Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.1

Verš

śrī-śuka uvāca
tatra bhagavataḥ sākṣād yajña-liṅgasya viṣṇor vikramato vāma-pādāṅguṣṭha-nakha-nirbhinnordhvāṇḍa-kaṭāha-vivareṇāntaḥ-praviṣṭā yā bāhya-jala-dhārā tac-caraṇa-paṅkajāvanejanāruṇa-kiñjalkoparañjitākhila-jagad-agha-malāpahopasparśanāmalā sākṣād bhagavat-padīty anupalakṣita-vaco ’bhidhīyamānāti-mahatā kālena yuga-sahasropalakṣaṇena divo mūrdhany avatatāra yat tad viṣṇu-padam āhuḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tatra — tehdy; bhagavataḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; sākṣāt — přímo; yajña-liṅgasya — příjemce výsledků všech obětí; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; vikramataḥ — když dělal druhý krok; vāma-pāda — Své levé nohy; aṅguṣṭha — palce; nakha — nehtem; nirbhinna — prorazil; ūrdhva — vrchní; aṇḍa-kaṭāha — – obal vesmíru (sestávající ze sedmi vrstev – země, vody, ohně atd); vivareṇa — otvorem; antaḥ-praviṣṭā — vnikl do vesmíru; — který; bāhya-jala-dhārā — proud vody z Oceánu Příčin vně vesmíru; tat — Jeho; caraṇa-paṅkaja — lotosových nohou; avanejana — omytím; aruṇa-kiñjalka — načervenalým práškem; uparañjitā — zabarvený; akhila-jagat — celého světa; agha-mala — hříšné činnosti; apahā — ničí; upasparśana — dotek čeho; amalā — zcela čistý; sākṣāt — přímo; bhagavat-padī — vyvěrající z lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství; iti — takto; anupalakṣita — popsaný; vacaḥ — jménem; abhidhīyamānā — nazývaný; ati-mahatā kālena — po dlouhé době; yuga-sahasra-upalakṣaṇena — sestávající z tisíce věků; divaḥ — nebe; mūrdhani — na hlavu (Dhruvaloku); avatatāra — sestoupil; yat — který; tat — ten; viṣṇu-padam — lotosové nohy Pána Viṣṇua; āhuḥ — nazývají.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, Pán Viṣṇu, příjemce všech obětí, se zjevil jako Vāmanadeva v obětní aréně Baliho Mahārāje. Pak natáhl Svou levou nohu k hranici vesmíru a nehtem palce prorazil otvor ve vesmírném obalu. Tudy vnikla do vesmíru čistá voda Oceánu Příčin jako řeka Ganga. Jelikož voda Gangy omyla lotosové nohy Pána, pokryté načervenalým práškem, získala nádhernou růžovou barvu. Každá živá bytost může dotekem transcendentální vody Gangy okamžitě očistit svou mysl od hmotných nečistot, ale tato voda zůstává přesto věčně čistá. Protože se Ganga před svým sestupem do tohoto vesmíru přímo dotýká lotosových nohou Pána, nazývá se Viṣṇupadī. Později dostala další jména, jako například Jāhnavī a Bhāgīrathī. Po tisíci věcích sestoupila voda Gangy na Dhruvaloku, nejvyšší planetu v tomto vesmíru, a proto všichni mudrci a učenci o Dhruvaloce prohlašují, že je Viṣṇupada (“spočívající na lotosových nohách Pána Viṣṇua”).

Význam

V tomto verši popisuje Śukadeva Gosvāmī slávu řeky Gangy. Voda Gangy se nazývá patita-pāvanī, “zachránkyně všech hříšných živých bytostí”. Je dokázáno, že ten, kdo se v ní pravideně koupe, je vnějšně i vnitřně očištěn. Navenek jeho tělo získává odolnost vůči všem nemocem a uvnitř postupně vyvíjí postoj oddanosti vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Po celé Indii žije na březích Gangy mnoho tisíc lidí a tím, že se pravidelně koupou v jejích vodách, se nepochybně očišťují po duchovní i hmotné stránce. Mnoho mudrců (včetně Śaṅkarācāryi) složilo modlitby velebící Gangu a sama indická země se stala slavnou díky tomu, že jejím územím protékají takové řeky, jako je Ganga, Yamunā, Godāvarī, Kāverī, Kṛṣṇā a Narmadā. Každý, kdo žije poblíž těchto řek, je přirozeně pokročilý v duchovním vědomí. Śrīla Madhvācārya říká:

vārāhe vāma-pādaṁ tu
tad-anyeṣu tu dakṣiṇam
pādaṁ kalpeṣu bhagavān
ujjahāra trivikramaḥ

Pán Vāmana, stojící na pravé noze a natahující levou nohu k okraji vesmíru, se proslavil jako Trivikrama — inkarnace, která vykonala tři hrdinské skutky.