Skip to main content

TEXT 44

ТЕКСТ 44

Tekst

Текст

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
бхогаишваря-прасакта̄на̄м
тая̄пахр̣та-четаса̄м
вяваса̄я̄тмика̄ буддхих̣
сама̄дхау на видхӣяте

Synonyms

Дума по дума

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

бхога – към сетивна наслада; аишваря – и богатство; прасакта̄на̄м – привързаните; тая̄ – към такива неща; апахр̣та-четаса̄м – с объркан ум; вяваса̄я-а̄тмика̄ – установен с решителност; буддхих̣ – предано служене на Бога; сама̄дхау – съсредоточен ум; на – никога; видхӣяте – се случва.

Translation

Превод

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

В объркания ум на привързаните към сетивно наслаждение и материален разкош няма място за решително предано служене на Върховния Бог.

Purport

Коментар

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

ПОЯСНЕНИЕ: Сама̄дхи означава „съсредоточен ум“. Във ведическия речник Нирукти се казва: самяг а̄дхӣяте 'сминн а̄тма-таттва-я̄тха̄тмям – „Когато умът е съсредоточен единствено върху това да разбере себето, за него се казва, че е в сама̄дхи“. Сама̄дхи е непостижимо за хора, устремени към сетивни удоволствия и объркани от такива преходни неща. Те са малко или много обречени на провал поради действието на материалната енергия.