Skip to main content

Word for Word Index

karma-bandham
iš atoveikių pančių — Bg. 2.39
karma- bandhanaḥ
veiklos pančiai — Bg. 3.9
bhīma-karmā
pagarsėjęs titaniškais žygiais — Bg. 1.15
guṇa-karma
sąlygojančios veiklos — Bg. 3.28
karma-indriyaiḥ
veikiančiaisiais organais — Bg. 3.7
karma-indriyāṇi
penkis veikiančiuosius organus — Bg. 3.6
karma-jam
gimusių iš karminės veiklos — Bg. 2.51
janma-karma-phala-pradām
duodančios gerą gimimą ir kitas karmines pasekmes — Bg. 2.42-43
karma-jā
iš karminės veiklos. — Bg. 4.12
karma-jān
gimusios iš darbo — Bg. 4.32
karma- saṅgena
karminės veiklos saitais — Bg. 14.7
karma- saṅgiṣu
tarp tų, kurie atlieka karminę veiklą — Bg. 14.15
karma-yogaḥ
veikla su pasiaukojimu — Bg. 5.2, Bg. 5.2
karma-sannyāsāt
palyginus su karminės veiklos atsižadėjimu — Bg. 5.2
karma-phalam
visos veiklos vaisių — Bg. 5.12
karma- phala
su veiklos rezultatais — Bg. 5.14
karma- phalam
darbo rezultatų — Bg. 6.1
mat-karma-kṛt
atlikdamas darbą skirtą Man — Bg. 11.55
mat-karma
darbui dėl Manęs — Bg. 12.10
sarva-karma
visos veiklos — Bg. 12.11
karma-phala-tyagāḥ
karminės veiklos rezultatų atsižadėjimas — Bg. 12.12
karma-saṅginām
prisirišusių prie karminės veiklos — Bg. 3.26
karma-phale
karminėje veikloje — Bg. 4.14
kṛtsna-karma-kṛt
nors ir atlieka įvairiausią veiklą. — Bg. 4.18
karma-phala-āsaṅgam
prisirišimą prie savo veiklos vaisių — Bg. 4.20
karma-yogena
jungiančiu pasiaukojimo procesu — Bg. 3.3
per veiklą, neprisirišant prie jos rezultatų — Bg. 13.25
karma-yogam
pasiaukojimą — Bg. 3.7
karma-phala
veiklos rezultatų — Bg. 2.47
darbo vaisių — Bg. 18.27
karma
veiklos — Bg. 2.49, Bg. 18.2
darbą — Bg. 3.5, Bg. 3.9, Bg. 3.19, Bg. 3.19, Bg. 4.16, Bg. 4.21, Bg. 16.24, Bg. 18.8, Bg. 18.47
pareigas — Bg. 3.8
darbas — Bg. 3.8, Bg. 3.15, Bg. 4.15, Bg. 4.23, Bg. 6.3, Bg. 17.26-27, Bg. 18.3, Bg. 18.9, Bg. 18.18, Īśo 2
nurodytų pareigų — Bg. 3.14
nurodytas pareigas — Bg. 3.24
veiklą — Bg. 4.9, Bg. 6.1, Bg. 7.29, Bg. 18.15
ir darbą — Bg. 4.13
nurodytą pareigą — Bg. 4.15
veiksmas — Bg. 4.16