Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.115

Verš

“yadi vara dibe, tabe raha ei sthāne
kiṅkarere dayā tava sarva-loke jāne”

Synonyma

yadi — jestli; vara — požehnání; dibe — dáš; tabe — pak; raha — zůstaň; ei sthāne — na tomto místě; kiṅkarere — svým služebníkům; dayā — milost; tava — Tvoji; sarva-loke — všichni lidé; jāne — mohou znát.

Překlad

Brāhmaṇové řekli: „Zůstaň prosím tady, aby lidé na celém světě věděli, jak jsi milostivý ke svým služebníkům.“