Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.208

Verš

āji haite duṅhāra nāma ‘rūpa’ ‘sanātana’
dainya chāḍa, tomāra dainye phāṭe mora mana

Synonyma

āji haite — od tohoto dne; duṅhāra — vás dvou; nāma — tato jména; rūpa — Śrī Rūpa; sanātana — Śrī Sanātana; dainya chāḍa — zanechte své pokory; tomāra — vaše; dainye — pokora; phāṭe — trhá; mora — Moje; mana — srdce.

Překlad

„Můj drahý Sákaro Maliku, ode dneška se budete jmenovat Śrīla Rūpa a Śrīla Sanātana. A nyní prosím odložte stranou svou pokoru, neboť Mi puká srdce, když vás tu vidím tak ponížené.“

Význam

V tuto chvíli Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti Dabira Kháse a Sákaru Malika zasvětil. Přišli za Pánem s veškerou pokorou a Pán je přijal jako odvěké, věčné služebníky a změnil jim jména. Z toho je zřejmé, jak je pro žáka důležitá změna jména po zasvěcení.

śaṅkha-cakrādy-ūrdhva-puṇḍra-
dhāraṇādy-ātma-lakṣaṇam
tan nāma-karaṇaṁ caiva
vaiṣṇavatvam ihocyate

„Po zasvěcení se musí změnit jméno žáka, aby bylo jasné, že je služebníkem Pána Viṣṇua. Žák si musí také okamžitě začít značit tělo tilakem (ūrdhva-puṇḍra), zvláště na čele. To jsou duchovní označení, znaky dokonalého vaiṣṇavy.“ Tento verš je z Padma Purāṇy, Uttara-khaṇḍy. Členové sahajiyā-sampradāyi si jména nemění, a proto nemohou být považováni za Gauḍīya-vaiṣṇavy. Pokud u člověka nedojde po zasvěcení ke změně jména, znamená to, že bude pokračovat s tělesným pojetím života.