Skip to main content

Бґ. 2.44

Текст

бгоґаіш́варйа-прасакта̄на̄м̇
тайа̄пахр̣та-четаса̄м
вйаваса̄йа̄тміка̄ буддгіх̣
сама̄дгау на відгı̄йате

Послівний переклад

бгоґа—до матеріальної насолоди; аіш́варйа—і багатства; прасакта̄на̄м—прихильних; тайа̄—такими речами; апахр̣та-четаса̄м— збитих з пантелику; вйаваса̄йа-а̄тміка̄—з усією рішучістю; буддгіх̣—віддане служіння Господу; сама̄дгау—з розумом, що перебуває під контролем; на—ніколи; відгı̄йате—відбувається.

Переклад

Ті, чий розум дуже схильний до почуттєвих втіх і матеріального багатства, ті, кого одурено всім цим, не можуть наважитись без останку присвятити себе відданому служінню Верховному Господеві.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Сама̄дгі означає «постійно зосереджений розум». У ведичному словнику Нірукті сказано: самйаґ а̄дгı̄йате ’смінн а̄тма-таттва-йа̄тга̄тмйам — «стан, за якого розум сконцентровано на осягненні власної сутності, називають сама̄дгі». Сама̄дгі недоступне для тих, хто прагне матеріального чуттєвого задоволення, а також для тих, кого вводять в оману подібні минущі речі. Матеріальна енерґія виносить таким людям вирок, який зумовлює їхня діяльність.