Skip to main content

Synonyma

mahat-tama-agraṇyaḥ
nejlepší ze svatých osob (Yudhiṣṭhira) — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.1
anya-tamā
kterákoliv — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.29
arhat-tama
nejváženější — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15
ó nejvznešenější osobo hodná uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5
ó Ty, který jsi hoden uctívání nejvíce ze všech — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.10
ó nejvyšší ze všech osob hodných uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.50
ó nejlepší z těch, kteří jsou hodni uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.32
tĕch (brāhmaṇů), kteří jsou nanejvýš hodni uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.52
asat-tama
hrozný — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.55
ty nejodpornější ničemo — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.14
bahu-vit-tama
ó velice učený — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.2
pūrṇa-tama bhagavān
nejúplnější projev Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.402
bharata-sat-tama
ó nejlepší z Bhāratovců — Bg. 18.4
brahma-vit-tama
ó Nārado, nejlepší znalče transcendentálního poznání. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.32
sarva-bṛhat-tama
summum bonum mezi relativními pravdami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.71
dvija-sat-tama
ó nejčistší z dvojzrozených brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 11.1.9
gaura-priya-tama
který je nesmírně drahý Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.3
ghora-tamā
hrůzostrašní — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.23
nejtemnější — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.26
kalyāṇa-kṛt-tama
ó ty, jenž jsi tou nejlepší osobou, která může jednat pro naše blaho. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.17
kuru-sat-tama
ó nejlepší mezi Kuruovci. — Bg. 4.31
ó nejlepší potomku Kuruovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.16
mahat-tama
největší mezi živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.14
největší z velkých — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.15
velcí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.19
velkých duší — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.13
velkých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.24
mukhya-tama
hlavní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.59
mīḍhuḥ-tama
největší dobrodinec (Pán Śiva) — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.6
nārāyaṇera priya-tamā
Nārāyaṇova nejdražší společnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
priya-tama
nejdražší — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.16
jejich nejdražšího — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.23
dané jejich milovaným (Kṛṣṇou) — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.38
drahý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.117
nesmírně drahý — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.3
pūjya-tama
hoden nejvyššího uctívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.72
pūrṇa-tama
nejdokonalejší — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.398
rājanya-sat-tama
ó nejlepší z králů — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.52
sura-sat-tama
nejlepší z polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.38
sat-tama
nejctnostnější — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.4