Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2

Verš

yatra ha vāva vīra-vrata auttānapādiḥ parama-bhāgavato ’smat-kula-devatā-caraṇāravindodakam iti yām anusavanam utkṛṣyamāṇa-bhagavad-bhakti-yogena dṛḍhaṁ klidyamānāntar-hṛdaya autkaṇṭhya-vivaśāmīlita-locana-yugala-kuḍmala-vigalitāmala-bāṣpa-kalayābhivyajyamāna-roma-pulaka-kulako ’dhunāpi paramādareṇa śirasā bibharti.

Synonyma

yatra ha vāva — na Dhruvaloce; vīra-vrataḥ — pevně odhodlaný; auttānapādiḥ — slavný syn Mahārāje Uttānapādy; parama-bhāgavataḥ — nejvznešenější oddaný; asmat — našeho; kula-devatā — rodinného Božstva; caraṇa-aravinda — lotosových nohou; udakam — ve vodě; iti — takto; yām — jež; anusavanam — neustále; utkṛṣyamāṇa — narůstající; bhagavat-bhakti-yogena — oddanou službou Pánu; dṛḍham — velice; klidyamāna-antaḥ-hṛdayaḥ — obměkčený v hloubi srdce; autkaṇṭhya — velkou úzkostí; vivaśa — spontánně; amīlita — přivřených; locana — očí; yugala — pár; kuḍmala — z těch, které jsou jako květy; vigalita — vycházející; amala — neznečištěné; bāṣpa-kalayā — se slzami; abhivyajyamāna — projevené; roma-pulaka-kulakaḥ — jehož příznaky extáze na těle; adhunā api — ještě nyní; parama-ādareṇa — s velkou úctou; śirasā — na hlavě; bibharti — nosí.

Překlad

Dhruva Mahārāja, slavný syn Mahārāje Uttānapādy, je díky svému pevnému odhodlání ve vykonávání oddané služby známý jako nejvznešenější oddaný Nejvyššího Pána. Jelikož ví, že posvátná voda Gangy omývá lotosové nohy Pána Viṣṇua, dodnes tuto vodu s velkou oddaností přijímá na svou hlavu. Sídlí na své planetě, a protože v hloubi srdce neustále velmi oddaně myslí na Kṛṣṇu, je zaplaven extatickou úzkostí. Z přivřených očí mu tečou slzy a na celém jeho těle se projevují příznaky extáze.

Význam

Ten, kdo je upevněný v oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, je označován jako vīra-vrata, plně odhodlaný. Takový oddaný čím dál více zvětšuje svou extázi v oddané službě, a jakmile si vzpomene na Pána Viṣṇua, oči se mu zalijí slzami. To je příznak mahā-bhāgavaty. Dhruva Mahārāja setrvával v této extázi oddanosti a také Śrī Caitanya Mahāprabhu nám ukázal praktický příklad transcendentální extáze během Svého života v Jagannātha Purī. O Jeho tamních zábavách podrobně vypráví Caitanya-caritāmṛta.