Skip to main content

Бґ. 2.42-43

Текст

йа̄м іма̄м̇ пушпіта̄м̇ ва̄чам̇
правадантй авіпаш́чітах̣
веда-ва̄да-рата̄х̣ па̄ртга
на̄нйад астı̄ті ва̄дінах̣
ка̄ма̄тма̄нах̣ сварґа-пара̄
джанма-карма-пгала-прада̄м
крійа̄-віш́еша-бахула̄м̇
бгоґаіш́варйа-ґатім̇ праті

Послівний переклад

йа̄м імам—усю таку; пушпіта̄м—барвисту; ва̄чам—слова; праваданті—говорять; авіпаш́чітах̣—люди з убогим запасом знання; веда-ва̄да-рата̄х̣—так звані «послідовники Вед»; па̄ртга—син Пр̣тги; на—ніколи; анйат—нічого більше; асті—є; іті—так; ва̄дінах̣— захисники; ка̄ма-а̄тма̄нах̣—ті, хто бажає чуттєвого задоволення; сварґа-пара̄х̣—ті, хто прагне досягнути райських планет; джанма- карма-пгала-прада̄м—народження в гарних умовах та інші наслідки кармічної діяльності; крійа-віш́еша—пишні церемонії; бахула̄м— різні; бгоґа—почуттєвої насолоди; аіш́варйа—і багатств; ґатім— прямують; праті—у напрямку до.

Переклад

Людей з убогими знаннями приваблює барвиста мова Вед, які пропонують здійснювати різні кармічні дії задля того, щоб піднестись на небесні планети, заради високого народження, могутності тощо. Вони прагнуть чуттєвих втіх й розкішного життя, говорячи, що кращого немає.

Коментар

Люди, взагалі, не дуже розумні, і внаслідок свого невігластва вони надто прихильні до кармічних дій, рекомендованих у розділах Вед під назвою карма-ка̄н̣д̣а. Всі їхні прагнення обмежують бажання, що пов’язані з чуттєвим задоволенням, і вони прагнуть потрапити на небо, на райські планети, де зможуть без перешкод насолоджуватись життям, де є вино й жінки, і де матеріальне багатство — звичайна річ. Для того, щоб потрапити на небесні планети, Веди рекомендують численні жертвопринесення і, зокрема, жертвопринесення джйотішт̣ома. Там сказано, що той, хто бажає досягти райських планет, повинен здійснювати такі жертвопринесення, і тому люди, знання яких обмежене, вважають, що в цьому і полягає вся суть ведичної мудрості. Таким недосвідченим людям буває дуже важко з рішучістю діяти в свідомості Кр̣шн̣и. Як дурні не уявляють собі можливих наслідків і приваблюються квітами отруйних дерев, так і недалеких людей теж вабить райське багатство і пов’язані з ним почуттеві втіхи.

У Ведах, в розділі карма-ка̄н̣д̣а, сказано: апа̄ма сомам амр̣та̄ абгӯма і акшаййам̇ ха ваі ча̄турмасйа-йа̄джінах̣ сукр̣там̇ бгаваті. Іншими словами, той, хто впродовж чотирьох місяців накладає на себе покуту, отримує право покуштувати напій сома-раса і таким чином досягти безсмертя й вічного щастя. Деякі прагнуть навіть тут, на Землі, скуштувати сома-раси, щоб стати сильними й здатними в усій повноті зазнати чуттєвої насолоди. Такі люди не вірять у звільнення з кайданів матеріального світу і прагнуть лише пишних ведичних жертовних обрядів. Звичайно ці люди хтиві й бажають лише райських насолод. Відомо, що на райських планетах є сади, які називають нандана-ка̄нана, де все сприяє спілкуванню з янголоподібними, чарівними жінками, і де щедро ллється вино сома- раса. Такого роду тілесне щастя безумовно має чуттєву природу. Ці люди, таким чином, бажають панувати в матеріальному світі і їх приваблює лише матеріальне тимчасове щастя.