Skip to main content

Bg. 2.44

Verš

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyma

bhoga — hmotný pôžitok; aiśvarya — a bohatstvo; prasaktānām — tí, ktorí lipnú; tayā — k týmto veciam; apahṛta-cetasām — zmätení v mysli; vyavasāya-ātmikā — pevní vo svojom odhodlaní; buddhiḥ — oddaná služba; samādhau — v ovládanej mysli; na — nikdy; vidhīyate — koná sa.

Překlad

V mysli tých, ktorí príliš lipnú na zmyslových pôžitkoch a na hmotnom bohatstve a sú tým zmätení, sa nezrodí pevné odhodlanie oddane slúžiť Najvyššiemu Pánovi.

Význam

Slovo samādhi znamená „ustálená myseľ“. Vo vedskom slovníku Nirukti sa hovorí: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam. „Stav, v ktorom je myseľ zameraná na poznanie svojho skutočného „ja“, sa nazýva samādhi.“ Osoby, ktoré vyhľadávajú hmotný pôžitok, alebo osoby, ktoré sú omámené pominuteľnými vecami, sa do samādhi nikdy nedostanú. Títo ľudia sú odsúdení k tomu, aby ich ovládala hmotná energia.