Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.15

Verš

āmi ta’ kariba tomā’ duṅhāra sevana
śuniyā santuṣṭa haila pitā-mātāra mana

Synonyma

āmi ta' — Já; kariba — budu dělat; tomā' — vám; duṅhāra — oběma; sevana — službu; śuniyā — když slyšeli; santuṣṭa — potěšeny; haila — staly se; pitā- mātāra mana — mysli rodičů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu rodiče ujistil, že jim bude sloužit, a to mysl Jeho otce i matky potěšilo.