Skip to main content

Bg. 11.26-27

Dévanágarí

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ ११.२६ ॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ ११.२७ ॥

Verš

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Synonyma

amī — tí; ca — a; tvām — Tebe; dhṛtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovi; putrāḥ — synovia; sarve — všetci; saha — s; eva — vskutku; avani-pāla — bojujúci králi; saṅghaiḥ — zástupy; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — aj; asau — ktorí; saha — s; asmadīyaiḥ — naši; api — tiež; yodha-mukhyaiḥ — najväčší z bojovníkov; vaktrāṇi — ústa; te — Tvoje; tvaramāṇāḥ — rýchlo; viśanti — vstúpi do; daṁṣṭrā — zuby; karālāni — strašné; bhayānakāni — hrozné; kecit — niektorí z nich; vilagnāḥ — viaznu; daśana-antareṣu — v zuboch; sandṛśyante — vidieť; cūrṇitaiḥ — s rozbitými; uttama-aṅgaiḥ — hlavami.

Překlad

Všetci Dhṛtarāṣṭrovi synovia spolu so svojimi spojeneckými kráľmi, ako aj Bhīṣma, Droṇa a Karṇa a všetci naši vojvodcovia sa rútia do Tvojich hrôzostrašných úst. Niektorých z nich vidím zovretých v Tvojich zuboch, s rozbitými hlavami.

Význam

Na začiatku tejto kapitoly Śrī Kṛṣṇa Arjunovi sľúbil, že mu ukáže veci, ktoré by tak rád videl. Teraz Arjuna môže vidieť, ako sú bojovníci a vojvodcovia nepriateľskej strany (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa a Dhṛtarāṣṭrovi synovia) spolu s jeho vlastnými bojovníkmi načisto vyhladení. To znamená, že po zabití takmer všetkých osôb prítomných na Kuruovskom poli sa Arjuna stane víťazom. Hovorí sa tu, že aj Bhīṣma, ktorý bol považovaný za nepremožiteľného, bude porazený. Karṇu stihne podobný osud. Zahynú nielen veľkí bojovníci na strane protivníka, ako napríklad Bhīṣma, ale aj bojovníci na Arjunovej strane.