Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.51

Verš

ei śloka paḍi’ duṅhāre kailā āliṅgana
kṛpāte duṅhāra māthāya dharilā caraṇa

Synonyma

ei śloka — tento verš; paḍi' — když přednesl; duṅhāre — dva bratry; kailā āliṅgana — obejmul; kṛpāte — z bezpříčinné milosti; duṅhāra — jich dvou; māthāya — na hlavy; dharilā — položil; caraṇa — své nohy.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu přednesl tento verš, oba bratry obejmul a ze své bezpříčinné milosti položil své nohy na jejich hlavy.