Skip to main content

Bg. 2.44

Tekstas

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

bhoga — prie materialių malonumų; aiśvarya — ir turtų; prasaktānām — prisirišusiems; tayā — šių dalykų; apahṛta-cetasām — suklaidintas protas; vyavasāya-ātmikā — tvirtas ryžtas; buddhiḥ — pasiaukojimo tarnystei Viešpačiui; samādhau — suvaldytu protu; na — niekada; vidhīyate — atsiranda.

Translation

Kas pernelyg prisirišęs prie juslinių malonumų bei materialių gėrybių ir dėl to pameta galvą, tam negimsta tvirtas pasiryžimas pasiaukojus tarnauti Aukščiausiajam Viešpačiui.

Purport

KOMENTARAS: Samādhi reiškia „sutelktos mintys“. Vedų žodynas Nirukti teigia: samyag ādhīyate ‘sminn ātma-tattva-yāthātmyam – „Būsena, kai mintys sutelktos savajam „aš“ pažinti, vadinasi samādhi.Samādhi niekada nepasieks tie, kurie domisi tik jusliniais malonumais; nepasieks jos ir tie, kuriuos sutrikdo tokie laikini dalykai. Tokius žmones vienaip ar kitaip nubaudžia pati materiali energija.