Skip to main content

Bg. 2.42-43

Tekstas

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyms

yām imām — visus šiuos; puṣpitāṁ — puošnius; vācam — žodžius; pravadanti — sako; avipaścitaḥ — menko išmanymo žmonės; veda-vāda- ratāḥ — tariamieji Vedų pasekėjai; pārtha — o Pṛthos sūnau; na — niekada; anyat — kas nors kita; asti — yra; iti — taip; vādinaḥ — šalininkai; kāma-ātmānaḥ — trokštantys juslinių malonumų; svarga-parāḥ — norintys pasiekti dangaus planetas; janma-karma-phala-pradām — duodančios gerą gimimą ir kitas karmines pasekmes; kriyā-viśeṣa — prašmatnios ceremonijos; bahulām — įvairios; bhoga — jusliniai malonumai; aiśvarya — ir turtai; gatim — ėjimas; prati — link.

Translation

Menko išmanymo žmonės žavisi puošniais Vedų žodžiais, siūlančiais atlikti įvairią karminę veiklą, kad būtų galima pasikelti į dangaus planetas, užsitarnauti gerą gimimą, valdžią ar gauti kitokios materialios naudos. Geisdami juslinių malonumų bei prabangaus gyvenimo, jie teigia, kad už tai nėra nieko aukštesnio.

Purport

KOMENTARAS: Didžioji dauguma žmonių – ne itin protingi, dėl neišmanymo labai prisirišę prie karminės veiklos, kurią rekomenduoja Vedų karma-kāṇḍos skyriai. Tokie žmonės nesidomi niekuo, išskyrus tai, kas žada juslinius malonumus: gyvenimo džiaugsmus danguje, kur lengvai prieinamas vynas bei moterys ir kur materialūs turtai – įprastas dalykas. Norintiems pasikelti į dangaus planetas Vedos siūlo įvairius aukų atnašavimus, ypač – jyotiṣṭomos aukojimą. Ten pasakyta, kad norintis patekti į dangaus planetas privalo atnašauti tokias aukas, todėl žmonės su menku žinių kraičiu mano, kad toks visos Vedų išminties tikslas. Tokiems neprityrusiems žmonėms labai sunku ryžtingai veikti su Kṛṣṇos sąmone. Kaip kvailiai susižavi nuodingų augalų žiedais, nenumanydami tokio susižavėjimo pasekmių, taip ir neišmanėlius patraukia dangaus turtai ir jų teikiami jusliniai malonumai.

Vedų karma-kāṇḍos dalyje pasakyta: apāma somam amṛtā abhūma ir akṣayyaṁ ha vai cāturmasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Kitais žodžiais tariant, tie, kurie atlieka keturis mėnesius trunkančias askezes, gauna teisę gerti soma-rasos gėrimus, kad taptų nemirtingi ir amžinai laimingi. Kai kas dar šioje žemėje trokšta paragauti soma-rasos, kad gautų stiprybės ir galėtų patirti didžiulius juslinius malonumus. Tokie žmonės netiki, kad galima išsivaduoti iš materijos nelaisvės, ir labai žavisi puošniomis Vedose aprašytomis aukojimo ceremonijomis. Tai daugiausiai jausminiai žmonės, tegeidžiantys dangiškų gyvenimo malonumų. Yra žinoma, kad dangaus planetose veša „Nandana-kānanos“ sodai, kuriuose yra puikiausios galimybės bendrauti su angeliško grožio moterimis; ten upėmis liejasi soma-rasos vynas. Tokie kūniški džiaugsmai, be abejonės, jusliški. Jų vaikosi žmonės, jaučiantys potraukį tiktai materialiai, laikinai laimei, nes jie tariasi esą materialaus pasaulio viešpačiai.