Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.2

Verš

ye ca me bhagavan pṛṣṭās
tvayy arthā bahuvittama
tān vadasvānupūrvyeṇa
chindhi naḥ sarva-saṁśayān

Synonyma

ye — všechny tyto; ca — také; me — mnou; bhagavan — ó mocný; pṛṣṭāḥ — tázal; tvayi — tobě; arthāḥ — záměr; bahu-vit-tama — ó velice učený; tān — ty všechny; vadasva — laskavě popiš; ānupūrvyeṇa — od začátku do konce; chindhi — laskavě odstraň; naḥ — moje; sarva — všechny; saṁśayān — pochybnosti.

Překlad

Ó mudrci, jsi velice učený. Odstraň laskavě všechny moje pochybnosti a pouč mě o všem, nač jsem se tě tázal od začátku až do konce.

Význam

Vidura položil Maitreyovi všechny své závažné otázky, protože dobře věděl, že Maitreya mu je dokáže podrobně zodpovědět. Máme-li nějakého učitele, musíme mít důvěru v jeho kvalifikace. Pro odpovědi na otázky duchovní povahy bychom neměli chodit za laikem. Když na takové dotazy dostaneme od učitele nějaké smyšlené odpovědi, budeme jen ztrácet čas.