Skip to main content

Розширений вигляд глави

У режимі розширеного вигляду видно одразу всі вірші глави. Тут ви  можете вибрати ті елементи віршів, котрі будуть залишатися видимими, а все інше вимкнути. Використовуйте  перемикач режиму читання, аби перейти до розширеного режиму:

View Switcher

View Switcher

Ви можете увімкнути/вимкнути відображення деванагарі (якщо він є), текст вірша, послівний переклад, переклад і коментар.

Кнопка перемикача знаходиться на другому рівні навігаційної панелі. Ви також можете використовувати комбінацію клавіш.

Advanced Chapter View

Кнопки режиму розширеного вигляду глави