kara saṁśaya
tomāke kanyā diba āmi, karila niścaya”

Synonyma

baḍa-vipra — starší z brāhmaṇů; kahe — odpovídá; tumi — ty; — ne; kara — čiň; saṁśaya — pochybnost; tomāke — tobě; kanyā — dceru; diba — dám; āmi — já; karila — učinil; niścaya — jistotu.

Překlad

Starší brāhmaṇa na to řekl: „Můj drahý chlapče, nepochybuj o tom, co říkám. Svoji dceru ti dám. Už jsem se rozhodl.“

Verš

choṭa-vipra bale, — “tomāra strī-putra saba
bahu jñāti-goṣṭhī tomāra bahuta bāndhava

Synonyma

choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa; bale — říká; tomāra — tvoje; strī-putra — žena a synové; saba — všichni; bahu — mnoho; jñāti — rodinných členů; goṣṭhī — skupina; tomāra — tvých; bahuta — mnoho; bāndhava — přátel.

Překlad

Mladý brāhmaṇa odpověděl: „Máš ženu a syny a také široký okruh příbuzných a přátel.“

Verš

tā’-sabāra sammati vinā nahe kanyā-dāna
rukmiṇīra pitā bhīṣmaka tāhāte pramāṇa

Synonyma

tā'-sabāra — těch všech; sammati — souhlasu; vinā — bez; nahe — ne; kanyā-dāna — darování dcery; rukmiṇīra — královny Rukmiṇī; pitā — otec; bhīṣmaka — Bhīṣmaka; tāhāte — toho; pramāṇa — důkazem.

Překlad

„Není možné, abys mi daroval svoji dceru, pokud s tím nebudou souhlasit všichni tví přátelé a příbuzní. Vzpomeň si na příběh královny Rukmiṇī a jejího otce Bhīṣmaky.“

Verš

bhīṣmakera icchā, — kṛṣṇe kanyā samarpite
putrera virodhe kanyā nārila arpite”

Synonyma

bhīṣmakera — krále Bhīṣmaky; icchā — touha; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; kanyā — dceru; samarpite — dát; putrera — jeho syna; virodhe — kvůli námitkám; kanyā — dceru; nārila — nemohl; arpite — dát.

Překlad

„Král Bhīṣmaka chtěl dát svoji dceru Rukmiṇī Kṛṣṇovi, ale Rukmī, jeho nejstarší syn, s tím nesouhlasil, a proto král nemohl své rozhodnutí uskutečnit.“

Význam

bandhūnām icchatāṁ dātuṁ
kṛṣṇāya bhaginīṁ nṛpa
tato nivārya kṛṣṇa-dviḍ
rukmī caidyam amanyata

Král Bhīṣmaka z Vidarbhy chtěl dát svou dceru Rukmiṇī Kṛṣṇovi, ale Rukmī, nejstarší z jeho pěti synů, s tím nesouhlasil. Bhīṣmaka proto své rozhodnutí změnil a rozhodl se, že dá Rukmiṇī králi z Čédi, Śiśupālovi, který byl Kṛṣṇovým bratrancem. Rukmiṇī se však uchýlila ke lsti a poslala Kṛṣṇovi dopis, ve kterém Ho žádala, aby ji unesl. Kṛṣṇa to udělal, protože chtěl Rukmiṇī, která byla Jeho velkou oddanou, potěšit. Na místě kvůli tomu vypukla velká bitva mezi Kṛṣṇou a druhou stranou vedenou Rukmiṇiným bratrem Rukmīm. Rukmī byl poražen, a protože Kṛṣṇovi hrubě spílal, byl málem zabit. Zachránily ho jen prosby Rukmiṇī. Kṛṣṇa tedy Rukmīmu alespoň mečem uřezal vlasy, což se zase nelíbilo Śrī Balarāmovi, který pro potěšení Rukmiṇī Kṛṣṇu pokáral.

Verš

baḍa-vipra kahe, — “kanyā mora nija-dhana
nija-dhana dite niṣedhibe kon jana

Synonyma

baḍa-vipra kahe — starší brāhmaṇa říká; kanyā — dcera; mora — moje; nija-dhana — vlastnictví; nija-dhana — vlastní majetek; dite — dát; niṣedhibe — bude namítat; kon — jaká; jana — osoba.

Překlad

Starší brāhmaṇa řekl: „Moje dcera mi patří. Rozhodnu-li se někomu dát svoje vlastnictví, kdo mi v tom může zabránit?“

Verš

tomāke kanyā diba, sabāke kari’ tiraskāra
saṁśaya nā kara tumi, karaha svīkāra”

Synonyma

tomāke — tobě; kanyā — dceru; diba — dám; sabāke — všech ostatních; kari' — činící; tiraskāra — zanedbání; saṁśaya — pochybu; — ne; kara — čiň; tumi — ty; karaha — jen udělej; svīkāra — přijetí.

Překlad

„Můj milý chlapče, dám ti svoji dceru, a co řeknou ostatní, mě nezajímá. Nepochybuj o tom a přijmi můj návrh.“

Verš

choṭa-vipra kahe, — “yadi kanyā dite mana
gopālera āge kaha e satya-vacana”

Synonyma

choṭa-vipra kahe — mladší brāhmaṇa odpověděl; yadi — jestliže; kanyā — dceru; dite — dát; mana — mysl; gopālera — Božstvem Gopāla; āge — před; kaha — řekni; e — tato; satya-vacana — pravdivá slova.

Překlad

Mladší brāhmaṇa odpověděl: „Jestliže ses rozhodl dát mi svoji mladou dceru, pak to řekni před Gopālovým Božstvem.“

Verš

gopālera āge vipra kahite lāgila
‘tumi jāna, nija-kanyā ihāre āmi dila’

Synonyma

gopālera āge — před Gopālovým Božstvem; vipra — starší brāhmaṇa; kahite — mluvit; lāgila — začal; tumi jāna — můj Pane, prosím věz; nija-kanyā — svoji dceru; ihāre — tomuto chlapci; āmi — já; dila — daruji.

Překlad

Starší brāhmaṇa předstoupil před Gopāla a řekl: „Můj drahý Pane, buď prosím svědkem toho, že tomuto chlapci dávám svoji dceru.“

Význam

V Indii je dodnes zvykem dát někomu svoji dceru pouhým prohlášením. Tomu se říká vāg-datta, což znamená, že otec, bratr či opatrovník děvčete dá určitému muži svoje slovo, že ji za něho provdá. Dívka pak nemůže být provdána za nikoho jiného. Je zadána čestným slovem otce nebo opatrovníka. Existuje mnoho případů, kdy rodiče děvčete někomu dali čestné slovo, že svoji dceru provdají za jeho syna. Obě strany čekají, až děti vyrostou, a potom se uspořádá svatba. Starší brāhmaṇa tedy podle tohoto zvyku, který je v Indii běžný odedávna, slíbil svoji dceru mladšímu brāhmaṇovi a učinil tak před Božstvem Gopāla. V Indii je zvykem dodržovat slib daný před Božstvem. Takový slib se nedá odvolat. Pokud například v indické vesnici dojde mezi nějakými dvěma stranami ke sporu, jdou to vyřešit do chrámu. Cokoliv se před Božstvem řekne, je považováno za pravdu, protože před Ním by se nikdo neopovážil lhát. Stejná zásada platila během bitvy na Kurukšétře. Proto se na samém začátku Bhagavad-gīty uvádí: dharma-kṣetre kuru-kṣetre.

Lidská společnost klesá na nejnižší úroveň zvířecího života, protože si není vědomá Boha. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy má velký význam pro obnovení vědomí Boha ve společnosti. Budou-li si lidé opravdu vědomí Boha, mohou být veškeré spory vyřešeny mimo soudní síně, jak se stalo i v případě těchto dvou brāhmaṇů, jejichž rozepři urovnal svědek Gopāla.

Verš

choṭa-vipra bale, — “ṭhākura, tumi mora sākṣī
tomā sākṣī bolāimu, yadi anyathā dekhi”

Synonyma

choṭa-vipra bale — mladší brāhmaṇa odpověděl; ṭhākura — můj drahý Pane Gopāle; tumi — Ty; mora — můj; sākṣī — svědek; tomā — Tebe; sākṣī — jako svědka; bolāimu — zavolám; yadi — jestliže; anyathā — jinak; dekhi — uvidím.

Překlad

Mladší brāhmaṇa oslovil Božstvo: „Můj drahý Pane, jsi mým svědkem. Pokud pak bude třeba, zavolám Tě, abys svědčil.“

Verš

eta bali’ dui-jane calilā deśere
guru-buddhye choṭa-vipra bahu sevā kare

Synonyma

eta bali' — když to řekli; dui-jane — oba brāhmaṇové; calilā — šli; deśere — do své země; guru-buddhye — považující staršího brāhmaṇu za gurua; choṭa-vipra — mladší brāhmaṇa; bahu — různé; sevā — služby; kare — koná.

Překlad

Po tomto rozhovoru se oba brāhmaṇové vydali k domovu. Mladší brāhmaṇa doprovázel staršího jako předtím, jako kdyby to byl jeho guru (duchovní mistr), a různými způsoby mu sloužil.

Verš

deśe āsi’ dui-jane gelā nija-ghare
kata dine baḍa-vipra cintita antare

Synonyma

deśe āsi' — po návratu do své země; dui-jane — oba; gelā — šli; nija-ghare — do svých domovů; kata dine — po nějaké době; baḍa-vipra — starší brāhmaṇa; cintita — plný úzkosti; antare — v nitru.

Překlad

Oba brāhmaṇové se po návratu do Vidjánagaru rozešli do svých domovů. Staršího brāhmaṇu začala po nějaké době trápit velká úzkost.

Verš

tīrthe vipre vākya diluṅ, — kemate satya haya
strī, putra, jñāti, bandhu jānibe niścaya

Synonyma

tīrthe — během poutní cesty; viprebrāhmaṇovi; vākya — čestné slovo; diluṅ — dal jsem; kemate — jak; satya — pravda; haya — to je; strī — žena; putra — synové; jñāti — příbuzní; bandhu — přátelé; jānibe — dozvědí se; niścaya — jistě.

Překlad

Uvažoval: „Na svatém místě jsem dal čestné slovo brāhmaṇovi, a co jsem slíbil, se zaručeně stane. Musím to teď říci své ženě, synům, dalším příbuzným a přátelům.“

Verš

eka-dina nija-loka ekatra karila
tā-sabāra āge saba vṛttānta kahila

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; nija-loka — všechny své příbuzné; ekatra — na jednom místě; karila — shromáždil; -sabāra — všemi; āge — před; saba — celý; vṛttānta — příběh; kahila — řekl.

Překlad

Jednoho dne tedy starší brāhmaṇa svolal všechny své příbuzné a přátele a vyložil jim, co se před Gopālem odehrálo.

Verš

śuni’ saba goṣṭhī tāra kare hāhā-kāra
‘aiche bāt mukhe tumi nā ānibe āra

Synonyma

śuni' — když slyšeli; saba — všichni; goṣṭhī — rodinní příslušníci a přátelé; tāra — staršího brāhmaṇy; kare — činí; --kāra — výkřiky zklamání; aiche — takový; bāt — návrh; mukhe — do úst; tumi — ty; — ne; ānibe — měl bys brát; āra — znovu.

Překlad

Jakmile členové rodinného kruhu vyslechli příběh starého brāhmaṇy, projevili hlasitě své zklamání a požádali ho, aby už víckrát takový slib nedával.

Verš

nīce kanyā dile kula yāibeka nāśa
śuniñā sakala loka karibe upahāsa’

Synonyma

nīce — nižší rodině; kanyā — dceru; dile — jestliže dáš; kula — rodinná tradice; yāibeka — dojde ke; nāśa — zničení; śuniñā — až uslyší; sakala — všichni; loka — přátelé; karibe — budou činit; upahāsa — posměšky.

Překlad

Všichni svorně prohlásili: „Dáš-li svou dceru do nízké rodiny, tvoje společenské postavení bude zničeno. Až se to lidé dozvědí, budou si z tebe dělat legraci.“

Verš

vipra bale, — “tīrtha-vākya kemane kari āna
ye ha-uk, se ha-uka, āmi diba kanyā-dāna”

Synonyma

vipra balebrāhmaṇa říká; tīrtha-vākya — slib daný na poutní cestě; kemane — jak; kari — vykonám; āna — jinak; ye ha-uk — cokoliv se má stát; se ha-uk — nechť se stane; āmi — já; diba — dám; kanyā-dāna — svoji dceru darem.

Překlad

Starší brāhmaṇa řekl: „Jak mohu porušit slib daný na svatém poutním místě? Ať se stane cokoliv, svoji dceru mu musím dát.“

Verš

jñāti loka kahe, — ‘morā tomāke chāḍiba’
strī-putra kahe, — ‘viṣa khāiyā mariba’

Synonyma

jñāti loka — příbuzní; kahe — odpovídají; morā — my všichni; tomāke — tebe; chāḍiba — vzdáme se; strī — žena; putra — synové; kahe — říkají; viṣa — jedu; khāiyā — po vypití; mariba — zemřeme.

Překlad

Příbuzní mu jednomyslně řekli: „Jestliže dáš svou dceru tomu chlapci, tak s tebou přerušíme veškeré styky.“ Jeho žena a synové navíc prohlásili: „Jestli to uděláš, otrávíme se.“

Verš

vipra bale, — “sākṣī bolāñā karibeka nyāya
jiti’ kanyā labe, mora vyartha dharma haya”

Synonyma

vipra balebrāhmaṇa říká; sākṣī — svědka; bolāñā — zavolá; karibeka — bude; nyāya — spravedlnost; jiti' — získávající; kanyā — dceru; labe — vezme; mora — moji; vyartha — bezcenné; dharma — náboženské zásady; haya — budou.

Překlad

Starší brāhmaṇa řekl: „Pokud tomu mladému brāhmaṇovi svou dceru nedám, zavolá Śrī Gopālajīho jako svědka. Dceru si pak vezme násilím, a v takovém případě ztratí mé náboženské zásady význam.“

Verš

putra bale, — “pratimā sākṣī, seha dūra deśe
ke tomāra sākṣī dibe, cintā kara kise

Synonyma

putra bale — jeho syn říká; pratimā — Božstvo; sākṣī — svědek; seha — On také; dūra — daleké; deśe — v zemi; ke — kdo; tomāra — tvůj; sākṣī — svědek; dibe — dá; cintā — starosti; kara — činíš; kise — proč.

Překlad

Jeho syn odpověděl: „Božstvo sice může být svědek, ale nachází se v daleké zemi. Jak tedy může přijít, aby proti tobě svědčilo? Proč si s tím děláš takové starosti?“

Verš

nāhi kahi — nā kahio e mithyā-vacana
sabe kahibe — ‘mora kichu nāhika smaraṇa’

Synonyma

nāhi kahi — neřekl jsem; kahio — neříkej; e — to; mithyā-vacana — lež; sabe — pouze; kahibe — řekneš; mora — moje; kichu — cokoliv; nāhika — ne; smaraṇa — vzpomínka.

Překlad

„Nemusíš přímo popírat, co jsi slíbil. Není nutné, abys takto lhal. Jednoduše prohlas, že si nevzpomínáš, co jsi říkal.“

Verš

tumi yadi kaha, — ‘āmi kichui nā jāni’
tabe āmi nyāya kari’ brāhmaṇere jini”

Synonyma

tumi — ty; yadi — jestliže; kaha — řekneš; āmi kichui jāni — na nic si nevzpomínám; tabe — v tom případě; āmi — já; nyāya kari' — argumentující; brāhmaṇere — mladšího brāhmaṇu; jini — porazím.

Překlad

„Ty jenom řekni ,Na nic si nevzpomínám,̀ a o ostatní se postarám já. Porazím toho mladého brāhmaṇu argumenty.“

Význam

Syn staršího brāhmaṇy byl ateista a následovník Raghunātha-smṛti. Byl zkušený v obchodování, ale jinak prvotřídní hlupák. Neměl proto víru v duchovní postavení Božstva ani v Nejvyšší Osobnost Božství. Jako klasický modlář tedy považoval Pánovu podobu za kus kamene či dřeva, a tak svého otce ujišťoval, že svědkem bylo pouze kamenné Božstvo, které stejně nemůže mluvit. Navíc ještě otce ujišťoval, že se Božstvo nachází velmi daleko, a tak nemůže přijít, aby svědčilo. V podstatě mu říkal: „Neboj se. Nemusíš lhát přímo, ale mluv jako diplomat, jako král Yudhiṣṭhira, když řekl Droṇācāryovi: aśvatthāmā hata iti gajaḥ. Jednej stejně a jednoduše řekni, že si na nic nevzpomínáš, že vůbec nevíš, o čem ten mladý brāhmaṇa mluví. Na základě toho já potom dodám argumenty a porazím ho slovními hříčkami. Tím tě ušetřím toho, abys mu musel dát svoji dceru, a to zachrání naši urozenost. Nemáš se čeho bát.“

Verš

eta śuni’ viprera cintita haila mana
ekānta-bhāve cinte vipra gopāla-caraṇa

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; viprera — starého brāhmaṇy; cintita — zneklidněná; haila — stala se; mana — mysl; ekānta-bhāve — s upřenou pozorností; cinte — myslí; vipra — ten brāhmaṇa; gopāla-caraṇa — na lotosové nohy Śrī Gopālajīho.

Překlad

Když to starší brāhmaṇa uslyšel, jeho mysl to velice rozrušilo, a tak s pocitem bezmocnosti upřel svoji pozornost na lotosové nohy Gopāla.

Verš

‘mora dharma rakṣā pāya, nā mare nija-jana
dui rakṣā kara, gopāla, lainu śaraṇa’

Synonyma

mora — moje; dharma — náboženské zásady; rakṣā pāya — zachráněné; — ne; mare — zemřou; nija-jana — vlastní příbuzní; dui — dva; rakṣā kara — prosím ochraň; gopāla — můj Pane Gopāle; lainu — přijal jsem; śaraṇa — útočiště u Tvých lotosových nohou.

Překlad

Starší brāhmaṇa se modlil: „Můj drahý Pane Gopāle, přijal jsem útočiště u Tvých lotosových nohou, a proto Tě žádám, abys ochránil mé náboženské zásady a zároveň zabránil smrti mých příbuzných.“

Verš

ei-mata vipra citte cintite lāgila
āra dina laghu-vipra tāṅra ghare āila

Synonyma

ei-mata — tak; vipra — starší brāhmaṇa; citte — v mysli; cintite — uvažovat; lāgila — začal; āra dina — dalšího dne; laghu-vipra — mladý brāhmaṇa; tāṅra — jeho; ghare — do domu; āila — přišel.

Překlad

Dalšího dne, právě ve chvíli, kdy starší brāhmaṇa o těchto věcech hluboce přemýšlel, přišel ten mladší do jeho domu.

Verš

āsiñā parama-bhaktye namaskāra kari’
vinaya kariñā kahe kara dui yuḍi’

Synonyma

āsiñā — poté, co přišel; parama-bhaktye — s velkou oddaností; namaskāra kari' — skládající poklony; vinaya kariñā — s velkou pokorou; kahe — říká; kara — ruce; dui — dvě; yuḍi' — spínající.

Překlad

Mladý brāhmaṇa k němu přistoupil, s úctou se mu poklonil a potom s velkou pokorou a se sepjatýma rukama promluvil.

Verš

‘tumi more kanyā dite karyācha aṅgīkāra
ebe kichu nāhi kaha, ki tomāra vicāra’

Synonyma

tumi — ty; more — mně; kanyā — svoji dceru; dite — dát; karyācha — učinil jsi; aṅgīkāra — slib; ebe — nyní; kichu — něco; nāhi — ne; kaha — říkáš; ki — co; tomāra — tvůj; vicāra — závěr.

Překlad

„Slíbil jsi, že mi dáš svou dceru, ale nyní mlčíš. Jaký je tvůj závěr?“

Verš

eta śuni’ sei vipra rahe mauna dhari’
tāṅra putra mārite āila hāte ṭheṅgā kari’

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; sei vipra — starší brāhmaṇa; rahe — zůstává; mauna dhari' — potichu; tāṅra — jeho; putra — syn; mārite — uhodit; āila — vyšel; hāte — v ruce; ṭheṅgā — hůl; kari' — nesoucí.

Překlad

Starší brāhmaṇa na to nic neřekl. Toho využil jeho syn a okamžitě vyšel ven s holí v ruce, aby mladíka uhodil.

Verš

‘āre adhama! mora bhagnī cāha vivāhite
vāmana hañā cāṅda yena cāha ta’ dharite’

Synonyma

āre adhama — ó ty nanejvýš pokleslý; mora — moji; bhagnī — sestru; cāha — chceš; vivāhite — oženit se; vāmana — trpaslík; hañā — je; cāṅda — měsíc; yena — jako kdyby; cāha — chceš; ta' — jistě; dharite — chytit.

Překlad

Syn řekl: „Ty jsi tak pokleslý! Chceš se oženit s mou sestrou! Jsi jako trpaslík, který se snaží chytit měsíc!“

Verš

ṭheñā dekhi’ sei vipra palāñā gela
āra dina grāmera loka ekatra karila

Synonyma

ṭheñā dekhi' — když viděl hůl v ruce; sei vipra — ten mladší brāhmaṇa; palāñā gela — utekl; āra dina — dalšího dne; grāmera loka — obyvatele vesnice; ekatra karila — shromáždil.

Překlad

Když mladší brāhmaṇa uviděl v jeho ruce hůl, utekl. Druhého dne však shromáždil všechny lidi z vesnice.

Verš

saba loka baḍa-vipre ḍākiyā ānila
tabe sei laghu-vipra kahite lāgila

Synonyma

saba loka — všichni lidé ze vsi; baḍa-vipre — staršího brāhmaṇu; ḍākiyā — zavolali a; ānila — přivedli; tabe — potom; sei laghu-vipra — ten mladší brāhmaṇa; kahite lāgila — začal mluvit.

Překlad

Vesničané potom zavolali staršího brāhmaṇu a přivedli ho do shromáždění. Mladý brāhmaṇa pak přede všemi promluvil.

Verš

‘iṅha more kanyā dite karyāche aṅgīkāra
ebe ye nā dena, pucha iṅhāra vyavahāra’

Synonyma

iṅha — tento urozený muž; more — mně; kanyā — svoji dceru; dite — dát; karyāche — učinil; aṅgīkāra — slib; ebe — nyní; ye — opravdu; — ne; dena — dává; pucha — prosím zeptejte se; iṅhāra — jeho; vyavahāra — chování.

Překlad

„Tento urozený muž mi slíbil svoji dceru, ale nyní svůj slib nechce dodržet. Zeptejte se ho prosím, proč tak jedná.“

Verš

tabe sei viprere puchila sarva-jana
‘kanyā kene nā deha, yadi diyācha vacana’

Synonyma

tabe — poté; sei — toho; viprerebrāhmaṇy; puchila — zeptali se; sarva-jana — všichni lidé; kanyā — dceru; kene — proč; deha — nedáš; yadi — pokud; diyācha — jsi dal; vacana — čestné slovo.

Překlad

Shromáždění lidé se staršího brāhmaṇy zeptali: „Pokud jsi mu svoji dceru již slíbil, proč teď neplníš svůj slib? Dal jsi mu své čestné slovo.“

Verš

vipra kahe, — ‘śuna, loka, mora nivedana
kabe ki baliyāchi, mora nāhika smaraṇa’

Synonyma

vipra kahe — starší brāhmaṇa odpověděl; śuna — prosím slyšte; loka — všichni lidé; mora — můj; nivedana — výklad; kabe — kdy; ki — co; baliyāchi — řekl jsem; mora — moje; nāhika — není; smaraṇa — paměť.

Překlad

Starší brāhmaṇa řekl: „Moji drazí přátelé, slyšte, co k tomu mohu říct. Já se nepamatuji, že bych něco takového slíbil.“

Verš

eta śuni’ tāṅra putra vākya-cchala pāñā
pragalbha ha-iyā kahe sammukhe āsiñā

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; tāṅra putra — jeho syn; vākya-cchala — ke hraní se slovy; pāñā — dostávající příležitost; pragalbha — nestoudný; ha-iyā — stávající se; kahe — říká; sammukhe — před; āsiñā — když přišel.

Překlad

Jakmile to uslyšel syn staršího brāhmaṇy, okamžitě toho využil a začal manipulovat se slovy. Postavil se před shromáždění a promlouval nestoudné lži.

Verš

‘tīrtha-yātrāya pitāra saṅge chila bahu dhana
dhana dekhi ei duṣṭera laite haila mana

Synonyma

tīrtha-yātrāya — při cestě po poutních místech; pitāra — mého otce; saṅge — u; chila — bylo; bahu — mnoho; dhana — peněz; dhana — peníze; dekhi — když viděl; ei — tohoto; duṣṭera — ničemy; laite — vzít; haila — byl; mana — záměr.

Překlad

„Můj otec měl s sebou na poutní cestě hodně peněz. Když je tento ničema viděl, rozhodl se, že mu je ukradne.“

Verš

āra keha saṅge nāhi, ei saṅge ekala
dhuturā khāoyāñā bāpe karila pāgala

Synonyma

āra — kdokoliv; keha — jiný; saṅge — s nimi; nāhi — nebyl; ei — tento brāhmaṇa; saṅge — s ním; ekala — sám; dhuturā — omamnou látku; khāoyāñā — přiměl sníst; bāpe — mého otce; karila — učinil; pāgala — šíleným.

Překlad

„Nikdo další tam s nimi nebyl a tento zloděj toho využil. Dal mému otci sníst drogu zvanou dhuturā a tak ho přivedl do stavu šílenství.“

Verš

saba dhana lañā kahe — ‘core la-ila dhana’
‘kanyā dite cāhiyāche’ — uṭhāila vacana

Synonyma

saba — všechny; dhana — peníze; lañā — poté, co vzal; kahe — říká; core — zloděj; la-ila — vzal; dhana — všechny peníze; kanyā — dceru; dite — darovat; cāhiyāche — slíbil; uṭhāila — vymyslel; vacana — pohádku.

Překlad

„Poté, co tento darebák mého otce okradl, vymyslel si, že to byl nějaký zloděj, a teď ještě tvrdí, že mu můj otec slíbil svoji dceru.“

Verš

tomarā sakala loka karaha vicāre
‘mora pitāra kanyā dite yogya ki ihāre’

Synonyma

tomarā — vy; sakala — všichni; loka — lidé; karaha — jen učiňte; vicāre — posouzení; mora — mého; pitāra — otce; kanyā — dceru; dite — darovat; yogya — vhodné; ki — zda je; ihāre — jemu.

Překlad

„Vy všichni zde shromáždění jste urození lidé. Posuďte tedy prosím, je-li vhodné tomuto chudému brāhmaṇovi darovat dceru mého otce.“

Verš

eta śuni’ lokera mane ha-ila saṁśaya
‘sambhave, — dhana-lobhe loka chāḍe dharma-bhaya’

Synonyma

eta śuni' — když si to vše vyslechli; lokera — všech lidí; mane — v myslích; ha-ila — byla; saṁśaya — pochyba; sambhave — možné; dhana-lobhe — z touhy po penězích; loka — nějaký člověk; chāḍe — poruší; dharma-bhaya — náboženské zásady.

Překlad

Když lidé vše vyslechli, byli na pochybách. Připadalo jim docela možné, že kvůli penězům člověk někdy poruší i náboženské zásady.

Verš

tabe choṭa-vipra kahe, “śuna, mahājana
nyāya jinibāre kahe asatya-vacana

Synonyma

tabe — tehdy; choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa; kahe — říká; śuna — prosím poslouchejte; mahā-jana — vážení; nyāya — spor; jinibāre — aby vyhrál; kahe — říká; asatya-vacana — nepravdivé výroky.

Překlad

Mladý brāhmaṇa ale řekl: „Vážení, prosím poslouchejte. On lže, protože chce zvítězit ve sporu.“

Verš

ei vipra mora sevāya tuṣṭa yabe hailā
‘tore āmi kanyā diba’ āpane kahilā

Synonyma

ei vipra — tento brāhmaṇa; mora — mou; sevāya — službou; tuṣṭa — plně uspokojen; yabe — když; hailā — byl; tore — tobě; āmi — já; kanyā — dceru; diba — dám; āpane — sám od sebe; kahilā — slíbil.

Překlad

„Tento brāhmaṇa byl spokojený s mou službou, a tak mi sám od sebe slíbil: ,Dám ti svoji dceru.̀“

Verš

tabe muñi niṣedhinu, — śuna, dvija-vara
tomāra kanyāra yogya nahi muñi vara

Synonyma

tabe — tehdy; muñi — já; niṣedhinu — nedovolil; śuna — slyš; dvija-vara — ó nejlepší z brāhmaṇů; tomāra — tvoji; kanyāra — pro dceru; yogya — vhodný; nahi — ne; muñi — já; vara — manžel.

Překlad

„Já jsem mu to tehdy rozmlouval a říkal jsem mu: ,Ó nejlepší z brāhmaṇů, já nejsem vhodný manžel pro tvoji dceru.̀“

Verš

kāhāṅ tumi paṇḍita, dhanī, parama kulīna
kāhāṅ muñi daridra, mūrkha, nīca, kula-hīna

Synonyma

kāhāṅ — zatímco; tumi — ty; paṇḍita — učenec; dhanī — zámožný člověk; parama — prvotřídní; kulīna — vznešený původ; kāhāṅ — kdežto; muñi — já; daridra — chudák; mūrkha — nevzdělaný; nīca — pokleslý; kula-hīna — bez vznešeného původu.

Překlad

„,Zatímco ty jsi učenec a zámožný člověk urozeného původu, já jsem nevzdělaný chudák, který má k urozenosti daleko.̀“

Verš

tabu ei vipra more kahe bāra bāra
tore kanyā diluṅ, tumi karaha svīkāra

Synonyma

tabu — přesto; ei — tento; viprabrāhmaṇa; more — mně; kahe — říká; bāra bāra — znovu a znovu; tore — tobě; kanyā — svoji dceru; diluṅ — dal jsem; tumi — ty; karaha — učiň; svīkāra — přijetí.

Překlad

„Tento brāhmaṇa však stále naléhal. Opakovaně mě prosil, abych jeho návrh přijal, a říkal: ,Dávám ti svou dceru, tak ji prosím přijmi.̀“

Verš

tabe āmi kahilāṅ — śuna, mahā-mati
tomāra strī-putra-jñātira nā habe sammati

Synonyma

tabe — tehdy; āmi — já; kahilāṅa — řekl jsem; śuna — prosím slyš; mahā-mati — ó inteligentní brāhmaṇo; tomāra — tvoje; strī-putra — žena a děti; jñātira — příbuzní; habe sammati — nebudou souhlasit.

Překlad

„Já jsem mu na to řekl: ,Poslouchej mě prosím, ty jsi učený brāhmaṇa. Tvoje žena, přátelé a příbuzní s tímto návrhem nebudou nikdy souhlasit.̀“

Verš

kanyā dite nāribe, habe asatya-vacana
punarapi kahe vipra kariyā yatana

Synonyma

kanyā — dceru; dite — dát; nāribe — nebudeš moci; habe — stane se to; asatya-vacana — neplatným prohlášením; punar-api — znovu; kahe — říká; viprabrāhmaṇa; kariyā yatana — s velkou pozorností.

Překlad

„,Můj drahý pane, nebudeš schopen dostát svému slibu a bude porušen.̀ On však svůj slib znovu a znovu opakoval.“

Verš

kanyā tore diluṅ, dvidhā nā kariha cite
ātma-kanyā diba, kebā pāre niṣedhite

Synonyma

kanyā — dceru; tore — tobě; diluṅ — dal jsem; dvidhā — váhání; — ne; kariha — čiň; cite — v mysli; ātma-kanyā — moji dceru; diba — daruji; kebā — kdo; pāre — může; niṣedhite — zakázat.

Překlad

„,Dal jsem ti svou dceru, tak neváhej. Je to moje dcera a já ti ji dávám. Kdo mi v tom může zabránit?̀“

Verš

tabe āmi kahilāṅ dṛḍha kari’ mana
gopālera āge kaha e-satya vacana

Synonyma

tabe — tehdy; āmi — já; kahilāṅa — řekl jsem; dṛḍha kari' mana — soustřeďující svou mysl; gopālera āge — před Božstvem Śrī Gopāla; kaha — řekni; e-satya vacana — toto pravdivé prohlášení.

Překlad

„Tehdy jsem se soustředěnou myslí požádal tohoto brāhmaṇu, aby mi to slíbil před Božstvem Gopāla.“

Verš

tabe iṅho gopālera āgete kahila
tumi jāna, ei vipre kanyā āmi dila

Synonyma

tabe — tehdy; iṅho — tento urozený muž; gopālera — Božstvem Gopāla; āgete — před; kahila — řekl; tumi jāna — můj Pane, prosím věz; ei vipre — tomuto mladému brāhmaṇovi; kanyā — svoji dceru; āmi — já; dila — daroval jsem.

Překlad

„Tento urozený muž potom před Božstvem Gopāla řekl: ,Můj drahý Pane, buď prosím svědkem toho, že tomuto brāhmaṇovi daruji svoji dceru.̀“

Verš

tabe āmi gopālere sākṣī kariñā
kahilāṅ tāṅra pade minati kariñā

Synonyma

tabe — tehdy; āmi — já; gopālere — Božstvo Gopāla; sākṣī — svědkem; kariñā — činící; kahilāṅa — řekl jsem; tāṅra pade — u Jeho lotosových nohou; minati — pokornou prosbu; kariñā — činící.

Překlad

„Přijal jsem Božstvo Gopāla jako svého svědka a požádal u Jeho lotosových nohou o toto:“

Verš

yadi ei vipra more nā dibe kanyā-dāna
sākṣī bolāimu tomāya, ha-io sāvadhāna

Synonyma

yadi — jestliže; ei — tento; viprabrāhmaṇa; more — mně; — ne; dibe — dá; kanyā-dāna — svoji dceru; sākṣī bolāimu — zavolám jako svědka; tomāya — Tebe; ha-io sāvadhāna — vezmi to prosím na vědomí.

Překlad

„,Pokud se, můj drahý Pane, bude tento brāhmaṇa později zdráhat dát mi svoji dceru, povolám Tě jako svého svědka. Vezmi to prosím na vědomí.̀“

Verš

ei vākye sākṣī mora āche mahājana
yāṅra vākya satya kari māne tribhuvana”

Synonyma

ei vākye — tohoto výroku; sākṣī — svědek; mora — můj; āche — je; mahājana — velká osobnost; yāṅra — jejíž; vākya — slova; satya — pravdivá; kari — beroucí jako; māne — přijímá; tri-bhuvana — celý svět.

Překlad

„Přizval jsem tedy k této domluvě velkou osobnost. Požádal jsem o svědectví Nejvyššího Pána. Slova Nejvyšší Osobnosti Božství přijímá celý svět.“

Význam

I když o sobě mladý brāhmaṇa prohlásil, že nemá urozený původ a je pouze nevzdělaný obyčejný člověk, měl přesto jednu dobrou vlastnost: věřil, že Nejvyšší Osobnost Božství je nejvyšší autorita, přijímal slova Pána Kṛṣṇy bez váhání a měl pevnou víru v Pánovu zásadovost. Podle Prahlāda Mahārāje, který je dalším znalcem Nejvyšší Osobnosti Božství, musí být takový neochvějný a věrný oddaný Pána považován za největšího učence: tan manye 'dhītam uttamam (Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.24). Čistý oddaný, který má pevnou víru ve slova Nejvyšší Osobnosti Božství, musí být považován za největšího učence, nejurozenějšího aristokrata a nejbohatšího člověka na světě. Takový oddaný má automaticky všechny dobré vlastnosti. Při kázání tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy máme my, jako služebník služebníka služebníka služebníka Nejvyšší Osobnosti Božství, naprostou víru ve slova Kṛṣṇy a Jeho služebníků, učednické posloupnosti. Tímto způsobem představujeme Kṛṣṇova slova celému světu. I když nejsme ani zámožní, ani vzdělaní a nemáme urozený původ, toto hnutí je přesto vítáno a velmi snadno se šíří po celém světě. I když jsme chudí a bez stálého příjmu, Kṛṣṇa peníze dodává, kdykoliv je potřebujeme. A když potřebujeme nějaké lidi, Kṛṣṇa je také pošle. V Bhagavad-gītě (6.22) se proto uvádí: yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. Pokud získáme přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, nepotřebujeme nic jiného. Rozhodně nepotřebujeme věci, které světští lidé pokládají za hmotné vymoženosti.

Verš

tabe baḍa-vipra kahe, “ei satya kathā
gopāla yadi sākṣī dena, āpane āsi’ ethā
tabe kanyā diba āmi, jāniha niścaya”
tāṅra putra kahe, — ‘ei bhāla bāta haya’

Synonyma

tabe — tehdy; baḍa-vipra — starší brāhmaṇa; kahe — říká; ei satya kathā — to je pravda; gopāla — Božstvo Gopāla; yadi — jestliže; sākṣī — svědectví; dena — podá; āpane — osobně; āsi' — poté, co přijde; ethā — sem; tabe — tehdy; kanyā — dceru; diba — musím dát; āmi — já; jāniha — vězte; niścaya — jistě; tāṅra — jeho; putra — syn; kahe — říká; ei — toto; bhāla — správný; bāta — výrok; haya — je.

Překlad

Starší brāhmaṇa využil této příležitosti a okamžitě potvrdil, že to je pravda. Řekl: „Pokud sem Gopāla osobně přijde jako svědek, pak tomu mladému brāhmaṇovi svoji dceru určitě dám.“

Význam

Jeho syn s tím okamžitě souhlasil: „Ano, to je velmi dobrá dohoda.“

Kṛṣṇa jako Nadduše v srdcích všech živých bytostí ví o všech našich přáních, prosbách a modlitbách. I když jsou často rozporuplné, Pán vytváří situaci, ve které budou všichni uspokojeni. Příkladem toho je i vyjednávání svatby mezi starším a mladším brāhmaṇou. Starší brāhmaṇa byl ochotný dát svoji dceru mladému brāhmaṇovi, ale jeho syn a příbuzní mu v tom bránili, a tak přemýšlel, jak tuto situaci vyřešit a zároveň svoji dceru mladému brāhmaṇovi dát. Jeho syn byl ateista a vychytralý člověk, který přemýšlel, jak svatbu překazit. Otec a syn uvažovali protikladně, ale Kṛṣṇa vytvořil situaci, ve které se shodli. Oba souhlasili s tím, že dceru mladému brāhmaṇovi dají, pokud Božstvo Gopāla přijde jako svědek.

Verš

baḍa-viprera mane, — ‘kṛṣṇa baḍa dayāvān
avaśya mora vākya teṅho karibe pramāṇa’

Synonyma

baḍa-viprera mane — v mysli staršího brāhmaṇy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; baḍa — velice; dayāvān — milostivý; avaśya — jistě; mora — moje; vākya — slova; teṅho — On; karibe — učiní; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Starší brāhmaṇa si myslel: „Pán Kṛṣṇa je velice milostivý, a tak jistě přijde můj výrok potvrdit.“

Verš

putrera mane, — ‘pratimā nā āsibe sākṣī dite’
ei buddhye dui-jana ha-ilā sammate

Synonyma

putrera mane — v synově mysli; pratimā — Božstvo; — ne; āsibe — přijde; sākṣī dite — svědčit; ei buddhye — s tímto pochopením; dui-jana — otec i syn; ha-ilā sammate — souhlasili.

Překlad

Ateistický syn uvažoval: „Není možné, aby Gopāla přišel a svědčil.“ S tímto rozdílným pochopením tedy otec i syn došli ke shodě.

Verš

choṭa-vipra bale, — ‘patra karaha likhana
punaḥ yena nāhi cale e-saba vacana’

Synonyma

choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa; bale — říká; patra — papír v podobě listu; karaha — udělej; likhana — zápis; punaḥ — znovu; yena — ať; nāhi — ne; cale — změní; e-saba — všechny tyto; vacana — výroky.

Překlad

Mladý brāhmaṇa využil příležitosti a řekl: „Zapiš to prosím, ať to máme černé na bílém, abys svoje čestné slovo zase nezměnil.“

Verš

tabe saba loka meli’ patra ta’ likhila
duṅhāra sammati lañā madhyastha rākhila

Synonyma

tabe — potom; saba loka — všichni; meli' — shromáždění; patra — na list papíru; ta' — opravdu; likhila — zapsali; duṅhāra — obou; sammati — dohodu; lañā — beroucí; madhya-stha — jako prostředníci; rākhila — zůstali.

Překlad

Všichni shromáždění se tak stali prostředníky. Dohodu zapsali na list papíru a dali ji oběma podepsat.

Verš

tabe choṭa-vipra kahe, — śuna, sarva-jana
ei vipra — satya-vākya, dharma-parāyaṇa

Synonyma

tabe — tehdy; choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa; kahe — říká; śuna — prosím slyšte; sarva-jana — ó vážení; ei vipra — tento starší brāhmaṇa; satya-vākya — vždy pravdomluvný; dharma-parāyaṇa — zbožný.

Překlad

Mladý brāhmaṇa potom řekl: „Vážení, můžete mne ještě vyslechnout? Tento starší brāhmaṇa je jistě pravdomluvný a následuje náboženské zásady.“

Verš

sva-vākya chāḍite iṅhāra nāhi kabhu mana
svajana-mṛtyu-bhaye kahe asatya-vacana

Synonyma

sva-vākya — svého slibu; chāḍite — vzdát se; iṅhāra — tohoto brāhmaṇy; nāhi — ne; kabhu — kdykoliv; mana — mysl; sva-jana — svých příbuzných; mṛtyu-bhaye — jelikož se obával sebevraždy; kahe — říká; asatya-vacana — nepravdivá slova.

Překlad

„On svůj slib nechtěl porušit, ale měl strach, aby příbuzní nespáchali sebevraždu, a proto se odchýlil od pravdy.“

Verš

iṅhāra puṇye kṛṣṇe āni’ sākṣī bolāiba
tabe ei viprera satya-pratijñā rākhiba

Synonyma

iṅhāra puṇye — díky jeho zbožnosti; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; āni' — přivést; sākṣī — svědka; bolāiba — zavolám; tabe — tehdy; ei viprera — tohoto brāhmaṇy; satya — pravdivý; pratijñā — slib; rākhiba — zachovám.

Překlad

„Díky zbožnosti tohoto staršího brāhmaṇy zavolám Nejvyšší Osobnost Božství jako svědka. Tak zachovám pravdivost jeho slibu.“

Verš

eta śuni’ nāstika loka upahāsa kare
keha bale, īśvara — dayālu, āsiteha pāre

Synonyma

eta śuni' — když to slyšeli; nāstika — ateističtí; loka — lidé; upahāsa — posměch; kare — činí; keha bale — někdo říká; īśvara — Bůh; dayālu — milostivý; āsiteha pāre — může přijít.

Překlad

Někteří ateisté ve shromáždění po vyslechnutí rozhodných slov mladého brāhmaṇy začali vtipkovat. Někdo jiný však řekl: „Pán je koneckonců milostivý, a jestli chce, tak může přijít.“

Verš

tabe sei choṭa-vipra gelā vṛndāvana
daṇḍavat kari’ kahe saba vivaraṇa

Synonyma

tabe — poté; sei — tento; choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa; gelā — šel; vṛndāvana — do Vrindávanu; daṇḍavat kari' — poté, co se poklonil; kahe — vypráví; saba — celý; vivaraṇa — popis.

Překlad

Poté, co se shromáždění rozešlo, se mladý brāhmaṇa vydal do Vrindávanu. Když tam přišel, nejdříve se poklonil Božstvu a potom o všem dopodrobna vyprávěl.

Verš

“brahmaṇya-deva tumi baḍa dayā-maya
dui viprera dharma rākha hañā sadaya

Synonyma

brahmaṇya-deva — ó Pane brāhmaṇské kultury; tumi — Ty; baḍa — velice; dayā-maya — milostivý; dui — dvou; viprerabrāhmaṇů; dharma — náboženské zásady; rākha — ochraň; hañā — stávající se; sa-daya — plný milosti.

Překlad

Řekl: „Můj Pane, jsi ochránce brāhmaṇské kultury a jsi také velice milostivý. Prokaž proto prosím svoji velkou milost tím, že ochráníš náboženské zásady nás dvou brāhmaṇů.“

Verš

kanyā pāba, — mora mane ihā nāhi sukha
brāhmaṇera pratijñā yāya — ei baḍa duḥkha

Synonyma

kanyā pāba — dostanu dceru; mora — mé; mane — v mysli; ihā — toto; nāhi — není; sukha — štěstí; brāhmaṇera — čistého brāhmaṇy; pratijñā — slib; yāya — stává se ztracený; ei — to; baḍa — velké; duḥkha — neštěstí.

Překlad

„Můj drahý Pane, nehledám štěstí v tom, že dostanu jeho dceru za ženu. Trápí mě jen, že tento brāhmaṇa porušil svůj slib.“

Význam

Mladému brāhmaṇovi vůbec nešlo o to, dostat dceru staršího brāhmaṇy za ženu a užívat si tak hmotného štěstí a smyslového požitku. To nebylo důvodem, proč šel mladý brāhmaṇa do Vrindávanu požádat Nejvyšší Osobnost Božství o svědectví. Měl starost jen o to, že starší brāhmaṇa něco slíbil, a pokud to Gopāla nedosvědčí, na starším brāhmaṇovi ulpí duchovní poskvrna. Proto mladý brāhmaṇa žádal od Božstva ochranu a pomoc. Byl to tedy čistý vaiṣṇava, který vůbec netoužil po uspokojení smyslů. Chtěl jen sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství a staršímu brāhmaṇovi, který byl také vaiṣṇavou velice oddaným Pánu.

Verš

eta jāni’ tumi sākṣī deha, dayā-maya
jāni’ sākṣī nāhi deya, tāra pāpa haya

Synonyma

eta jāni' — když to víš; tumi — Ty; sākṣī — svědectví; deha — prosím dej; dayā-maya — ó nejmilostivější; jāni' — vědoucí; sākṣī — svědectví; nāhi deya — nedá; tāra — pro něho; pāpa — hřích; haya — je.

Překlad

Mladý brāhmaṇa pokračoval: „Můj drahý Pane, jsi velice milostivý a víš všechno. Buď proto prosím v tomto případě svědkem. Ten, kdo ví, jak se věci mají, a přesto nesvědčí, se zaplétá do hříšných činností.“

Význam

Jednání mezi oddaným a Pánem jsou velice prostá. Mladý brāhmaṇa Pánu řekl: „Ty víš všechno, a když nebudeš svědčit, zapleteš se do hříšných činností.“ Pán se ovšem nemůže do hříšných činností zaplést. I když čistý oddaný ví o Nejvyšším Pánu vše, přesto s Ním může mluvit, jako kdyby to byl obyčejný člověk. Ačkoliv jsou jednání mezi Pánem a Jeho oddaným vždy velmi prostá a otevřená, existuje v nich určitá formálnost. Ke všem těmto věcem dochází díky vztahu mezi Pánem a oddaným.

Verš

kṛṣṇa kahe, — vipra, tumi yāha sva-bhavane
sabhā kari’ more tumi kariha smaraṇe

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Pán Kṛṣṇa říká; vipra — Můj drahý brāhmaṇo; tumi — ty; yāha — jdi zpátky; sva-bhavane — do svého domova; sabhā kari' — až svoláš všechny lidi; more — na Mě; tumi — ty; kariha — pouze dělej; smaraṇe — vzpomínání.

Překlad

Pán Kṛṣṇa odpověděl: „Můj drahý brāhmaṇo, vrať se domů a svolej všechny lidi. Až budou pohromadě, snaž se na Mě vzpomínat.“

Verš

āvirbhāva hañā āmi tāhāṅ sākṣī diba
tabe dui viprera satya pratijñā rākhiba

Synonyma

āvirbhāva — zjevení; hañā — činící; āmi — Já; tāhāṅ — tam; sākṣī — svědectví; diba — podám; tabe — tehdy; dui — dvou; viprerabrāhmaṇů; satya — pravdivý; pratijñā — slib; rākhiba — uchovám.

Překlad

„Já se tam jistě zjevím a svým svědectvím potvrdím daný slib, abych ochránil čest vás dvou brāhmaṇů.“

Verš

vipra bale, — “yadi hao caturbhuja-mūrti
tabu tomāra vākye kāru nā habe pratīti

Synonyma

vipra bale — mladý brāhmaṇa říká; yadi — pokud; hao — budeš; catuḥ-bhuja — čtyřruké; mūrti — Božstvo; tabu — přesto; tomāra — Tvým; vākye — slovům; kāru — kohokoliv; — ne; habe — bude; pratīti — víra.

Překlad

Mladý brāhmaṇa odpověděl: „Můj drahý Pane, i kdyby ses tam zjevil jako čtyřruké Božstvo Viṣṇua, nikdo z těch lidí nebude Tvým slovům věřit.“

Verš

ei mūrti giyā yadi ei śrī-vadane
sākṣī deha yadi — tabe sarva-loka śune”

Synonyma

ei — této; mūrti — v podobě; giyā — jdoucí; yadi — jestliže; ei — této; śrī-vadane — překrásné tváře; sākṣī — svědectví; deha — podáš; yadi — jestliže; tabe — potom; sarva-loka — všichni lidé; śune — uslyší.

Překlad

„Jen pokud tam přijdeš v této podobě Gopāla a ta slova vyjdou z Tvé překrásné tváře, všichni lidé Tvé svědectví vyslechnou.“

Verš

kṛṣṇa kahe, — “pratimā cale, kothāha nā śuni”
vipra bale, — “pratimā hañā kaha kene vāṇī

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Pán Kṛṣṇa říká; pratimā cale — Božstvo chodí; kothāha — kdekoliv; śuni — neslyšel jsem; vipra bale — mladý brāhmaṇa odpovídá; pratimā hañā — ve Tvé podobě Božstva; kaha kene vāṇī — jak to, že mluvíš.

Překlad

Pán Kṛṣṇa řekl: „Nikdy jsem neslyšel, že by Božstvo chodilo z místa na místo.“

Význam

Brāhmaṇa odpověděl: „To je sice pravda, ale jak je tedy možné, že se mnou teď mluvíš, když jsi Božstvo?“

Verš

pratimā naha tumi — sākṣāt vrajendra-nandana
vipra lāgi’ kara tumi akārya-karaṇa”

Synonyma

pratimā — socha; naha — nejsi; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje; vipra lāgi' — kvůli brāhmaṇovi; kara tumi — můžeš udělat; akārya-karaṇa — něco, co jsi dosud nikdy neudělal.

Překlad

„Můj drahý Pane, Ty nejsi socha; jsi přímo syn Nandy Mahārāje. Nyní bys mohl pro toho starého brāhmaṇu udělat něco, co jsi dosud ještě nikdy neudělal.“

Verš

hāsiñā gopāla kahe, — “śunaha, brāhmaṇa
tomāra pāche pāche āmi kariba gamana

Synonyma

hāsiñā — s úsměvem; gopāla — Pán Gopāla; kahe — říká; śunaha — poslouchej; brāhmaṇa — ó Můj drahý brāhmaṇo; tomāra — tebou; pāche pāche — za; āmi — Já; kariba — budu dělat; gamana — chůzi.

Překlad

Śrī Gopālajī se usmál a řekl: „Poslouchej, Můj drahý brāhmaṇo, půjdu s tebou, ale tak, že budu kráčet za tebou.“

Význam

Tento rozhovor mezi Pánem Śrī Kṛṣṇou a brāhmaṇou je důkazem toho, že Pán ve své arcā-mūrti neboli podobě vyrobené z hmotných prvků není hmotný, protože tyto prvky jsou sice od Pána oddělené, ale jak stojí v Bhagavad-gītě, zároveň jsou částí Jeho energie. Jelikož jsou Pánovou vlastní energií a jelikož mezi energií a jejím zdrojem není žádný rozdíl, může se Pán zjevit skrze jakýkoliv prvek. Tak jako slunce šíří teplo a světlo svou září, i Kṛṣṇa se díky své nepochopitelné moci může zjevit ve své původní duchovní podobě v jakémkoliv hmotném prvku, jako například v kameni, dřevu, malbě, zlatě, stříbře a drahokamech, protože všechny hmotné prvky jsou Jeho energie. Śāstry varují: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ ... nārakī saḥ – o arcā-mūrti, Božstvu v chrámu, bychom si nikdy neměli myslet, že je to kámen, dřevo nebo nějaký jiný hmotný prvek. Díky své pokročilé oddanosti tedy mladší brāhmaṇa věděl, že Božstvo Gopāla není kámen, i když tak vypadá, ale že je to syn Nandy Mahārāje, samotný Vrajendra-nandana. Vzhledem k tomu tedy Božstvo mohlo jednat stejně, jako jedná Pán ve své původní podobě Kṛṣṇy.

Pán Kṛṣṇa k mladému brāhmaṇovi promluvil jen proto, aby vyzkoušel jeho poznání o arcā-vigraze. Jinými slovy ti, kdo pochopili vědu o Kṛṣṇovi, o Jeho jménech, podobách, vlastnostech a tak dále, mohou s Božstvem také mluvit. Obyčejnému člověku se však bude zdát, že Božstvo je z kamene, dřeva či jiného materiálu. Ve vyšším smyslu není nic skutečně hmotné, protože všechny hmotné prvky pocházejí z nejvyšší duchovní bytosti. Kṛṣṇa je všemocný, všudypřítomný a vševědoucí, a proto může se svým oddaným jednat bez problémů v jakékoliv podobě. Milostí Pána oddaný dobře ví, jak Pán jedná. A nejen to, může s Ním i hovořit tváří v tvář.

Verš

ulaṭiyā āmā tumi nā kariha daraśane
āmāke dekhile, āmi rahiba sei sthāne

Synonyma

ulaṭiyā — otáčející se; āmā — na Mě; tumi — ty; — ne; kariha — čiň; daraśane — pohled; āmāke — na Mě; dekhile — jestli se podíváš; āmi — Já; rahiba — zůstanu; sei sthāne — na tom místě.

Překlad

Pán pokračoval: „Nesnaž se otáčet, aby ses na Mě podíval, protože jakmile Mě spatříš, zastavím se a na tom místě už zůstanu.“

Verš

nūpurera dhvani-mātra āmāra śunibā
sei śabde āmāra gamana pratīti karibā

Synonyma

nūpurera — nákotníčků; dhvani-mātra — jen zvuk; āmāra — Mých; śunibā — uslyšíš; sei śabde — podle tohoto zvuku; āmāra — Moji; gamana — chůzi; pratīti — pochopení; karibā — budeš činit.

Překlad

„Že za tebou jdu, poznáš podle zvuku Mých nákotníčků.“

Verš

eka-sera anna rāndhi’ kariha samarpaṇa
tāhā khāñā tomāra saṅge kariba gamana

Synonyma

eka-sera — jedno kilo; anna — rýže; rāndhi' — poté, co uvaříš; kariha — vykonej; samarpaṇa — obětování; tāhā — toto; khāñā — jedení; tomāra — tebe; saṅge — ve společnosti; kariba — učiním; gamana — chůzi.

Překlad

„Každý den uvař kilo rýže a obětuj Mi ji. Budu jíst tuto rýži a půjdu za tebou.“

Verš

āra dina ājñā māgi’ calilā brāhmaṇa
tāra pāche pāche gopāla karilā gamana

Synonyma

āra dina — dalšího dne; ājñā — svolení; māgi' — poté, co si vyžádal; calilā — vydal se na cestu; brāhmaṇa — mladý brāhmaṇa; tāra — ním; pāche — za; pāche — za; gopāla — Pán Gopāla; karilā — započal; gamana — následování.

Překlad

Dalšího dne brāhmaṇa požádal Gopāla o svolení a vydal se na cestu do své země. Gopāla ho krok za krokem následoval.“

Verš

nūpurera dhvani śuni’ ānandita mana
uttamānna pāka kari’ karāya bhojana

Synonyma

nūpurera — nákotníčků; dhvani — zvuky; śuni' — když slyšel; ānandita — velmi potěšená; mana — mysl; uttama-anna — prvotřídní rýži; pāka — vaření; kari' — dělající; karāya — umožňuje; bhojana — jedení.

Překlad

Jak Gopāla šel za mladým brāhmaṇou, bylo slyšet cinkání Jeho nákotníčků. Brāhmaṇa měl velkou radost a vařil pro Gopāla k jídlu prvotřídní rýži.

Verš

ei-mate cali’ vipra nija-deśe āilā
grāmera nikaṭa āsi’ manete cintilā

Synonyma

ei-mate — takto; cali' — jdoucí; viprabrāhmaṇa; nija — vlastní; deśe — do země; āilā — vrátil se; grāmera — vesnice; nikaṭa — blízko; āsi' — když přicházel; manete — ve své mysli; cintilā — uvažoval.

Překlad

Mladý brāhmaṇa takto šel a šel, až nakonec dorazil do své země. Když se blížil ke své vesnici, uvažoval.

Verš

‘ebe muñi grāme āinu, yāimu bhavana
lokere kahiba giyā sākṣīra āgamana

Synonyma

ebe — nyní; muñi — já; grāme — do vesnice; āinu — přišel jsem; yāimu — půjdu; bhavana — do svého domu; lokere — lidem; kahiba — řeknu; giyā — jdoucí tam; sākṣīra — svědka; āgamana — o příchodu.

Překlad

„Nyní už jsem ve své vesnici. Půjdu domů a povím všem, že přišel svědek.“

Verš

sākṣāte nā dekhile mane pratīti nā haya
ihāṅ yadi rahena, tabu nāhi kichu bhaya’

Synonyma

sākṣāte — přímo; — ne; dekhile — když uvidí; mane — v mysli; pratīti — ujištění; — ne; haya — je; ihāṅ — zde; yadi — jestliže; rahena — Pán zůstane; tabu — přesto; nāhi — není; kichu — jakýkoliv; bhaya — strach.

Překlad

Brāhmaṇa si říkal, že pokud lidé neuvidí Božstvo Gopāla na vlastní oči, neuvěří, že přišel. „I kdyby však Gopāla zůstal tady,“ myslel si, „není se čeho bát.“

Verš

eta bhāvi’ sei vipra phiriyā cāhila
hāsiñā gopāla-deva tathāya rahila

Synonyma

eta bhāvi' — takto uvažující; sei — ten; viprabrāhmaṇa; phiriyā — otáčející se; cāhila — uviděl; hāsiñā — usmívající se; gopāla-deva — Pán Gopāladeva, Nejvyšší Osobnost Božství; tathāya — tam; rahila — stál.

Překlad

S těmito myšlenkami se brāhmaṇa ohlédl a uviděl Gopāla, Nejvyšší Osobnost Božství, jak tam stojí s úsměvem na tváři.

Verš

brāhmaṇere kahe, — “tumi yāha nija-ghara
ethāya rahiba āmi, nā yāba ataḥpara”

Synonyma

brāhmaṇere kahe — požádal brāhmaṇu; tumi — ty; yāha — jdi; nija-ghara — do svého domu; ethāya — na tomto místě; rahiba — zůstanu; āmi — Já; — ne; yāba — půjdu; ataḥpara — odteď.

Překlad

Pán brāhmaṇovi řekl: „Nyní můžeš jít domů. Já zůstanu tady a nikam neodejdu.“

Verš

tabe sei vipra yāi nagare kahila
śuniñā sakala loka camatkāra haila

Synonyma

tabe — potom; sei — ten; viprabrāhmaṇa; yāi — jdoucí; nagare — do města; kahila — řekl; śuniñā — když slyšeli; sakala — všichni; loka — lidé; camatkāra — užaslí; haila — byli.

Překlad

Mladý brāhmaṇa pak odešel do města a oznámil všem Gopālův příchod. Lidé žasli, když to slyšeli.

Verš

āila sakala loka sākṣī dekhibāre
gopāla dekhiñā loka daṇḍavat kare

Synonyma

āila — přišli; sakala — všichni; loka — lidé; sākṣī — svědka; dekhibāre — zhlédnout; gopāla — Pána Śrī Gopāla; dekhiñā — když vidí; loka — všichni; daṇḍavat — klanění; kare — činí.

Překlad

Všichni lidé z města se šli na svědka Gopāla podívat, a když viděli, že tam Pán opravdu stojí, všichni se Mu s úctou poklonili.

Verš

gopāla-saundarya dekhi’ loke ānandita
pratimā caliñā āilā, — śuniñā vismita

Synonyma

gopāla — Pána Gopāla; saundarya — krásu; dekhi' — když viděli; loke — všichni; ānandita — blažení; pratimā — Božstvo; caliñā — kráčející; āilā — přišlo; śuniñā — když slyšeli; vismita — překvapení.

Překlad

Byli blažení z pohledu na Jeho krásu a překvapení, když slyšeli, že tam Gopāla opravdu přišel.

Verš

tabe sei baḍa-vipra ānandita hañā
gopālera āge paḍe daṇḍavat hañā

Synonyma

tabe — potom; sei — ten; baḍa-vipra — starší brāhmaṇa; ānandita — potěšený; hañā — stávající se; gopālera — Pánem Gopālem; āge — před; paḍe — padl na zem; daṇḍavat — jako tyč; hañā — stávající se.

Překlad

Starší brāhmaṇa potom s velkou radostí předstoupil před ostatní a okamžitě padl před Gopālem na zem jako tyč.

Verš

sakala lokera āge gopāla sākṣī dila
baḍa-vipra choṭa-vipre kanyā-dāna kaila

Synonyma

sakala — všech; lokera — lidí; āge — v přítomnosti; gopāla — Pán Gopāla; sākṣī — svědectví; dila — podal; baḍa-vipra — starší brāhmaṇa; choṭa-vipre — mladému brāhmaṇovi; kanyā-dāna — darování dcery; kaila — učinil.

Překlad

Před všemi měšťany tak Pán Gopāla dosvědčil, že starší brāhmaṇa daroval svoji dceru mladému brāhmaṇovi.

Verš

tabe sei dui vipre kahila īśvara
“tumi-dui — janme-janme āmāra kiṅkara

Synonyma

tabe — potom; sei — těm; dui — dvěma; vipre — k brāhmaṇům; kahila — promluvil; īśvara — Pán; tumi-dui — oba dva; janme-janme — život za životem; āmāra — Moji; kiṅkara — služebníci.

Překlad

Po vykonané svatbě Pán oběma brāhmaṇům řekl: „Vy dva brāhmaṇové jste zrození za zrozením Mými věčnými služebníky.“

Význam

Existuje mnoho oddaných, kteří jsou jako tito dva brāhmaṇové z Vidjánagaru věčnými služebníky Pána. Jsou známí jako nitya-siddhové neboli věčně dokonalí. I když se tito nitya-siddhové objevují v hmotném světě a vypadají, jako kdyby sem patřili, nikdy za žádných okolností nezapomínají na Nejvyšší Osobnost Božství. To je znak nitya-siddhy.

Živé bytosti jsou dvojího druhu: nitya-siddha a nitya-baddha. Nitya-siddha nikdy nezapomíná na svůj vztah s Nejvyšší Osobností, kdežto nitya-baddha je věčně podmíněný, dokonce i před stvořením, a na svůj vztah s Nejvyšší Osobností Božství věčně zapomíná. Zde Pán oběma brāhmaṇům připomíná, že jsou Jeho služebníky zrození za zrozením. Slova zrození za zrozením se vztahují k hmotnému světu, protože v duchovním světě zrození, smrt, stáří a nemoc neexistují. Nitya-siddha zůstává na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství v tomto hmotném světě jako obyčejný člověk, ale jeho jediným zájmem je šířit slávu Pána. Tato událost vypadá jako obyčejný příběh dvou obyčejných lidí, kteří spolu domlouvali svatbu. Kṛṣṇa však oba brāhmaṇy bral jako své věčné služebníky. Oba brāhmaṇové přitom museli podstupovat mnoho nesnází jako obyčejní lidé, ale ve skutečnosti jednali jako věční služebníci Pána. Může se zdát, že všichni nitya-siddhové v tomto světě se pachtí jako obyčejní lidé, ale oni nikdy nezapomínají na své postavení Pánových služebníků.

Další bod: Starší brāhmaṇa patřil k aristokratické rodině, byl učený a bohatý. Mladý brāhmaṇa patřil k obyčejné rodině a byl nevzdělaný. Tyto světské předpoklady se však nitya-siddhů zaměstnaných službou Pánu netýkají. Musíme přijmout skutečnost, že nitya-siddhové se naprosto liší od nitya-baddhů, obyčejných lidských bytostí. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura tento výrok také potvrzuje:

gaurāṅgera saṅgi-gaṇe,

nitya-siddha kari' māne,
se yāya vrajendra-suta pāśa
śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi,

yebā jāne cintāmaṇi
tāra haya vraja-bhūme vāsa

Ten, kdo přijímá společníky Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jako nitya-siddhy, má zaručený vstup do duchovního království jako společník Nejvyššího Pána. Každý by měl také vědět, že Gauda-mandala-bhúmi – oblast v Bengálsku, kde pobýval Śrī Caitanya Mahāprabhu, – se rovná Vradžabhúmi neboli Vrindávanu. Mezi obyvateli Vrindávanu a Gauda-mandala-bhúmi, Šrídhámu Májápuru, není žádný rozdíl.

Verš

duṅhāra satye tuṣṭa ha-ilāṅ, duṅhe māga’ vara”
dui-vipra vara māge ānanda-antara

Synonyma

duṅhāra satye — pravdomluvností vás obou; tuṣṭa ha-ilāṅa — byl jsem potěšen; duṅhe — oba dva; māga' — požádejte o; vara — nějaké požehnání; dui-vipra — oba brāhmaṇové; vara — požehnání; māge — žádají; ānanda — blažení; antara — v nitru.

Překlad

Pán pokračoval: „Svou pravdomluvností jste Mě velice potěšili. Teď můžete požádat o nějaké požehnání.“ Oba brāhmaṇové si tedy s velkou radostí vyžádali požehnání.

Verš

“yadi vara dibe, tabe raha ei sthāne
kiṅkarere dayā tava sarva-loke jāne”

Synonyma

yadi — jestli; vara — požehnání; dibe — dáš; tabe — pak; raha — zůstaň; ei sthāne — na tomto místě; kiṅkarere — svým služebníkům; dayā — milost; tava — Tvoji; sarva-loke — všichni lidé; jāne — mohou znát.

Překlad

Brāhmaṇové řekli: „Zůstaň prosím tady, aby lidé na celém světě věděli, jak jsi milostivý ke svým služebníkům.“

Verš

gopāla rahilā, duṅhe karena sevana
dekhite āilā saba deśera loka-jana

Synonyma

gopāla — Pán Gopāla; rahilā — zůstal; duṅhe — oba dva; karena — dělají; sevana — službu; dekhite — zhlédnout; āilā — přišli; saba — všech; deśera — zemí; loka-jana — lidé.

Překlad

Pán Gopāla zůstal a oba brāhmaṇové Mu sloužili. Mnoho lidí z různých zemí se o tomto příběhu dozvědělo a přicházelo Gopāla navštívit.

Verš

se deśera rājā āila āścarya śuniñā
parama santoṣa pāila gopāle dekhiñā

Synonyma

se deśera — té země; rājā — král; āila — přišel; āścarya — o tom divu; śuniñā — když slyšel; parama — velkou; santoṣa — spokojenost; pāila — získal; gopāle — Gopāla; dekhiñā — zhlédnutím.

Překlad

Nakonec ten úžasný příběh uslyšel i král a také se přišel na Gopāla podívat, což ho velmi uspokojilo.

Verš

mandira kariyā rājā sevā cālāila
‘sākṣi-gopāla’ bali’ tāṅra nāma khyāti haila

Synonyma

mandira — chrám; kariyā — postavil; rājā — král; sevā — služba; cālāila — pravidelně prováděná; sākṣi-gopāla — jménem Sākṣi-gopāla; bali' — známý jako; tāṅra — Jeho; nāma — jménem; khyāti — oslavovaný; haila — byl.

Překlad

Král postavil hezký chrám, ve kterém probíhala pravidelná služba. Gopāla se proslavil pod jménem Sākṣi-gopāla (svědek Gopāla).

Verš

ei mata vidyānagare sākṣi-gopāla
sevā aṅgīkāra kari’ āchena cira-kāla

Synonyma

ei mata — takto; vidyānagare — ve městě Vidjánagaru; sākṣi-gopāla — svědek Gopāla; sevā — služby; aṅgīkāra — přijímání; kari' — činící; āchena — zůstává; cira-kāla — dlouhou dobu.

Překlad

Sākṣi-gopāla tak zůstal ve Vidjánagaru a dlouhou dobu zde přijímal službu.

Význam

Toto město Vidjánagar se nachází v Trailangdéši v jižní Indii, na břehu řeky Gódávarí. Místo, kde se Gódávarí vlévá do Bengálského zálivu, se nazývá Kótadéš. Uríské království bylo velmi mocné a Kótadéš byl jeho hlavním městem. Tehdy se mu říkalo Vidjánagar. Toto město původně leželo na jižním břehu Gódávarí. Uríse tehdy vládl král Puruṣottama-deva, který tam dosadil vládu. Současné město Vidjánagar se nachází na jihovýchodním břehu řeky, 35 až 40 kilometrů od Rádžmandrí. V době Mahārāje Pratāparudry měl tamní správu v rukou Śrī Rāmānanda Rāya. Vidžaja-nagar není totožný s Vidjánagarem.

Verš

utkalera rājā puruṣottama-deva nāma
sei deśa jini’ nila kariyā saṅgrāma

Synonyma

utkalera — Urísy; rājā — vládce; puruṣottama-deva — Puruṣottama-deva; nāma — jménem; sei deśa — tuto zemi; jini' — poté, co dobyl; nila — zmocnil se; kariyā — svádějící; saṅgrāma — bitvu.

Překlad

Po čase došlo k bitvě a tuto zemi dobyl král Puruṣottama-deva z Urísy.

Verš

sei rājā jini’ nila tāṅra siṁhāsana
‘māṇikya-siṁhāsana’ nāma aneka ratana

Synonyma

sei rājā — ten král (Mahārāja Puruṣottama-deva); jini' — když porazil; nila — zmocnil se; tāṅra — jeho; siṁha-āsana — trůnu; māṇikya-siṁhāsana — trůn známý jako Māṇikya-siṁhāsana; nāma — jménem; aneka — různými; ratana — drahokamy vykládaný.

Překlad

Tento král porazil krále Vidjánagaru a zmocnil se jeho trůnu, zvaného Māṇikya-siṁhāsana, vykládaného mnoha drahokamy.

Verš

puruṣottama-deva sei baḍa bhakta ārya
gopāla-caraṇe māge, — ‘cala mora rājya’

Synonyma

puruṣottama-deva — král Puruṣottama-deva; sei — tento; baḍa — velký; bhakta — oddaný; ārya — Árja; gopāla-caraṇe — u lotosových nohou Gopāla; māge — prosí; cala — prosím přijď; mora — mého; rājya — do království.

Překlad

Král Puruṣottama-deva byl velký oddaný a velmi kultivovaný Árja. Modlil se u Gopālových lotosových nohou: „Přijď prosím do mého království.“

Verš

tāṅra bhakti-vaśe gopāla tāṅre ājñā dila
gopāla la-iyā sei kaṭake āila

Synonyma

tāṅra — jeho; bhakti-vaśe — zavázaný oddanou službou; gopāla — Pán Śrī Gopāla; tāṅre — jemu; ājñā dila — dal svolení; gopāla — Božstvo Gopāla; la-iyā — beroucí; sei — ten král; kaṭake — do města Kataku; āila — vrátil se.

Překlad

Když král Gopāla žádal, aby přišel do jeho království, Gopāla jeho modlitbu přijal, protože mu byl zavázaný za jeho oddanou službu. Král tedy Božstvo vzal a odvezl do Kataku.

Verš

jagannāthe āni’ dila māṇikya-siṁhāsana
kaṭake gopāla-sevā karila sthāpana

Synonyma

jagannāthe — Jagannāthovi; āni' — přinášející; dila — daroval; māṇikya-siṁhāsana — trůn zvaný Māṇikya-siṁhāsana; kaṭake — v Kataku; gopāla-sevā — službu Božstvu Gopāla; karila sthāpana — ustanovil.

Překlad

Poté, co se král Puruṣottama-deva zmocnil trůnu Māṇikya, vzal ho do Džagannáth Purí, kde ho daroval Pánu Jagannāthovi. Mezitím také v Kataku zavedl pravidelné uctívání Božstva Gopāla.

Verš

tāṅhāra mahiṣī āilā gopāla-darśane
bhakti kari’ bahu alaṅkāra kaila samarpaṇe

Synonyma

tāṅhāra mahiṣī — jeho královna; āilā — přišla; gopāla-darśane — zhlédnout Božstvo Gopāla; bhakti kari' — s velkou oddaností; bahu — různých; alaṅkāra — ozdob; kaila — učinila; samarpaṇe — darování.

Překlad

Po instalaci Božstva Gopāla v Kataku Ho přišla navštívit královna Puruṣottama-devy a s velkou oddaností Mu darovala různé ozdoby.

Verš

tāṅhāra nāsāte bahu-mūlya muktā haya
tāhā dite icchā haila, manete cintaya

Synonyma

tāṅhāra nāsāte — na nose královny; bahu-mūlya — drahocenná; muktā — perla; haya — byla; tāhā — tu; dite — dát; icchā — touha; haila — byla; manete — v mysli; cintaya — přemýšlí.

Překlad

Královna měla na nose drahocennou perlu, kterou chtěla dát Gopālovi. Přemýšlela takto:

Verš

ṭhākurera nāsāte yadi chidra thākita
tabe ei dāsī muktā nāsāya parāita

Synonyma

ṭhākurera nāsāte — v nose Božstva; yadi — kdyby; chidra — dírka; thākita — byla; tabe — potom; ei — tato; dāsī — služebnice; muktā — perlu; nāsāya — na nos; parāita — mohla by připevnit.

Překlad

„Kdyby mělo Božstvo propíchnutý nos, mohla bych Mu tuto perlu darovat.“

Verš

eta cinti’ namaskari’ gelā sva-bhavane
rātri-śeṣe gopāla tāṅre kahena svapane

Synonyma

eta cinti' — s těmito myšlenkami; namaskari' — poté, co se poklonila; gelā — šla; sva-bhavane — do králova paláce; rātri-śeṣe — na konci noci; gopāla — Božstvo Gopāla; tāṅre — jí; kahena — říká; svapane — ve snu.

Překlad

S těmito myšlenkami se královna Gopālovi poklonila a vrátila se do svého paláce. Té noci se jí ve snu zjevil Gopāla a promluvil k ní.

Verš

“bālya-kāle mātā mora nāsā chidra kari’
muktā parāñāchila bahu yatna kari’

Synonyma

bālya-kāle — v dětství; mātā — matka; mora — Můj; nāsā — nos; chidra kari' — poté, co propíchla; muktā — perlu; parāñāchila — upevnila; bahu — velké; yatna — úsilí; kari' — vynakládající.

Překlad

„Když jsem byl malý, matka Mi propíchla nos a s velkou námahou tam upevnila perlu.“

Verš

sei chidra adyāpiha āchaye nāsāte
sei muktā parāha, yāhā cāhiyācha dite”

Synonyma

sei chidra — ta dírka; adyāpiha — stále, dodnes; āchaye — je; nāsāte — v nose; sei — tu; muktā — perlu; parāha — upevni; yāhā — kterou; cāhiyācha — jsi chtěla; dite — Mi dát.

Překlad

„Ta dírka tam stále je a ty do ní můžeš upevnit perlu, kterou jsi Mi chtěla dát.“

Verš

svapne dekhi’ sei rāṇī rājāke kahila
rājā-saha muktā lañā mandire āila

Synonyma

svapne dekhi' — poté, co viděla tento sen; sei rāṇī — královna; rājāke — králi; kahila — řekla; rājā-saha — s králem; muktā — perlu; lañā — beroucí; mandire — do chrámu; āila — šli.

Překlad

Jakmile se královna probudila, vyprávěla o svém snu králi. Oba manželé potom šli s perlou do chrámu.

Verš

parāila muktā nāsāya chidra dekhiñā
mahā-mahotsava kaila ānandita hañā

Synonyma

parāila — umístili; muktā — perlu; nāsāya — do nosu; chidra — dírku; dekhiñā — když viděli; mahā-mahotsava — velký festival; kaila — uspořádali; ānandita — šťastní; hañā — jsoucí.

Překlad

V nose Božstva uviděli dírku, do které perlu umístili. A protože z toho měli nesmírnou radost, uspořádali velkou slavnost.“

Verš

sei haite gopālera kaṭakete sthiti
ei lāgi ‘sākṣi-gopāla’ nāma haila khyāti

Synonyma

sei haite — od té doby; gopālera — Gopāla; kaṭakete — ve městě Kataku; sthiti — sídlo; ei lāgi — z tohoto důvodu; sākṣi-gopāla — svědek Gopāla; nāma — jménem; haila — stal se; khyāti — oslavovaný.

Překlad

Od té doby Gopāla přebývá ve městě Kataku a je pořád známý jako Sākṣi-gopāla.

Verš

nityānanda-mukhe śuni’ gopāla-carita
tuṣṭa hailā mahāprabhu svabhakta-sahita

Synonyma

nityānanda-mukhe — z úst Pána Nityānandy Prabhua; śuni' — když slyšel; gopāla-carita — vyprávění o Gopālovi; tuṣṭa hailā — byl velmi potěšen; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sva-bhakta-sahita — se svými oddanými.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl příběh o Gopālových skutcích. Jeho samotného i Jeho blízké oddané to velice potěšilo.

Verš

gopālera āge yabe prabhura haya sthiti
bhakta-gaṇe dekhe — yena duṅhe eka-mūrti

Synonyma

gopālera āge — před Gopālem; yabe — když; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; haya — je; sthiti — postavení; bhakta-gaṇe — všichni oddaní; dekhe — vidí; yena — jako kdyby; duṅhe — oba; eka-mūrti — jedna podoba.

Překlad

Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu seděl před Božstvem Gopāla, všichni oddaní viděli, že On i Božstvo mají jednu a tu samou podobu.

Verš

duṅhe — eka varṇa, duṅhe — prakāṇḍa-śarīra
duṅhe — raktāmbara, duṅhāra svabhāva — gambhīra

Synonyma

duṅhe — oba dva; eka varṇa — jedné barvy pleti; duṅhe — oba; prakāṇḍa-śarīra — obrovská těla; duṅhe — oba; rakta-ambara — červené šaty; duṅhāra — obou; svabhāva — povahy; gambhīra — vážné.

Překlad

Oba měli stejnou barvu pleti a obrovská těla. Oba měli na sobě šafránově zbarvené šaty a oba byli velmi vážní.

Verš

mahā-tejo-maya duṅhe kamala-nayana
duṅhāra bhāvāveśa, duṅhe — candra-vadana

Synonyma

mahā-tejaḥ-maya — oslnivě zářící; duṅhe — oba; kamala-nayana — lotosové oči; duṅhāra — obou; bhāva-āveśa — pohroužení v extázi; duṅhe — oba; candra-vadana — tváře jako měsíce.

Překlad

Oddaní viděli, že Pán Caitanya Mahāprabhu i Gopāla oslnivě září a mají oči jako lotosy. Oba byli pohroužení v extázi a Jejich tváře připomínaly měsíce v úplňku.

Verš

duṅhā dekhi’ nityānanda-prabhu mahā-raṅge
ṭhārāṭhāri kari’ hāse bhakta-gaṇa-saṅge

Synonyma

duṅhā dekhi' — když oba uviděl; nityānanda-prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; mahā-raṅge — s velkou radostí; ṭhārā-ṭhāri — náznak; kari' — činící; hāse — směje se; bhakta-gaṇa-saṅge — s ostatními oddanými.

Překlad

Když Pán Nityānanda takto viděl Božstvo Gopāla a Śrī Caitanyu Mahāprabhua, vyměňoval si s oddanými různé poznámky a všichni se smáli.

Verš

ei-mata mahā-raṅge se rātri vañciyā
prabhāte calilā maṅgala-ārati dekhiñā

Synonyma

ei-mata — tak; mahā-raṅge — s velkou radostí; se — tu; rātri — noc; vañciyā — poté, co strávil; prabhāte — ráno; calilā — odešel; maṅgala-ārati — obřad maṅgala-ārati; dekhiñā — poté, co zhlédl.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tak s velkou radostí strávil tu noc v chrámu. Ráno se po zhlédnutí maṅgala-ārati opět vydal na cestu.

Verš

bhuvaneśvara-pathe yaiche kaila daraśana
vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

bhuvaneśvara-pathe — na cestě do Bhuvanéšvaru; yaiche — jak; kaila — činil; daraśana — návštěvy; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura (ve své knize Caitanya-bhāgavata) obšírně popsal místa, která Pán navštívil cestou do Bhuvanéšvaru.

Význam

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura v Antya-khaṇḍě své knihy Caitanya-bhāgavata pěkně popsal Pánovu cestu do Kataku. Na té cestě Pán navštívil místo známé jako Bálihasta neboli Bálakátíčati. Potom zavítal do města Bhuvanéšvaru, kde se nachází chrám Pána Śivy. Bhuvanéšvarský chrám stojí asi deset kilometrů od Bálakátíčati. O tomto chrámu Pána Śivy je zmínka ve Skanda Purāṇě, v příběhu o Pánově zahradě a jednom mangovníku. Král Kāśirāja chtěl bojovat s Pánem Kṛṣṇou, a tak vyhledal útočiště u Pána Śivy, aby získal sílu s Pánem bojovat. Pán Śiva byl s jeho uctíváním spokojen a pomohl mu bojovat s Kṛṣṇou. Jiné jméno Pána Śivy je Āśutoṣa, což naznačuje, že ho lze snadno uspokojit uctíváním s jakoukoliv motivací, a on dá svému oddanému jakékoliv požehnání, po kterém tento oddaný touží. Lidé proto obvykle Pána Śivu velice rádi uctívají. Kāśirāja tedy získal pomoc Pána Śivy, ale v bitvě s Pánem Kṛṣṇou nejenže prohrál, nýbrž byl i zabit. Kṛṣṇa přemohl zbraň Pāśupata-astru a zapálil město Káší. Pán Śiva si později uvědomil, že pomáhat Kāśirājovi byla chyba, a prosil Pána Kṛṣṇu o prominutí. Tehdy od Pána Kṛṣṇy dostal požehnání v podobě místa známého jako Ékámra-kánan. Později si králové z dynastie Keśarī toto místo zvolili za své hlavní město a dlouhá staletí vládli státu Urísa.

Verš

kamalapure āsi bhārgīnadī-snāna kaila
nityānanda-hāte prabhu daṇḍa dharila

Synonyma

kamala-pure — na místo známé jako Kamalapur; āsi — poté, co přišel; bhārgī- nadī — v říčce Bhárgínadí; snāna kaila — vykoupal se; nityānanda-hāte — v rukou Pána Nityānandy Prabhua; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; daṇḍa — tyč sannyāsīho; dharila — nechal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Kamalapuru, vykoupal se v říčce Bhárgínadí a svoji tyč sannyāsīho zanechal v rukou Pána Nityānandy.

Význam

V Caitanya-bhāgavatě, druhé kapitole Antya-khaṇḍy je popsáno, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Šrí Bhuvanéšvaru, kde navštívil chrám Pána Śivy známý jako Gupta-kāśī (skryté Váránasí). Pán Śiva tam zřídil poutní místo tím, že přinesl vody ze všech svatých míst a vytvořil jezero Bindu-saróvara. Śrī Caitanya Mahāprabhu se s pocitem velké úcty k Pánu Śivovi v tomto jezeře vykoupal. Lidé se do tohoto jezera dodnes chodí koupat z duchovních důvodů. Tato koupel však člověku prospěje i po stránce hmotného zdraví. Koupel v tomto jezeře a pití jeho vody vyléčí jakoukoliv žaludeční nemoc. Pravidelné koupání bezpečně vyléčí poruchy trávení. Řeka Bhárgí neboli Bhárgínadí se poté, co se v jejích vodách vykoupal Śrī Caitanya Mahāprabhu, stala známá jako Danda-bhángá-nadí. Teče asi deset kilometrů na sever od Džagannáth Purí. Proč došlo ke změně názvu, je vysvětleno následovně.

Verš

kapoteśvara dekhite gelā bhakta-gaṇa saṅge
ethā nityānanda-prabhu kaila daṇḍa-bhaṅge
tina khaṇḍa kari’ daṇḍa dila bhāsāñā
bhakta-saṅge āilā prabhu maheśa dekhiñā

Synonyma

kapoteśvara — chrám Śivy jménem Kapoteśvara; dekhite — vidět; gelā — šel; bhakta-gaṇa saṅge — s oddanými; ethā — zde; nityānanda-prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; kaila — učinil; daṇḍa — tyč sannyāsīho; bhaṅge — zlomení; tina khaṇḍa — tři části; kari' — poté, co učinil; daṇḍa — tyč; dila — hodil; bhāsāñā — odplavující; bhakta-saṅge — s oddanými; āilā — vrátil se; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; maheśa dekhiñā — po zhlédnutí chrámu Pána Śivy.

Překlad

Mezitím, co se Pán Caitanya Mahāprabhu šel podívat do chrámu Pána Śivy známého jako Kapoteśvara, zlomil Nityānanda Prabhu Jeho tyč sannyāsīho, o kterou se měl starat, na tři části a hodil ji do řeky Bhárgínadí. Tato řeka později začala být známá pod jménem Danda-bhángá-nadí.

Význam

Tajemství sannyās-daṇḍy (tyče) Śrī Caitanyi Mahāprabhua vysvětlil Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās od māyāvādského sannyāsīho. Māyāvādští sannyāsī obvykle nosí jednu tyč neboli daṇḍu. Śrīla Nityānanda Prabhu využil nepřítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zlomil Jeho tyč na tři části a hodil ji do řeky, později známé jako Danda-bhángá-nadí. Stav sannyās má čtyři stupně: kuṭīcaka, bahūdaka, haṁsa a paramahaṁsa. Sannyāsī nosí daṇḍu pouze na úrovni kuṭīcaka a bahūdaka. Povýší-li se cestováním a kázáním bhakti na úroveň haṁsa nebo paramahaṁsa, musí se tyče sannyāsīho vzdát.

Śrī Caitanya Mahāprabhu je Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Proto je řečeno: śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya – „V inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua se spojily dvě osobnosti – Śrīmatī Rādhārāṇī a Śrī Kṛṣṇa.“ Pán Nityānanda Prabhu nepovažoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua za obyčejnou osobnost, a proto nečekal, až dospěje na úroveň paramahaṁsy. Uvažoval tak, že Nejvyšší Osobnost Božství je přirozeně na úrovni paramahaṁsy, a proto nepotřebuje nosit sannyās-daṇḍu. To je důvod, proč Śrī Nityānanda Prabhu zlomil tyč na tři kusy a hodil ji do vody.

Verš

jagannāthera deula dekhi’ āviṣṭa hailā
daṇḍavat kari preme nācite lāgilā

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; deula — chrám; dekhi' — když uviděl; āviṣṭa — extatický; hailā — stal se; daṇḍavat kari — poté, co se poklonil; preme — v extázi lásky k Bohu; nācite — tančit; lāgilā — začal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl zdálky Jagannāthův chrám, okamžitě upadl do extáze. Poté, co se chrámu poklonil, začal tančit v extázi lásky k Bohu.

Význam

Slovo deula označuje chrám, místo, kde se nachází Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Současný chrám v Džagannáth Purí postavil král Anaṅga-bhīma. Historici říkají, že tento chrám musel být postaven nejméně před dvěma tisíci lety. V době Śrī Caitanyi Mahāprabhua ještě malé budovy obklopující původní chrám nestály. Neexistovalo ani vyvýšené místo před chrámem.

Verš

bhakta-gaṇa āviṣṭa hañā, sabe nāce gāya
premāveśe prabhu-saṅge rāja-mārge yāya

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; āviṣṭa — v extázi; hañā — když jsou; sabe — všichni; nāce — tančí; gāya — zpívají; prema-āveśe — pohroužení v lásce k Bohu; prabhu-saṅge — s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; rāja-mārge — po cestě; yāya — když jdou.

Překlad

Všichni oddaní byli ve společnosti Pána Caitanyi nadšení. Jak šli po hlavní cestě, tančili a zpívali, pohroužení v lásce k Bohu.

Verš

hāse, kānde, nāce prabhu huṅkāra garjana
tina-krośa patha haila — sahasra yojana

Synonyma

hāse — směje se; kānde — naříká; nāce — tančí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; huṅkāra — extatické výkřiky; garjana — řev; tina-krośa — deset kilometrů; patha — cesty; haila — stalo se; sahasra yojana — tisíce kilometrů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se smál, naříkal, tančil a vydával mnoho extatických výkřiků a zvuků. Chrám byl pouhých deset kilometrů daleko, ale Jemu to připadalo jako tisíce kilometrů.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi považoval jeden okamžik za dvanáct let. Když zdálky uviděl Jagannāthův chrám, upadl do takové extáze, že považoval těchto deset kilometrů za cestu dlouhou tisíce kilometrů.

Verš

calite calite prabhu āilā ‘āṭhāranālā’
tāhāṅ āsi’ prabhu kichu bāhya prakāśilā

Synonyma

calite calite — takto jdoucí; prabhu — Pán; āilā — přišel; āṭhāranālā — na místo známé jako Átháranála; tāhāṅ — tam; āsi' — když přišel; prabhu — Pán; kichu — něco; bāhya — vnější vědomí; prakāśilā — vyjádřil.

Překlad

Takto Pán šel a šel, až došel na místo známé jako Átháranála. Tam se probral k vnějšímu vědomí a promluvil ke Śrī Nityānandovi Prabhuovi.

Význam

U vstupu do Džagannáth Purí stojí most s osmnácti oblouky, známý jako Átháranála. (Āṭhāra znamená osmnáct.)

Verš

nityānande kahe prabhu, — deha mora daṇḍa
nityānanda bale, — daṇḍa haila tina khaṇḍa

Synonyma

nityānande — Pána Nityānandu; kahe — žádá; prabhu — Pán Caitanya; deha — dej Mi; mora — Moji; daṇḍa — tyč sannyāsīho; nityānanda bale — Śrī Nityānanda odpovídá; daṇḍa — Tvoje tyč; haila — stala se; tina khaṇḍa — rozdělená na tři části.

Překlad

Poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu probral k vnějšímu vědomí, požádal Pána Nityānandu Prabhua: „Vrať Mi prosím Moji tyč.“

Význam

Nityānanda Prabhu na to odpověděl: „Je natřikrát zlomená.“

Verš

premāveśe paḍilā tumi, tomāre dharinu
tomā-saha sei daṇḍa-upare paḍinu

Synonyma

prema-āveśe — v extázi; paḍilā — upadl jsi; tumi — Ty; tomāre — Tebe; dharinu — chytil jsem; tomā-saha — s Tebou; sei — tu; daṇḍa-upare — na tu tyč; paḍinu — spadl jsem.

Překlad

Nityānanda Prabhu řekl: „V extázi jsi upadl, ale Já jsem Tě zachytil. Oba jsme však spadli na Tvou tyč.“

Verš

dui-janāra bhare daṇḍa khaṇḍa khaṇḍa haila
sei khaṇḍa kāṅhā paḍila, kichu nā jānila

Synonyma

dui-janāra — Nás dvou; bhare — pod tíhou; daṇḍa — tyč; khaṇḍa khaṇḍa — rozlámaná na kousky; haila — stala se; sei — tyto; khaṇḍa — kousky; kāṅhā paḍila — kam spadly; kichu — cokoliv; jānila — není známo.

Překlad

„Tyč se pod Námi rozlámala, a kam se poděly ty kusy, to opravdu nevím.“

Verš

mora aparādhe tomāra daṇḍa ha-ila khaṇḍa
ye ucita haya, mora kara tāra daṇḍa”

Synonyma

mora — Mým; aparādhe — přestupkem; tomāra — Tvá; daṇḍa — tyč sannyāsīho; ha-ila — stala se; khaṇḍa — zlomenou; ye — cokoliv; ucita — vhodné; haya — je; mora — Mně; kara — udělej; tāra — za to; daṇḍa — trest.

Překlad

„Je to jistě kvůli Mému přestupku, že se Tvá tyč polámala. Nyní Mě za to můžeš potrestat, jak uznáš za vhodné.“

Verš

śuni’ kichu mahāprabhu duḥkha prakāśilā
īṣat krodha kari’ kichu kahite lāgilā

Synonyma

śuni' — když to vyslechl; kichu — trochu; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; duḥkha — neštěstí; prakāśilā — vyjádřil; īṣat — trochu; krodha — hněvu; kari' — projevující; kichu — něco; kahite — mluvit; lāgilā — začal.

Překlad

Když Pán vyslechl příběh o tom, jak se Jeho tyč polámala, s trochou lítosti a trochou hněvu promluvil.

Význam

VÝZNAM: Śrī Nityānanda Prabhu považoval přijetí sannyāsu pro Pána Caitanyu Mahāprabhua za zbytečné, a tak Pána zbavil starostí s nošením tyče. Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozzlobil, protože chtěl všechny ostatní sannyāsī poučit, aby se tyče nevzdávali dříve, než dosáhnou úrovně paramahaṁsů. Jelikož věděl, že by takový čin mohl oslabit následování usměrňujících zásad, chtěl Caitanya Mahāprabhu sám svoji tyč nosit. Nityānanda ji však zlámal. To byl důvod, proč Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil trochu hněvu. V Bhagavad-gītě (3.21) je řečeno: yad yad ācarati śreṣṭhas tad tad evetaro janaḥ   –   „Cokoliv dělají velcí lidé, ostatní následují.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl přísně dodržovat védské zásady a zachránit tak nezkušené začátečníky, kteří se snaží napodobovat paramahaṁsy.

Verš

nīlācale āni’ mora sabe hita kailā
sabe daṇḍa-dhana chila, tāhā nā rākhilā

Synonyma

nīlācale — do Džagannáth Purí; āni' — tím, že jste přivedli; mora — Můj; sabe — vy všichni; hita — prospěch; kailā — učinili jste; sabe — jen; daṇḍa-dhana — jedna tyč; chila — byla; tāhā — ani tu; — ne; rākhilā — uhlídali jste.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tím, že jste Mě přivedli do Níláčaly, jste Mi všichni moc prospěli. Neuhlídali jste však tyč, která byla Mým jediným vlastnictvím.“

Verš

tumi-saba āge yāha īśvara dekhite
kibā āmi āge yāi, nā yāba sahite

Synonyma

tumi-saba — všichni; āge — napřed; yāha — jděte; īśvara dekhite — zhlédnout Jagannātha; kibā — nebo; āmi — Já; āge — napřed; yāi — jdu; — ne; yāba — půjdu; sahite — s vámi.

Překlad

„Jděte tedy všichni navštívit Pána Jagannātha přede Mnou nebo za Mnou. Já s vámi nepůjdu.“

Verš

mukunda datta kahe, — prabhu, tumi yāha āge
āmi-saba pāche yāba, nā yāba tomāra saṅge

Synonyma

mukunda datta kahe — oddaný jménem Mukunda Datta řekl; prabhu — můj Pane; tumi — Ty; yāha — jdi; āge — vepředu; āmi-saba — my všichni; pāche — vzadu; yāba — půjdeme; — ne; yāba — půjdeme; tomāra saṅge — s Tebou.

Překlad

Mukunda Datta řekl Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Můj Pane, měl bys kráčet před námi a my Tě budeme následovat. Nepůjdeme s Tebou.“

Verš

eta śuni’ prabhu āge calilā śīghra-gati
bujhite nā pāre keha dui prabhura mati

Synonyma

eta śuni' — jakmile to vyslechl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āge — před ostatními oddanými; calilā — šel; śīghra-gati — velmi rychle; bujhite — pochopit; — ne; pāre — schopný; keha — kdokoliv; dui — dvou; prabhura — Pánů; mati — záměry.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel tedy velmi rychle před ostatními oddanými. Co bylo skutečným záměrem dvou Pánů, Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua, nikdo nechápal.

Verš

iṅho kene daṇḍa bhāṅge, teṅho kene bhāṅgāya
bhāṅgāñā krodhe teṅho iṅhāke doṣāya

Synonyma

iṅho — Nityānanda; kene — proč; daṇḍa — tyč; bhāṅge — láme; teṅho — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kene — proč; bhāṅgāya — dovoluje, aby byla zlomena; bhāṅgāñā — poté, co dovolil, aby byla zlomena; krodhe — s hněvem; teṅho — Śrī Caitanya Mahāprabhu; iṅhāke — Pána Nityānandu; doṣāya — obviňuje.

Překlad

Oddaní nechápali, proč Nityānanda Prabhu tyč zlomil, proč Mu to Śrī Caitanya Mahāprabhu dovolil, ani proč se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobil, když Mu předtím dovolil tyč zlomit.

Verš

daṇḍa-bhaṅga-līlā ei — parama gambhīra
sei bujhe, duṅhāra pade yāṅra bhakti dhīra

Synonyma

daṇḍa-bhaṅga-līlā — zábava týkající se zlomení tyče; ei — tato; parama — velmi; gambhīra — hluboká; sei bujhe — člověk může pochopit; duṅhāra — obou; pade — lotosovým nohám; yāṅra — jehož; bhakti — oddaná služba; dhīra — neochvějná.

Překlad

Tato zábava se zlomenou tyčí je velmi hluboká. Pochopit ji může jedině ten, kdo je obdařen neochvějnou oddaností lotosovým nohám těchto dvou Pánů.

Význam

Ten, kdo opravdu zná Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Nityānandu Prabhua, může pochopit Jejich totožnost i to, proč došlo ke zlomení tyče. Všichni předchozí ācāryové, plně zaměstnaní oddanou službou Pánu, se vzdali připoutanosti k hmotnému životu a přijali tyč, která vyjadřuje úplné zapojení mysli, slov a těla ve službě Pánu. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal usměrňující zásady stavu odříkání. To je zcela jasné. Na úrovni paramahaṁsy však není nutné daṇḍu (tyč) přijímat a Śrī Caitanya Mahāprabhu na této úrovni bezpochyby byl. Avšak dokonce i paramahaṁsové jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho důvěrní oddaní striktně následují usměrňující zásady, aby poukázali na to, že na konci života by měl každý přijmout sannyās, aby se mohl zcela zapojit do služby Pánu. O to Mu ve skutečnosti šlo. Nityānanda Prabhu, Jeho věčný služebník, byl přesvědčený, že Śrī Caitanya Mahāprabhu tyč nosit nemusí. Aby tedy celému světu ukázal, že Śrī Caitanya Mahāprabhu stojí mimo veškerá usměrnění, zlomil ji na tři kusy. Takto vysvětluje zábavu daṇḍa-bhaṅga-līlā Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura.

Verš

brahmaṇya-deva-gopālera mahimā ei dhanya
nityānanda — vaktā yāra, śrotā — śrī-caitanya

Synonyma

brahmaṇya-deva — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je milostivý k brāhmaṇům; gopālera — Pána Gopāla; mahimā — sláva; ei — tato; dhanya — opěvovaná; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; vaktā — mluvčí; yāra — vyprávění; śrotā — posluchač; śrī-caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Sláva Pána Gopāla, jenž je milostivý k brāhmaṇům, je nesmírná. Příběh o Sākṣi-gopālovi vyprávěl Nityānanda Prabhu a Śrī Caitanya Mahāprabhu byl posluchačem.

Význam

V příběhu o Sākṣi-gopālovi jsou obsažena čtyři důležitá ponaučení, která bychom měli vzít v úvahu. Prvním je, že Božstvo (arcā-vigraha) Śrī Gopāla je věčná sac-cid-ānanda-vigraha, transcendentální podoba Pána. Druhým je, že Božstvo překonává hmotná usměrňující pravidla a rozšiřuje realitu transcendentálních pravidel. Třetím je, že po dosažení úrovně brāhmaṇy lze dospět do transcendentálního postavení, ale jako brāhmaṇa musí člověk velmi přísně dodržovat usměrňující zásady. A čtvrtým bodem je, že brahmaṇya-deva označuje samotného Pána Śrī Kṛṣṇu, který je uctíván takto: namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca  /  jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ. Tím je řečeno, že oddaný, který získal Kṛṣṇovu ochranu, má automaticky postavení brāhmaṇy a takový brāhmaṇa nepodléhá iluzi. Taková je skutečnost.

Verš

śraddhā-yukta hañā ihā śune yei jana
acire milaye tāre gopāla-caraṇa

Synonyma

śraddhā-yukta — s vírou a láskou; hañā — jsoucí; ihā — toto vyprávění; śune — poslouchá; yei — který; jana — člověk; acire — velmi brzy; milaye — získá; tāre — on; gopāla-caraṇa — lotosové nohy Pána Gopāla.

Překlad

Ten, kdo poslouchá toto vyprávění o Pánu Gopālovi s vírou a láskou, velice brzy dosáhne lotosových nohou Pána Gopāla.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje činnosti Sākṣi-gopāla.