Skip to main content

Bg. 2.44

Tekst

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

bhoga — til materiel nydelse; aiśvarya — og rigdom; prasaktānām — for dem, der er knyttet; tayā — af sådanne ting; apahṛta-cetasām — forvirrede i sindet; vyavasāya-ātmikā — fast beslutsomhed; buddhiḥ — hengiven tjeneste til Herren; samādhau — i det beherskede sind; na — aldrig; vidhīyate — finder sted.

Translation

I sindet på dem, der er alt for knyttede til sansenydelse og materiel overflod, og som forvirres af sådanne ting, finder den resolutte beslutning om hengiven tjeneste til den Højeste Herre aldrig sted.

Purport

FORKLARING: Ordet samādhi betyder “et fast forankret sind”. I den vediske ordbog Nirukti står der, samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva- yāthātmyam: “Når sindet er rettet mod at forstå selvet, siges det at være i samādhi.Samādhi er aldrig mulig for personer, der er interesserede i materielle sansenydelser, og som forvirres af sådanne midlertidige ting. De er mere eller mindre prisgivet til den materielle energis proces.