Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.27

Verš

tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam akhila-jagad-gurur nārāyaṇo dvāri gadā-pāṇir avatiṣṭhate nija-janānukampita-hṛdayo yenāṅguṣṭhena padā daśa-kandharo yojanāyutāyutaṁ dig-vijaya uccāṭitaḥ.

Synonyma

tasya — Baliho Mahārāje; anucaritam — vyprávění; upariṣṭāt — později (v osmém zpěvu); vistariṣyate — bude vysvětleno; yasya — jehož; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — Osobně; akhila-jagat-guruḥ — vládce všech tří světů; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán, Samotný Nārāyaṇa; dvāri — u dveří; gadā-pāṇiḥ — s kyjem v ruce; avatiṣṭhate — stojí; nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ — Jehož srdce je vždy plné milosti pro Jeho oddané; yena — Jím; aṅguṣṭhena — palcem; padā — Jeho nohy; daśa-kandharaḥ — Rāvaṇa, který měl deset hlav; yojana-ayuta-ayutam — vzdálenost 128 000 kilometrů; dik-vijaye — za účelem zvítězit nad Bali Mahārājem; uccāṭitaḥ — zahnán.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj drahý králi, jak mám oslavit charakter Baliho Mahārāje? Nejvyšší Pán, vládce tří světů, který je nanejvýš soucitný ke Svému oddanému, stojí s kyjem v ruce u Baliho dveří. Když přišel mocný démon Rāvaṇa, aby Baliho Mahārāje porazil, Vāmanadeva ho Svým palcem odkopl 128 000 kilometrů daleko. Povahu a činnosti Baliho Mahārāje vysvětlím později (v osmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu).