Skip to main content

TEXTS 42-43

ТЕКСТОВЕ 42 – 43

Tekst

Текст

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
я̄м има̄м̇ пуш̣пита̄м̇ ва̄чам̇
правадантй авипашчитах̣
веда-ва̄да-рата̄х̣ па̄ртха
на̄няд астӣти ва̄динах̣
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
ка̄ма̄тма̄нах̣ сварга-пара̄
джанма-карма-пхала-прада̄м
крия̄-вишеш̣а-бахула̄м̇
бхогаишваря-гатим̇ прати

Synonyms

Дума по дума

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

я̄м има̄м – всички тези; пуш̣пита̄м – цветисти; ва̄чам – думи; праваданти – се казва; авипашчитах̣ – хора с малко знание; веда-ва̄да-рата̄х̣ – мними последователи на Ведите; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; на – никога; анят – всичко друго; асти – има; ити – по такъв начин; ва̄динах̣ – привържениците; ка̄ма-а̄тма̄нах̣ – желаещи сетивно наслаждение; сварга-пара̄х̣ – стремящи се към райските планети; джанма-карма-пхала-прада̄м – водещи до добро раждане и други плодоносни резултати; крия̄-вишеш̣а – пищни церемонии; бахула̄м – различни; бхога – в сетивна наслада; аишваря – и богатство; гатим – напредък; прати – към.

Translation

Превод

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Хората с ограничено знание са привлечени от цветистия език на Ведите, в които се препоръчват различни плодоносни дейности за достигане до райските планети, добро раждане, власт и т.н. Желаейки сетивно наслаждение и разкошен живот, такива хора казват, че няма нищо по-висше от това.

Purport

Пояснение

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

Повечето хора не са много интелигентни и поради невежеството си силно се привързват към плодоносните дейности, препоръчани в карма ка̄н̣д̣а раздела на Ведите. Те не желаят нищо друго, освен сетивно наслаждение в рая, където жените и виното са леснодостъпни, а материалният разкош е нещо обичайно. Във Ведите са описани много жертвоприношения (по-специално жертвоприношенията Джьотиш̣т̣ома), осигуряващи издигане до райските планети. Там се казва, че всеки, който желае да отиде в рая, трябва да извършва тези жертвоприношения и хората с оскъдни знания мислят, че това е единствената цел на ведическата мъдрост. Такива неопитни личности много трудно следват изискващите неотклонна решителност дейности в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Както глупаците, без да си дават сметка за последствията, късат цветовете на отровни дървета, така и непросветените хора са привлечени от разкоша и сетивните наслаждения в рая.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

В раздела карма ка̄н̣д̣а на Ведите се казва: апа̄ма сомам амр̣та̄ абхӯма и акш̣аям̇ ха ваи ча̄турма̄ся-я̄джинах̣ сукр̣там̇ бхавати. Тези, които следват ча̄турма̄ся (четиримесечни въздържания), получават правото да пият сома раса напитки, за да станат безсмъртни и вечно щастливи. Дори тук, на Земята, някои хора силно желаят да се сдобият със сома раса, за да станат силни и способни да наслаждават сетивата си. Те не вярват в освобождението от материалното робство и са много привързани към помпозните церемонии на ведическите жертвоприношения. Такива хора са роби на сетивата си: те не искат нищо друго от живота, освен райски наслади. Известно е, че на райските планети има градини, наречени Нандана-ка̄нана, в които може да се общува с ангелски красиви жени и да се пие до насита от виното сома раса. Без съмнение това щастие е телесно; и има хора, силно привързани към такова материално, преходно щастие, което им дава възможност да се почувстват господари на материалния свят.