Skip to main content

Bg. 11.25

Dévanágarí

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ११.२५ ॥

Verš

daṁṣṭrā-karālāni ca te mukhāni
dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni
diśo na jāne na labhe ca śarma
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyma

daṁṣṭrā — zuby; karālāni — hrozivé; ca — tiež; te — Tvoje; mukhāni — tváre; dṛṣṭvā — vidím; eva — tak; kāla-anala — oheň smrti; sannibhāni — ako keby; diśaḥ — smery; na — nie; jāne — viem; na — nie; labhe — nenachádzam; ca — a; śarma — milosť; prasīda — zmiluj sa; deva-īśa — ó, Pane všetkých polobohov; jagat-nivāsa — útočisko svetov.

Překlad

Ó, Pane pánov, ó, útočisko svetov, prosím, zmiluj sa nado mnou. Nenachádzam pokoj, keď vidím Tvoje žeravé, smrti podobné tváre a hrozivé tesáky. Som načisto zmätený.