Skip to main content

Bg. 11.26-27

Tekst

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Synonyms

amī — disse; ca — også; tvām — (ind i) Dig; dhṛtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭras; putrāḥ — sønnerne; sarve — alle; saha — med; eva — afgjort; avani- pāla — af krigerkonger; saṅghaiḥ — grupperne; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — også; asau — denne; saha — sammen med; asmadīyaiḥ — vores; api — også; yodha-mukhyaiḥ — førere blandt krigerne; vaktrāṇi — munde; te — Dine; tvaramāṇāḥ — idet de kommer farende; viśanti — de styrter ind i; daṁṣṭrā — tænder; karālāni — med frygtelige; bhayānakāni — meget skrækkelige; kecit — nogle af dem; vilagnāḥ — bliver fanget; daśana-antareṣu — mellem tænderne; sandṛśyante — de ses; cūrṇitaiḥ — med knuste; uttama-aṅgaiḥ — hoveder.

Translation

Alle Dhṛtarāṣṭras sønner sammen med deres allierede konger såvel som Bhīṣma, Droṇa og Karṇa tillige med vores førende soldater styrter ind i Dine frygtelige munde. Nogle af dem ser jeg blive fanget og få hovedet knust mellem Dine tænder.

Purport

FORKLARING: I et af de tidligere vers lovede Herren at vise Arjuna ting, han ville være meget interesseret i at se. Nu ser Arjuna, at anførerne for den modsatte side (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa og alle Dhṛtarāṣṭras sønner) og deres soldater såvel som Arjunas egne soldater alle vil blive udslettet. Dette er et tegn på, at efter at så godt som alle de, der er forsamlet på Kurukṣetra, er døde, vil Arjuna stå tilbage som sejrherre. Her nævnes det ligeledes, at Bhīṣma, der går for at være uovervindelig, også vil blive knust. Det samme gælder Karṇa. Ikke kun den modsatte sides store krigere som Bhīṣma, men også nogle af de store krigere på Arjunas side vil blive tilintetgjort.