Skip to main content

Bg. 2.42-43

Verš

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyma

yām imām — všetky tieto; puṣpitām — kvetnaté; vācam — slová; pravadanti — prednášajú; avipaścitaḥ — ľudia s chabými vedomosťami; veda-vāda-ratāḥ — takzvaní nasledovatelia Ved; pārtha — ó, syn Pṛthy; na — nikdy; anyat — nič iné; asti — jestvuje; iti — tak; vādinaḥ — záujemci; kāma-ātmānaḥ — túžiaci po zmyslovom pôžitku; svarga-parāḥ — usilujúci sa dosiahnuť nebeské planéty; janma-karma-phala-pradām — prinášajúci výhodné narodenie a iné výsledky; kriyā-viśeṣa — honosné obrady; bahulām — rozličné; bhoga — zmyslové pôžitky; aiśvarya — bohatstvo; gatim — pokrok; prati — smerujúci.

Překlad

Ľudia s chabými znalosťami si hovejú vo vznešených slovách Ved, odporúčajúcich vykonávanie rôznych výnosných obradov, ktorých cieľom je dosiahnutie nebeských planét, moci a výhodného zrodenia. Keďže túžia po zmyslových pôžitkoch a po bohatstve, vravia, že nad to niet.

Význam

Ľudia všeobecne nie sú veľmi inteligentní a vďaka ich nevedomosti ich zo všetkého najviac priťahujú činnosti, ktoré sú odporúčané v karma-kāṇdskej časti Ved pre tých, ktorí túžia dosiahnuť isté hmotné výhody. Ich jediným cieľom je pôžitok na nebeských planétach, kde je dostatok žien a vína a kde je tradičné hmotné bohatstvo. Vo Vedach sú odporúčané mnohé obete a hlavne obete známe pod názvom jyotiṣṭoma, ktoré sú určené na povznesenie sa na nebeské planéty. Uvádza sa, že ten, kto sa chce povzniesť na nebeské planéty, musí vykonávať tieto obete. Ľudia s chabými vedomosťami ich však považujú za cieľ vedskeho poznania. Je pre nich veľmi ťažké odhodlať sa k činom, ktoré by potešili Kṛṣṇu. Nebeské planéty, ktoré ponúkajú rozmanité bohatstvo a pôžitok, sa dajú prirovnať k jedovatým kvetom, ktoré svojou vôňou očarujú nevedomého človeka a ten ani netuší nejaké nebezpečenstvo.

V karma-kāṇḍskej časti Ved je uvedené: apāma somam amṛtā abhūma a akṣayyaṁ ha vai cāturmasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Tým, ktorí vykonávajú štvormesačné odriekanie, je daná možnosť piť nápoj soma-rasa a stať sa tak nesmrteľnými a večne šťastnými. Aj na našej planéte by niektorí ľudia veľmi radi pili soma-rasu, aby boli zdraví a silní a mohli si užívať svojich zmyslov. Títo ľudia neveria vo vyslobodenie sa z hmotnej existencie a priťahujú ich honosné vedske obetné obrady. Sú to prevažne zmyselní ľudia, ktorí netúžia po ničom inom, len po pôžitkoch na nebeských planétach. Na nich sú záhrady nazývané Nandana-kānana, kde sa človek môže stretnúť s anjelsky krásnymi ženami a kde je hojnosť vína (soma-rasy). Také telesné šťastie je nepochybne zmyslové. Preto sú tí, ktorí sa považujú za pánov hmotného sveta, očarení iba hmotným, pominuteľným šťastím.