Skip to main content

TEXT 44

TEXT 44

Tekst

Text

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synonyms

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

bhoga — an materiellen Genuß; aiśvarya — und Reichtum; prasaktānām — für diejenigen, die angehaftet sind; tayā — durch solche Dinge; apahṛta-cetasām — verwirrt im Geist; vyavasāya-ātmikā — feste Entschlossenheit; buddhiḥ — hingebungsvoller Dienst zum Herrn; samādhau — im beherrschten Geist; na — niemals; vidhīyate — findet statt.

Translation

Translation

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

Im Geist derer, die zu sehr an Sinnengenuß und materiellem Reichtum haften und die durch solche Dinge verwirrt sind, kommt es nicht zu dem festen Entschluß, dem Höchsten Herrn in Hingabe zu dienen.

Purport

Purport

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

ERLÄUTERUNG: Samādhi bedeutet „fest verankerter Geist“. Das vedische Wörterbuch Nirukti erklärt hierzu: samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam. „Wenn der Geist fest darauf gerichtet ist, das Selbst zu verstehen, nennt man dies samādhi.Samādhi ist niemals möglich für Menschen, die an materiellem Sinnengenuß interessiert sind, und auch nicht für diejenigen, die durch solch zeitweilige Dinge verwirrt sind. Sie sind durch die Wirkungsweise der materiellen Energie mehr oder minder verdammt.