Skip to main content

Bg. 2.42-43

Verš

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyma

yām imām — všechna tato; puṣpitām — květnatá; vācam — slova; pravadanti — říkají; avipaścitaḥ — lidé, kterým se nedostává poznání; veda-vāda-ratāḥ — údajní následovníci Ved; pārtha — synu Pṛthy; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; asti — existuje; iti — takto; vādinaḥ — zastánci; kāma-ātmānaḥ — toužící po smyslovém požitku; svarga-parāḥ — usilující o dosažení nebeských planet; janma-karma-phala-pradām — přinášející vznešený původ a jiné plody; kriyā-viśeṣa — okázalé obřady; bahulām — různé; bhoga — v uspokojování smyslů; aiśvarya — a bohatství; gatim — pokrok; prati — mířící k.

Překlad

Lidé, kterým se nedostává poznání, velmi lpí na květnatých slovech Ved, jež doporučují různé plodonosné činnosti vedoucí k dosažení nebeských planet, vznešeného původu, moci a dalších předností. Touží po smyslovém požitku a životě v hojnosti, a tak říkají, že nic víc než to neexistuje.

Význam

Lidé obvykle nejsou příliš inteligentní a následkem nevědomosti velmi lpí na plodonosných činnostech, které doporučuje část Ved zvaná karma-kāṇḍa. Nechtějí nic víc než nabízený smyslový požitek na nebeských planetách, kde je dostatek vína a žen a hmotné bohatství je běžným jevem. Ve Vedách je doporučeno mnoho obětí umožňujících dosáhnout nebeských planet, zvláště oběti jyotiṣṭoma. Je uvedeno, že každý, kdo se chce dostat na nebeské planety, musí tyto oběti konat, a lidé s nedostatečným poznáním si myslí, že to je cíl Ved. Pro takové nezkušené osoby je velice obtížné trvale odhodlaně jednat s vědomím Kṛṣṇy. Neosvícení lidé jsou přitahováni nebeským bohatstvím a smyslovým požitkem, stejně jako jsou hlupáci upoutáni květy jedovatých stromů, aniž by věděli, co pro ně bude toto lákadlo znamenat.

V karmakándské části Ved je řečeno: apāma somam amṛtā abhūma a také akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. To vyjadřuje, že těm, kteří podstupují čtyřměsíční askezi, je dána možnost pít nápoj zvaný soma-rasa a dosáhnout tak nesmrtelnosti a věčného štěstí. I na Zemi si někteří dychtivě přejí mít soma-rasu, aby byli silní a mohli užívat smyslů. Tito jedinci nemají důvěru ve vysvobození z pout hmoty a velice lpí na okázalých védských obětních obřadech. Jsou obvykle smyslní a nestojí o nic jiného než o nebeské radosti. Existují nebeské zahrady zvané Nandana-kānana, které nabízejí možnost stýkat se s krásnými andělskými ženami a mít vždy dostatek vína v podobě soma-rasy. Takové štěstí týkající se těla je samozřejmě smyslné — proto tam žijí osoby, které výhradně lpí na tomto hmotném, dočasném štěstí, jako páni hmotného světa.