Skip to main content

Bg. 2.44

Verš

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyma

bhoga — na hmotném požitku; aiśvarya — a bohatství; prasaktānām — pro ty, kteří lpí; tayā — těmito věcmi; apahṛta-cetasām — zmateni v mysli; vyavasāya-ātmikā — pevného odhodlání; buddhiḥ — oddaná služba Pánu; samādhau — v ovládnuté mysli; na — nikdy; vidhīyate — objeví se.

Překlad

V mysli těch, kteří příliš lpí na smyslovém požitku a hmotném bohatství a jsou těmito věcmi zmateni, se nezrodí pevné odhodlání k oddané službě Nejvyššímu Pánu.

Význam

Samādhi znamená soustředěná mysl. Védský slovník Nirukti učí: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam — “Stav, ve kterém je mysl soustředěná na poznání vlastního já, se nazývá samādhi.Samādhi nikdy nedosáhnou ti, kteří jeví zájem o hmotný smyslový požitek, ani ti, kteří jsou tak nestálými věcmi zmateni. Takoví jedinci jsou prakticky odsouzeni ke zkáze, kterou jim přinese působení hmotné energie.