Skip to main content

Word for Word Index

eva api
også — Bg. 3.20
eva ca
også — Bg. 14.22-25
eva
afgjort — Bg. 1.1, Bg. 1.8, Bg. 1.13, Bg. 1.14, Bg. 1.29, Bg. 1.41, Bg. 2.5, Bg. 2.29, Bg. 3.17, Bg. 3.21, Bg. 4.3, Bg. 4.15, Bg. 4.36, Bg. 5.8-9, Bg. 5.13, Bg. 5.15, Bg. 5.18, Bg. 5.19, Bg. 5.22, Bg. 5.24, Bg. 5.27-28, Bg. 5.27-28, Bg. 6.3, Bg. 6.5, Bg. 6.5, Bg. 6.6, Bg. 6.18, Bg. 6.20-23, Bg. 6.20-23, Bg. 6.24, Bg. 6.26, Bg. 6.42, Bg. 6.44, Bg. 7.4, Bg. 7.12, Bg. 7.12, Bg. 7.14, Bg. 7.18, Bg. 7.18, Bg. 8.4, Bg. 8.10, Bg. 8.18, Bg. 8.19, Bg. 8.23, Bg. 9.12, Bg. 9.16, Bg. 9.19, Bg. 9.30, Bg. 10.1, Bg. 10.11, Bg. 10.12-13, Bg. 10.15, Bg. 10.20, Bg. 10.32, Bg. 10.33, Bg. 10.41, Bg. 10.41, Bg. 11.8, Bg. 11.22, Bg. 11.26-27, Bg. 11.28, Bg. 11.33, Bg. 11.40, Bg. 11.45, Bg. 12.3-4, Bg. 12.8, Bg. 12.8, Bg. 13.1-2, Bg. 13.1-2, Bg. 13.5, Bg. 13.6-7, Bg. 13.8-12, Bg. 13.15, Bg. 13.16, Bg. 13.20, Bg. 13.20, Bg. 13.30, Bg. 14.13, Bg. 14.17, Bg. 14.17, Bg. 15.15, Bg. 15.15, Bg. 15.16, Bg. 16.4, Bg. 16.6, Bg. 16.19, Bg. 16.20, Bg. 17.2, Bg. 17.3, Bg. 17.5-6, Bg. 17.11, Bg. 17.12, Bg. 17.15, Bg. 17.18, Bg. 17.26-27, Bg. 17.26-27, Bg. 18.5, Bg. 18.5, Bg. 18.8, Bg. 18.8, Bg. 18.9, Bg. 18.14, Bg. 18.19, Bg. 18.29, Bg. 18.31, Bg. 18.35, Bg. 18.42, Bg. 18.50, Bg. 18.62, Bg. 18.65, Bg. 18.68
sandelig — Bg. 1.6, Bg. 1.11, Bg. 1.19, Bg. 1.26, Bg. 1.32-35, Bg. 1.36, Bg. 2.6, Bg. 2.12, Bg. 2.12, Bg. 2.24, Bg. 2.29, Bg. 2.47, Bg. 2.55, Bg. 3.18, Bg. 3.22, Bg. 4.11, Bg. 4.20, Bg. 4.24, Bg. 9.17, Bg. 12.13-14, Bg. 15.3-4, Bg. 15.7, Bg. 18.9
det hele er sådant — Bg. 2.28
blot — Bg. 3.4, Bg. 3.20
bestemt — Bg. 3.12, Bg. 8.28
kun — Bg. 3.17, Bg. 9.23
som dette — Bg. 4.25
således — Bg. 4.25, Bg. 11.25, Bg. 11.49
nogensinde — Bg. 6.16
med sikkerhed — Bg. 7.21, Bg. 8.6, Bg. 8.7
alene — Bg. 7.22
udelukkende — Bg. 8.5, Bg. 10.4-5
også — Bg. 9.24, Bg. 10.4-5, Bg. 10.38, Bg. 11.35, Bg. 15.9
helt — Bg. 9.34, Bg. 12.6-7
faktisk — Bg. 13.26
sådan — Bg. 14.10
eva hi
sandelig. — Bg. 1.11
tena eva
i den — Bg. 11.46
tataḥ eva
derefter — Bg. 13.31
tathā eva
på lignende måde — Bg. 11.29
i den position — Bg. 11.46
pūrvam eva
ved et forudgående arrangement — Bg. 11.33
iha eva
i den nuværende krop — Bg. 5.23
ātmā eva
selve sindet — Bg. 6.6
nøjagtigt som Mig selv — Bg. 7.18
na eva
aldrig er det således — Bg. 6.40

Filter by hierarchy