Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.158

Verš

daṇḍa-bhaṅga-līlā ei — parama gambhīra
sei bujhe, duṅhāra pade yāṅra bhakti dhīra

Synonyma

daṇḍa-bhaṅga-līlā — zábava týkající se zlomení tyče; ei — tato; parama — velmi; gambhīra — hluboká; sei bujhe — člověk může pochopit; duṅhāra — obou; pade — lotosovým nohám; yāṅra — jehož; bhakti — oddaná služba; dhīra — neochvějná.

Překlad

Tato zábava se zlomenou tyčí je velmi hluboká. Pochopit ji může jedině ten, kdo je obdařen neochvějnou oddaností lotosovým nohám těchto dvou Pánů.

Význam

Ten, kdo opravdu zná Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Nityānandu Prabhua, může pochopit Jejich totožnost i to, proč došlo ke zlomení tyče. Všichni předchozí ācāryové, plně zaměstnaní oddanou službou Pánu, se vzdali připoutanosti k hmotnému životu a přijali tyč, která vyjadřuje úplné zapojení mysli, slov a těla ve službě Pánu. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal usměrňující zásady stavu odříkání. To je zcela jasné. Na úrovni paramahaṁsy však není nutné daṇḍu (tyč) přijímat a Śrī Caitanya Mahāprabhu na této úrovni bezpochyby byl. Avšak dokonce i paramahaṁsové jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho důvěrní oddaní striktně následují usměrňující zásady, aby poukázali na to, že na konci života by měl každý přijmout sannyās, aby se mohl zcela zapojit do služby Pánu. O to Mu ve skutečnosti šlo. Nityānanda Prabhu, Jeho věčný služebník, byl přesvědčený, že Śrī Caitanya Mahāprabhu tyč nosit nemusí. Aby tedy celému světu ukázal, že Śrī Caitanya Mahāprabhu stojí mimo veškerá usměrnění, zlomil ji na tři kusy. Takto vysvětluje zábavu daṇḍa-bhaṅga-līlā Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura.