Skip to main content

Bg. 11.26-27

Verš

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Synonyma

amī — tito; ca — rovněž; tvām — Tebe; dhṛtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovi; putrāḥ — synové; sarve — všichni; saha — s; eva — skutečně; avani-pāla — bojujících králů; saṅghaiḥ — skupinami; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — též; asau — kteří; saha — s; asmadīyaiḥ — našimi; api — rovněž; yodha-mukhyaiḥ — předními bojovníky; vaktrāṇi — úst; te — Tvých; tvaramāṇāḥ — řítící se; viśanti — vnikají do; daṁṣṭrā — zuby; karālāni — hrozivé; bhayānakāni — nahánějící strach; kecit — někteří z nich; vilagnāḥ — trčící; daśana-antareṣu — mezi zuby; sandṛśyante — jsou vidět; cūrṇitaiḥ — s rozdrcenými; uttama-aṅgaiḥ — hlavami.

Překlad

Všichni Dhṛtarāṣṭrovi synové spolu se spojeneckými králi, Bhīṣma, Droṇa, Karṇa — a také naši přední vojáci — se řítí do Tvých hrozivých úst. Některé z nich vidím trčet s rozdrcenými hlavami mezi Tvými zuby.

Význam

V jednom z předchozích veršů jsme četli, jak Pán Arjunovi slíbil ukázat, cokoliv bude chtít spatřit. Nyní Arjuna vidí, jak jsou vůdčí osobnosti protivníka (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa a všichni Dhṛtarāṣṭrovi synové) a jejich vojáci spolu s jeho vlastními vojáky hubeni. To naznačuje, že po smrti téměř všech osob shromážděných na Kurukṣetře vyjde Arjuna z boje vítězně. Je zde uvedeno, že podlehne i Bhīṣma, který je považován za neporazitelného, a stejně skončí i Karṇa. Rozdrceni budou nejen velcí válečníci protivníka, jako je Bhīṣma, ale také někteří z mocných bojovníků stojících na straně Arjuny.