Skip to main content

Word for Word Index

api
indbefattet. — Bg. 1.26
selv om — Bg. 1.32-35
selv hvis — Bg. 1.32-35, Bg. 12.10
selv — Bg. 1.37-38, Bg. 2.5, Bg. 2.8, Bg. 2.29, Bg. 2.40, Bg. 3.5, Bg. 3.8, Bg. 3.31, Bg. 3.33, Bg. 3.36, Bg. 4.16, Bg. 4.36, Bg. 6.25, Bg. 9.30, Bg. 11.32, Bg. 11.37, Bg. 12.10, Bg. 13.26, Bg. 18.17, Bg. 18.60
sandelig — Bg. 2.16, Bg. 7.3
også — Bg. 2.31, Bg. 2.72, Bg. 4.17, Bg. 5.5, Bg. 6.44, Bg. 6.46, Bg. 6.47, Bg. 9.23, Bg. 9.23, Bg. 10.37, Bg. 11.2, Bg. 11.26-27, Bg. 11.29, Bg. 11.39, Bg. 11.41-42, Bg. 11.43, Bg. 11.52, Bg. 12.11, Bg. 13.18, Bg. 13.20, Bg. 15.18, Bg. 16.13-15, Bg. 17.7, Bg. 17.10, Bg. 17.12, Bg. 18.43, Bg. 18.44, Bg. 18.71
frem for alt — Bg. 2.34
skønt der er — Bg. 2.59
på trods af — Bg. 2.60, Bg. 5.8-9, Bg. 6.31, Bg. 13.24, Bg. 13.32
skønt — Bg. 4.6, Bg. 4.6, Bg. 4.13, Bg. 4.22, Bg. 15.11, Bg. 18.48, Bg. 18.56
bestemt — Bg. 4.15
på trods af at — Bg. 4.20
skønt tilsyneladende forskellige — Bg. 4.30
bare — Bg. 5.4
endog — Bg. 5.11, Bg. 7.30
såvel som — Bg. 6.9
endda — Bg. 6.44
også. — Bg. 7.23, Bg. 18.19
afgjort — Bg. 9.15, Bg. 9.29, Bg. 11.34, Bg. 13.3, Bg. 13.23, Bg. 16.13-15, Bg. 18.6
men — Bg. 9.25
også selv om — Bg. 9.32
som findes — Bg. 10.39
igen — Bg. 12.1
blot — Bg. 18.71
tathā api
alligevel — Bg. 2.26
na api
ej heller — Bg. 16.7
sarge api
selv i skabelsen — Bg. 14.2
ca api
også — Bg. 15.8
vā api
overhovedet — Bg. 8.6
enten — Bg. 11.41-42, Bg. 15.10
te api
selv de — Bg. 9.32
guruṇā api
selv om den er meget vanskelig — Bg. 6.20-23
kurvan api
selv om han er engageret i arbejde — Bg. 5.7
eva api
også — Bg. 3.20

Filter by hierarchy